1 - פתיחה


א. ענו על שאלון הפתיחה                                                                                  

פתיחה - שאלות בנושא נשימה

ב. תוכלו לצפות בשאלותיכם כאן:

Google Spreadsheetג. צפו בסרטון                             

וידאו של YouTubeד. פתחו את הלוח השיתופי (על ידי לחיצה על תמונת הלוח) ונעצו פתקית בה עליכם לכתוב דבר אחד חדש שלמדתם מצפייה בסרטון זה.

   
http://linoit.com/users/elapeleg/canvases/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%201%20-%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94Comments