Admins general info

Generelle kendetegn: Fra de østlige øer af Kongeriget, IT-specialister, handicappet menneskeligt og følelsesmæssigt og hvad angår evnen til at udtrykke empati. Mange ynder den overvejende øst-danske sport at smykke sig med [lånte fjer] mange navne, fordi man tror at man med det nye navn så bliver mere værd. Til det er at sige, at hvis man tror man bliver mere værd med de navne, som der vises eksempler på her nedenfor, så var man eddermame meget lidt værd i udgangspunktet. Det er i store træk noget forbandet krapyl, som Moder Danmark kan skamme sig over at have næret ved sit bryst. De er af børnehave-generationen, og er så godt som alle svage i flokken.  Så godt som alle praler af deres sprog-kundskaber, som viser sig at være meget begrænset når det kommer til stykket.
                                                   Brugernavn                             
    G
o
d
t

Dår
ligt
Rig
tigt    navn
 Født  Bor Be
skæf
tigel
se
Blo
ke
rin
ger
[1]
Slet
nin
ger
[1]
Halv
tys
ker
 IT/
Data/
Tek
nik
Ge
ne
ret
mig
 1     EPO Si
mon
Van
Stu
din
ski
1984 Øs
ter
bro,
Kbh.
HTX-
stud.
  2.827            9.216     
 2   K
a
a
r
e
  Kaa
re
Thor
Ol
sen
Nr.
bro,
Kbh.
O
den
se
Syst
ems-
deve
loper,
KMD
A/S
  1.868            6.110
    
 3     Pal
na
to
ke
Ole
Pal
na
toke
An
der
sen
1968 B
r
ø
n
d
by
Sup
port
med
arb.
Miljø
por
talen


1.579 5.702
    
 4
  B
r
o
a
d
beer
Tho
mas
An
drew
Bred
øl
1981,
Hel
sin
ge
L
y
n
g
by
Stud.
Dip
lom
inge
niør,
DTU
1.381  5.458     
 5   M
GA
73
    1973          75  6.423
    
 6   Jør
gen
  Jør
gen
1962,
Hel
sin
gør
B
r
ø
n
d
by
Elek
tro
nik
me
ka
niker
   318  3.209
    
 7     Har
ha
cnut
Peter
An
der
sen
 
[1]

         274  3.035
    
 8  
  Weg
ge
An
ders
Weg
ge
Kel
ler
1968 A
A
r
u
p,

Fyn
Pro
gram-
mør i
Århus,
i firma
som
leve
rer sorte
rings
anlæg.
   215  2.550     
 9   Ni
co
  Nils
Nør
gård Jep
sen
[1]
1952 8330
Be
der
Tidl.
orga
nist/
m.m
   162  2.553    
 
 10     Pugi
list
   1963        642  1.981     
 11  
B
r
a
n
d
sen
  Mads
B
r
a
n
d
sen
1983,
Ran
ders
O
den
se,
Fyn
siden -03
 Stud.
Cand.
scient.
pol.
[1]
   103  2.386     
 12     P
r
e
d
      Stud.
sci.
mate
matik ,
AU 
[1]      
   359  1.990     
 13  
  Me
tal
in
dus
tri
en
Mads Peter
Rom
me
dahl
1988 Fre
de
riks
berg

ser
 til
Data
mati
ker
   118  2.230
    
 14     Hej
sa
           249 1.484
    
 15   Jan
Fri
berg
  Jan
Fri
berg
1981 Ama
ger

Stud.
Dip
lom-
inge
niør,
DTU
     77
1.408
    
 16   Da
niel
le
  Da
niel
le
Kel
ler
Gre
ve
Aa
rup
Kon
su
lent,
Tekn.
logisk
Instit.,
Kol
ding.
   160  1.234
    
 17     M
a
s
z
Margit Von Szarka Ni
ca
ra
gua
[1] op
vokset
i Polen
Kbh.
[2]
Skole
sekre
tær,
Nybo-
der
skole
[3]

   100    893
   29/9
-09:
An
gi

ver


 18     F
r
o
z
t
byte
    Ama
ger
Stude
rende
(sand
syn
ligvis
Data
logi
[1]
     44
 1.156
    
 19     Am
ja
abc
Arne Møl
ler
Jen
sen
1960 Mår
slet
Lærer,
data
matik
(Ass. prof.CS)
Århus Køb
mands
skole
[1]


   111  1.056
    
 20     JGC 
Jens Gyl
den
kær
ne
Clau
sen
1973 Kbh. Deve
loper, CBS.
tidl.
It-
kons.

[1]
   292     866
    
 21   Chris
tian
List

Chris
tian
List
 1977, Oden
se
Oden
se/
Madi
son,
USA
Civil
inge
niør
i data-
tekno
logi
       9
    711
    
 22    

Hoc
key
in
dus
tri
en

Hen
rik
Rom
by
Mik
kel
sen
 1991 Rød
ovre
3X,
Nørre
Gym
na
sium,
Hu
sum
     54
    920
    
 23   Al
la
no

   1994        100
    783
    
 24  
A
pol
tix
Chris
tian
Ras
mus
sen

1989,
Thi
sted
Ama
ger
Web
desig
ner.
Stud.
Data
logi
   230
    645
    
 25   G
le
n
n

 Glenn
Møl
ler-
Holst
 1966 Val
by
Net
værks
sup
po
rter,
RUC
 
[1]
     41
    832     
 26   Ras
mus
byg
  Ras
mus Od
ders
kjær Bud
de
Byg

[1]

 1988 Dun
kær,
Ærø
Syge
ple
jer
stud.
     68
    749
    
 27    
Fre
de
lige
  Simon
Freds
gaard
 1990 Her
ning
HTX
stud.
   112
    625
    
 28     Mans
cher
Mar
tin
Hou
land
Mans
cher
[1]
 1972 Val
by
Ph.D.
i an
vendt
fysik,
               587
    
 29     Sar
rus
Ras
mus Løven
skjold Spen
der
Svej
gaard
[1] [2]
  8361 Has
sel
ager
[1]
Gra
fisk
de
sig
ner
[4]
     60
    577
    
 30   Mark
Jen
sen
  Mark
Hüner
mund
Jen
sen
 


 1987 Kbh
 Web
desig
ner/
pro
gra
mør
[1]
     67
      27
    
 31     Pus
le
og
pixi

  1976,
Kbh

[1]
Vi
borg
       69                   400
    
 32     Ne
ces
sary
Evil
Peter
Ander
sen
    Stud
geo
     42
     176
    
 33  
 
By
rial
  By
rial
Jen
sen
  Lan
       28
     166
    
 34     On
kel
Tu
ca


Allan  1988   Læser
til
civil
inge
niør,
DTU
     38
     169

  
 35  
   T
w
i
d
 Tho
mas
Wid
mann
    Cand.
mag.
ling
vistik
og
data
logi

     11
     185
    
 36
   
An
joe
   
An
ders
Jør
gen
sen
1977 Oden
se
       24
     131
 
 
 37    
Ras
mus
81
  Ras
mus West
Elia
sen
[1]
1981,

borg
(familien
stammer
 Born
holm)

B
r
ø
n
s
høj
[2]
Cand.
mag.
i his
torie
og
tysk
     11
       76
   20/5
08:
An
gi
ver                        
                        

OBS: Mouse over skemaet, idet mange links står med hvid skrift.


 
             
                            
Babel
Admin mop.PNG Denne bruger er administratorWikipedia. (verificer) på den danske
da Denne bruger har dansk som modersmål.
en-4 This user speaks English at a near-native level.
sv-3 Denna användare behärskar svenska flytande.
nb-2 Denne brukeren har god kjennskap til norsk (bokmål).
it-1 Questo utente può contribuire con un Italiano di livello semplice.
fr-1 Cette personne peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
de-1 Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
Brugere efter sprog
Eksempel på hvordan de alle praler med deres påståede sprogkundskaber - -som viser sig at være særdeles ynkværdige  (accentureret af den malplace
rede pral) - -når det kommer til stykket. Sådan pral sender et helt forkert signal til ærlige og almindelige brugere, som naturligvis tænker: Hvad i alverden er det for noget forfærdeligt, dekadent pak

               
             
                             
                            
                                                                          
                            
Comments