Начална страница

 

ЗА МЕН


       

    Заемана  длъжност
Народен представител – VII Велико НС
Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа” София
Експерт – в МТСГ
Директор в ЦУ на Банка ДСК
Н-к Управление в ЦУна Банка ДСК 
 Гл. Инспектор в ДАМС
Гл. Експерт в МвНР       Зав. финансов административна служба в посолството в Скопие.

                             АДВОКАТ          

Гражданство:  Българско