Начална страница

Адвокатска кантора Йордан Кебеджиев е утвърдено име на българския правен пазар повече от три десетилетия. Кантората предоставя квалифицирана правна помощ на български и чуждестранни физически и юридически лица в град Бургас и региона.
 
Водещите принципи на кантората, като лоялност, стремеж към подобряване на стандартите в професията и прагматичност, я превръщат в лидер в много от нейните основни области на дейност.
 
Адвокат Кебеджиев има значителен опит при водене на дела срещу общински администрации и държавни учреждения, сключване на съдебни и извънсъдебни споразумения, консултиране по въпроси на гражданското и административно право и  реализиране на проекти, свързани с устройство на територията и недвижими имоти. 
 
 
 
 Адвокат Йордан Кебеджиев - гр. Бургас
 
Адрес на кантората: гр. Бургас, ул. "Цар Иван Шишман" 38