Monique de Wilde advies en interimmanagement
 
Interimmanagement en advies in de (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn.
Soort opdrachten:
* projectmanagement
* crisismanagement
* overbruggingsmanagement
* verandermanagement
* organisatieadvies
* coaching
 
Resultaatgerichte, energieke manager en adviseur met een sterk analytisch vermogen. Ik combineer aandacht voor de mens en resultaat aan elkaar. Stijl van leidinggeven is een coachende en enthousiasmerende, sturende en steunende. Het benutten van de denkkracht van medewerkers en het behouden van overzicht zijn voor mij kenmerkende kwaliteiten. Ik ben doortastend en heb het vermogen beweging en energie te krijgen in complexe trajecten. De vertaalslag van beleid naar praktijk maak ik schakelend tussen strategie en uitvoering.

De context waarbinnen zorginstellingen en hun financiers zich bevinden verandert snel door economische, politieke en maatschappelijke invloeden. Dit vraagt om ondernemende organisaties en professionals. Om daadwerkelijk goed te kunnen reageren op veranderende wensen en verwachtingen van de omgeving is collectieve ambitie een voorwaarde voor succes. Het verbinden van de persoonlijke doelen van de professional met de missie en de doelen van de organisatie helpt de collectieve ambitie zichtbaar te maken. Zo ontstaat een beter en effectiever evenwicht.