01 - ΑΔΙΣΕ

https://1941.iee.ihu.gr/


Το site έχει μεταφερθεί στο https://1941.iee.ihu.gr/.

Εδώ μπορείτε να βρείτε παλαιό υλικό.


Αντικείμενο - Στόχοι:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και εκμάθηση βασικών κα απαραίτητων τεχνολογιών, γλωσσών προγραμματισμού και μεθόδων για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών παγκόσμιου ιστού. Βασικός στόχος είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων & δυναμικών εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού αλλά και του διαδικτύου γενικότερα όπου ένα σημαντικό τους μέρος εκτελείται server-side. Oι φοιτητές θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για την ανάπτυξη προηγμένων Web εφαρμογών είτε μέσω συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (π.χ. Joomla) είτε με τη άμεση χρήση γλωσσών προγραμματισμού όπως PHP, ASP .NET. Επίσης στόχος είναι να γίνει κατανόηση των μεθόδων σχετικά με την ανάπτυξη Web 2.0+ συστημάτων & εφαρμογών καθώς και προηγμένων αρχιτεκτονικών για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων και εφαρμογών (API, Service Oriented Architectures).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση, κατανόηση αλλά και δυνατότητες εφαρμογής και ανάλυσης σχετικά με:

 1. Αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers).
 2. Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response).
 3. Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP).
 4. CMS συστήματα (π.χ. WordPress, Joomla, Drupal).
 5. Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.
 6. Frameworks για ανάπτυξη Ajax-based συστημάτων ιστού (π.χ. jQuery, Mootools). Rich Internet Applications.
 7. Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB).
 8. .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων.
 9. Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων.
 10. Θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency).
 11. Την τεχνολογίας των Web Services.

Περιεχόμενο:

 1. Αρχιτεκτονικές για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων & εφαρμογών (client-server) και βασικά συστατικά στοιχεία υποδομής για τις εφαρμογές ιστού (web servers).
 2. Θεμελιώδεις έννοιες για την ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων (state, session, application, request, response).
 3. Server Side προγραμματισμός με χρήση γλωσσών 3ης γενιάς (PHP).
 4. CMS συστήματα (π.χ. Joomla, Drupal).
 5. Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση CMS συστημάτων. Διαχείριση, Βελτιστοποίηση Εφαρμογών.
 6. Frameworks για ανάπτυξη Ajax-based συστημάτων ιστού (π.χ. jQuery). Rich Internet Applications.
 7. Ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων με τη χρήση .NET (χρήση C#, VB).
 8. .NET Framework Class Library που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών & συστημάτων.
 9. Metadata και η διαχείριση τους στην ανάπτυξη διαδικτυακών συστημάτων.
 10. Θέματα Κλιμακοσιμότητας & Απόδοσης (Scalability & Efficiency).
 11. Web Services.

Βιβλία:

Τα βιβλία που διανέμονται μέσω του ευδόξου είναι τα παρακάτω:
 1. Προγραμματισμός για το Web, 1η εκδ.
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661201
  ISBN: 978-960-512-6902
 2. Προγραμματισμός Internet & World Wide Web 4η Έκδοση
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12543770
  ISBN: 978-960-512-612-4
 3. Μάθετε PHP, MySQL και Apache Όλα σε Ένα, 5η Έκδοση
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41960260
  ISBN: 978-960-512-6551
 4. Μάθετε Ajax, Javascript και PHP,Όλα σε ένα
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12308
  ISBN: 978-960-512-562-2
Από τα παραπάνω, τα 2 πρώτα είναι περισσότερο γενικά (και προτείνονται) ενώ τα 3 & 4 καλύπτουν μικρότερη ύλη.

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:
Βιβλίο [170299]: Beginning Visual Web Programming in VB .NET [electronic resource], Daniel Cazzulino / Victor Garcia Aprea / James Greenwood / Chris Hart 

Περισσότερη βιβλιογραφία:

α) Ελληνική 

·         Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL. Welling, Luke, Thomson, Laura.

 β) Διεθνής

·         PHP and MySQL Web Development (4th Edition) [Paperback]. Luke Welling (Author), Laura Thomson (Author)

·         Introducing .NET 4.0: With Visual Studio 2010 (Expert's Voice in .NET) [Paperback]. Alex Mackey (Author)

·         Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform [Paperback]. Andrew Troelsen (Author)

·         Using Joomla: Building Powerful and Efficient Web Sites [Paperback]. Ron Severdia (Author)

·         jQuery in Action [Paperback]. Bear Bibeault (Author), Yehuda Katz (Author).

·         Microsoft ADO.NET 4 Step by Step (Step By Step (Microsoft)) [Paperback]. Tim Patrick (Author)