Прості уроки

Прийоми і методи підготовки векторних зображень у програмі Adobe Illustrator 
(за матеріалами http://mme51.tstu.ru/illustrator/ адаптовано до застарілої але придатної до використання у нашому "древньому" комп'ютерному класі сьомої версії цієї програми)

Основні елементи інтерфейсу:
Палітра інструментів
На палітрі Tools (Інструменти) знаходяться основні засоби, що застосовуються для роботи в програмі.
При підведенні покажчика миші до будь-якого інструменту він "підсвічується" і з'являється підказка з назвою інструменту, "швидких клавіш" використовуваних для переходу до нього. Для активізації інструменту необхідно клацнути по ньому мишею або скористатися відповідною комбінацією клавіш - "швидкими клавішами". Активний інструмент виділяється рамкою і стає світлішим від інших.
Інструментів у палітрі Tools (Інструменти) набагато більше, ніж відразу відображається на екрані. Якщо у правому нижньому куті піктограми інструменту є маленька чорна стрілка, це означає , що інструмент не один, а існують ще інші інструменти, близькі по виконуваних функцій. Щоб показати ряд цих інструментів і перейти до якого не-будь з них, потрібно вибрати інструмент мишею і, з натиснутою кнопкою миші, перемістити курсор вправо до потрібного інструменту. Тобто якщо потримати кнопку миші натиснутою, при наведенні на інструмент, то з'явиться набір інших, схожих, інструментів, що "заховані" за даною кнопкою.

Напрямні (направляючі)
Направляючі - це допоміжні лінії , які можна переміщувати на екрані для зручності вирівнювання та позиціонування основних елементів зображення. З напрямними можна здійснювати всі операції трансформування, характерні для векторних об'єктів

Сітка
Сітку, в якості допоміжного елемента, зручно використовувати, коли об'єктом вашої роботи в Illustrator є яка-небудь схема, таблиця, карта або креслення. Для відображення сітки на екрані застосовується команда View | Show Grid (Перегляд | Показати сітку). Команда View | Hide Grid (Перегляд | Сховати сітку) скасовує сітку.

Зміна масштабу перегляду
Існує кілька способів зміни масштабу перегляду: це вибір або введення масштабу в полі масштабу в нижній лівій частині документа, група команд з меню View (Перегляд), а також інструмент Zoom Tool (Масштаб). Для прокручування документа і зміни масштабу перегляду також зручно використовувати палітру Navigator (Навігатор).
Найчастіше масштаб перегляду змінюють за допомогою швидких клавіш (Ctrl + , Ctrl -) та інструменту Zoom Tool ( Масштаб ).

Інструмент Hand Tool
Інструмент Hand Tool (Прокрутка) працює аналогічно покажчику миші у вікні палітри Navigator (Навігатор), тільки для прокрутки документа натискати на кнопку миші і розміщувати курсор у вигляді долоні потрібно в основному вікні документа.

Інструментарій для малювання фігур
Програма Adobe Illustrator пропонує безліч інструментів для малювання геометричних фігур. Якісь з цих інструментів використовуються дуже часто, якісь - досить рідко. Всі інструменти мають безліч налаштувань і можливостей.
Існує два способи створення геометричних фігур: створення об'єктів за допомогою миші ("на око") і малювання з наперед заданими параметрами.
Створення геометричних фігур за допомогою миші - найпростіший і швидкий спосіб малювання. Його ще називають способом малювання "на око", тому що він не дозволяє задати точні параметри об'єктів.

Техніка малювання
Для малювання будь-якого геометричного об'єкта з будь-якої групи необхідно перейти до відповідного інструменту, розмістити покажчик миші на робочому просторі і, натиснувши на кнопку миші, розтягувати фігуру, що з'явилася, по діагоналі. Як тільки ви відпустите кнопку миші, положення фігури або лінії зафіксується. При цьому та точка, де ви почали малювання, буде одним з кутів або кінців фігури.

Використання функціональних клавіш
Клавіші діють однаково або для всіх інструментів, або для групи інструментів. Наприклад, клавіша <Shift>, що натискається і утримується під час малювання прямокутників, прямокутників із закругленими кутами і еліпсів, дає можливість отримати рівносторонні (пропорційні) фігури, тобто квадрат, квадрат із закругленими кутами і коло. Ця ж клавіша, утримувана під час малювання лінійних і дугових сегментів, дозволяє створювати сегменти під кутами, кратними 45°. Вона ж при малюванні багатокутників, зірок, відблисків і спіралей забороняє обертання фігур. Клавіша <Space> (<пробіл>), натискається і утримується під час малювання всіх фігур, дозволяє переміщати фігури під час малювання. Клавіша <Alt> - малювання об'єктів "з центру".
Клавіша <↑> - Збільшує кількість елементів (багатокутники - сторони, зірки - промені, відблиски - кількість променів або проміжних кілець, спіралі - сегменти, прямокутна сітка - збільшує кількість горизонтальних осередків, полярна сітка - збільшує кількість концентричних кіл). Для прямокутників з закругленими кутами і дугових сегментів - збільшення ступеня заокруглення кутів і сегментів.
Клавіша <↓> - Зменшує кількість елементів і ступінь заокругленості кутів.

Малювання об'єктів із заздалегідь заданими параметрами
Принцип малювання об'єктів із заздалегідь заданими параметрами однаковий для всіх інструментів. Для створення об'єкта необхідно перейти до відповідного інструменту, потім клацнути на екрані в тому місці, де ви хотіли б розмістити фігуру, і в діалогове вікно, що з'явилося, ввести необхідні параметри. Після введення параметрів і вибору кнопки ОК (Так) фігура з заданими параметрами повинна з'явитися на екрані.

Малювання довільних ліній за допомогою інструменту Pencil Tool
Основою роботи в будь-якому векторному редакторі є криві. У Adobe Illustrator криві можна малювати різними способами. Один способів створення кривих з використанням інструментів Pencil Tool (Олівець), який у палітрі інструментів знаходиться в п'ятому ряду праворуч. Цей інструмент є незамінним атрибутом всіх графічних програм і дозволяє малювати довільні лінії так, як це робиться звичайним олівцем на звичайному папері. Особливо гарні будуть лінії, намальовані олівцем, у щасливих володарів графічних планшетів.

Техніка малювання
У розглянуту групу інструментів крім самого інструменту Pencil Tool (Олівець) входять ще два інструменти, але малювання відбувається безпосередньо за допомогою олівця. Для малювання необхідно перейти до інструмента, помістити курсор в робочу область і, натиснувши на кнопку миші, тягнути мишу по довільній траєкторії. Стан контуру зафіксується, коли ви відпустіть кнопку миші. Цим способом можна малювати замкнуті і незамкнуті контури. При малюванні олівцем діють певні правила.

Робота з інструментами Smooth Tool і Erase Tool
Принцип роботи з двома інструментами з групи - Smooth Tool (Згладжування ) і Erase Tool (Ластик ) - залишилися однаковий, хоча виконують вони різні функції. Перший інструмент згладжує раніше намальовані лінії, а другий дозволяє стерти фрагменти лінії. Для роботи з одним і другим інструментом необхідно виділити раніше намальовану лінію, потім перейти до потрібного інструменту і, з натиснутою кнопкою миші, проводити уздовж контуру. При цьому буде досягатися потрібний результат. Приклад зміни контуру за допомогою розглянутих інструментів наведено.

Збереження файлу
Для збереження документа в Adobe Illustrator використовуються стандартні команди з меню File (Файл):
• команда Save (Зберегти) зберігає документ у поточному форматі під колишнім ім'ям і в колишній папці;
• команда Save As (Зберегти як) дає можливість зберегти альтернативну версію документа під іншим ім'ям, в іншій папці або в іншому форматі;
• команда Save Copy (Зберегти копію) зберігає точну копію документа, додаючи до його імені слово "Сору" (копія). При цьому вихідний документ не змінюється і залишається активним.
При першому збереженні документа і при подальших збереженні його копії параметри файлу задаються в стандартному діалоговому вікні Save As (Зберегти як).

Закриття документів
Закриття документів також є стандартною операцією. У Adobe Illustrator закрити файл можна або використовуючи стандартну кнопку закриття вікна документа в його верхньому правому куті, або за допомогою команди Close (Закрити) з меню File (Файл). При цьому, якщо в документі не було вироблено ніяких дій взагалі або після останнього збереження, закриття файлу відбудеться автоматично. Якщо ж після останнього збереження в файл були внесені зміни, з'явиться стандартний запит.
Подальші дії користувача визначаються вибором відповідної кнопки.

Відкриття файлів
Команди Open (Відкрити) з меню File (Файл) викликає стандартне діалогове вікно завантаження файлів, і з її допомогою можна відкрити файли, створені в самій програмі Adobe Illustrator і мають формат цієї програми.

Скасування і повтор дій
Для скасування своїх неправильних дій, починаючи з останнього, ви можете, як і в інших програмах, використовувати команду Undo (Відмінити) з меню Edit (Правка) або комбінацію клавіш <Ctrl> + <Z> . Причому можна виконати до 200 скасувань. Команда Redo (Повторити) з того ж меню повторює скасовані дії.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Перегляд Завантажити
  415КБ версія 2 10 лист. 2010 р., 18:47 Петро Георгійович Шевчук
ą

Перегляд Завантажити
  292КБ версія 2 10 лист. 2010 р., 18:47 Петро Георгійович Шевчук
ą

Перегляд Завантажити
  426КБ версія 2 10 лист. 2010 р., 18:47 Петро Георгійович Шевчук
ą

Перегляд Завантажити
  281КБ версія 2 10 лист. 2010 р., 18:47 Петро Георгійович Шевчук
ą

Перегляд Завантажити
  367КБ версія 2 10 лист. 2010 р., 18:47 Петро Георгійович Шевчук
Comments