Welkom


Introductie

Van harte welkom op de persoonlijke website van advocaat Luk Burgelman.

Misschien bent u op zoek naar een advocaat die uw belangen kan behartigen in een bepaalde procedure. Of misschien bent u gewoon op zoek naar informatie over de wereld van de advocatuur.

Wat ook de reden is van uw bezoek: wij heten u van harte welkom op onze website.

Advocaat Luk Burgelman streeft steeds naar een kwaliteitsvolle ondersteuning op juridisch vlak én een persoonlijke aanpak van uw probleem.

Vooral die persoonlijke aanpak is van cruciaal belang. In elk dossier staat immers het belang van de cliënt centraal.

Op deze website vindt u alvast meer informatie over het kantoor en de dienstverlening van advocaat Luk Burgelman. 

Mocht u na het raadplegen van de website toch nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Een advocaat?


Voor de meeste mensen blijft de wereld van vrouwe Justitia in het algemeen en de wereld van de advocatuur in het bijzonder ook vandaag een grote onbekende.

Het beroep van advocaat is een beroep met een rijke geschiedenis die zeer ver teruggaat in de tijd. De term "advocaat" is afkomstig van het Latijnse werkwoord "advocare". "Advocare" betekent "erbij roepen". De advocaat was/is dus degene die erbij geroepen wordt. De advocaat wordt er meestal bij geroepen wanneer zich een probleem dreigt voor te doen of wanneer zich effectief reeds een probleem heeft voorgedaan. De tussenkomst van de advocaat kan zich dus in beginsel op twee vlakken situeren: het vlak van de adviesverlening en het vlak van de procedurele bijstand. 

Wanneer zich een juridisch probleem dreigt voor te doen, is het aangewezen zo snel mogelijk een advocaat te raadplegen. Een snelle, efficiënte tussenkomst van de advocaat kan veel ellende voorkomen. De advocaat wordt wel eens de eerste rechter van de zaak genoemd. Dit betekent dat de advocaat als eerste een inschatting maakt van de zaak. Op basis van deze inschatting bepaalt de advocaat welke stappen al dan niet nodig zijn. Een geschil hoeft niet noodzakelijk tot een gerechtelijke procedure te leiden. In nogal wat gevallen kan ingevolge de tussenkomst van de advocaat een zogenaamde minnelijke regeling worden bereikt. Indien een minnelijke regeling om welke reden dan ook onmogelijk blijkt te zijn en er toch een gerechtelijke procedure komt, dan zal de advocaat zijn cliënt bijstaan in deze procedure. In deze procedure zal de advocaat er steeds naar streven de belangen van zijn cliënt zo mogelijk te behartigen. 

De advocaat is daarnaast ook uitstekend geplaatst om de cliënt te voorzien van juridisch advies. In een wereld die steeds complexer wordt neemt het belang van een gedegen juridisch advies steeds maar toe. U wil een huis huren/verhuren of een woning kopen/verkopen. Welke zijn dan uw rechten en plichten? 

Wie in België het beroep van advocaat wenst uit te oefenen, dient eerst een vijfjarige opleiding in de rechten af te werken. Indien men deze opleiding met succes heeft afgerond, moet men een stage van 3 jaar doorlopen bij een erkend stagemeester. Tijdens deze stage wordt de advocaat-stagiair verder gevormd op theoretisch maar vooral op praktisch vlak. Na afloop van deze stage moet de advocaat-stagiair dan slagen voor een examen. Indien de advocaat-stagiair slaagt in het examen, wordt hij opgenomen op het zogenaamde "tableau". Ook na zijn opname op dit tableau  dient de advocaat zich evenwel verder bij te scholen. Deze verplichting tot bijscholing is een deontologische verplichting. De tuchtoverheid van de advocaat ziet erop toe dat hij ook effectief aan deze verplichting voldoet.

Voor verdere informatie over de advocatuur, kunt u steeds terecht op de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).