Учебен сайт

Учебен сайт на Андриана Андреева XII „е” клас
специалност „Предприемачество и  мениджмънт”

в  Национална финансово-стопанска гимназия

Сайтът е изработен като проект по Технология на бизнес комуникацията.