Personalia
Monique de Wilde (Amsterdam, 1957)
telefoon: 06-31959249

 
 
Afgeronde opleidingen 
- executive Master in Public and Non-Profit Management aan de TIASS-NIMBAS business school in Tilburg;
- sociologie aan de Universiteit van Amsterdam;
- inrichtingswerk (HBO) aan de CICSA te Amsterdam; 
- diverse (management)cursussen.


Werkervaring  "Monique de Wilde advies en interimmanagement"
maart 2011 tot heden:

februari 2014 - heden: kwartiermaker/transitiedirecteur Jeugd en Spécialités bij Rivierduinen

april 2013 - september 2013: coaching van een team managers bedrijfsvoering van een jeugd-GGZ instelling met als doel het verhogen van de effectiviteit van het team

november 2012 - oktober 2013:
manager Preventie en Strategieontwikkeling bij Prezens, GGZinGeest. Aansturing van de regioteams Amsterdam, Zuid Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden. Voorbereiden en gereed maken van de WMO offertes voor de verschillende gemeentes. Voorbereiden transitie basis-GGZ. Procesbegeleider strategiedag management Prezens en adviseur
 
februari 2012 - juli 2012: projectmanager bij Training en Therapie van Spirit: voorbereiden informatiedag en website.
 
maart 2012 - februari 2013: projectmanager bij Spirit: voorbereiden en opzetten pilot forensische pleegzorg als mogelijk alternatief voor jeugddetentie

februari 2012 - november 2012: procesmanager bij De Koppeling. Procesmanagement en begeleiding in het kader van een uitbreiding, zowel in capaciteit (van 64 naar 112 bedden) als in participerende instellingen (naast Spirit, De Bascule en Altra ook Lijn 5).

oktober 2011 - februari 2012: adjunct directeur De Koppeling. De koppeling is een jeugdzorg plus instelling. Een gesloten setting voor 64 jongeren. De Koppeling bestaat uit Spirit in een maatschap met De Bascule, met een interne school van het Altra college.

oktober 2011 - december 2011 : coaching van een projectleider

april 2011 - jan.2012: projectmanager bij Spirit (jeugd en opvoedhulp) te Amsterdam. Het maken van een analyse en schrijven van een projectplan voor een nieuw te positioneren centrum voor gespecialiseerd ambulant trainings- en therapieaanbod ten behoeve van de klanten van Spirit (april 2011). Aansluitend als projectleider verantwoordelijk voor de uitrol van het projectplan en het tot stand brengen van het centrum.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkervaring in loondienst:


1998 - 2011: diverse functies binnen Arkin en haar rechtsvoorgangers:
* 2009 - 2011: In 1998 werd zij hoofd en in 1999 sectormanager Jeugd-GGZ bij Mentrum in Amsterdam
* 2007-2009: ontwikkeling van een poli-, deeltijd- en klinisch aanbod voor jongeren met verslavingsproblemen en comorbide psychiatrische problematiek
* 2005 - 2007: manager Zorgontwikkeling en Beleid waarbij de aandacht met name gericht was op kwaliteitsbeleid en onderzoek. In deze periode werd ook de HKZ certificering behaald
* 1998 - 2005: sectormanager Jeugd-GGZ bij Mentrum in Amsterdam
 
1995 - 1998: hoofd van de afdeling jeugd-GGZ van Riagg Noordhage in Den Haag.
 
1977 - 1994: diverse functies bij het Sociaal agogisch Centrum "het Burgerweeshuis"
* groepsleidster, hoofd van de Dépendance (crisisopvang voor jonge knderen), hoofd Wim van Halmhuis (residentiële cirisisopvang, aangeschakelde pleegzorg en Video Hometraining).
 
1975 - 1977: groepsleidster bij bij Meer en Bosch, de Cruquiushoeve in Vijfhuizen.

 
Werkervaring als interimmanager voorafgaande aan vestiging als zelfstandige:
Ervaring als interimmanager deed ik op verschillende momenten op. Zo was ik een half jaar werkzaam als interim voor het Sociaal agogisch Centrum. Het ging hierbij om overbruggingsmanagement en het opzetten en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke kleine fusiepartner. Bij Riagg Noordhage was ik naast mijn eigen werkzaamheden een half jaar interimmanager bij de ouderenpsychiatrie. 
Ook bij Mentrum heb ik gedurende een half jaar naast de werkzaamheden de sector Ouderen aangestuurd. 
Van begin 2009 tot februari 2010 was ik naast het eigen werk ook interimmanager bij PsyDon, de doven GGZ van Arkin.
 

Varia
Onder andere:
- gecommiteerde bij de eindexamens HBO-Inrichtingswerk aan de Karthuizer Academie en de CICSA.
- Lid van de studierichtingsadviesraad Inrichtingswerk bij de Karthuizer Academie.
- Vier jaar lid van het algemeen bestuur van een woningbouwcorporatie.
- Twee jaar lid Raad  van Toezicht van een woningbouwcorporatie.