Služby

Poskytujeme spoluprácu v oblasti architektúry a navrhovaní stavieb, ktoré majú pomôcť našim klientom pri rozhodovaní. V prípade potreby zabezpečujeme vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie inžiniering a asistenciu počas realizácie. Uprednostňujeme malé a stredne veľké projekty, ktoré nie sú pri príprave náročné na ľudské zdroje. Pokiaľ máte o naše služby záujem, v sekcii Klienti sa dozviete, ako postupovať.

Služby

 • predprojektová príprava
 • zabezpečovanie vstupných podkladov
 • štúdie a návrhy
 • projekty stavieb
 • asistencia počas realizácie
 • inžiniering

Špecializácia

 • príprava časového harmonogramu
 • stanovenie zdrojov
 • ponuka alternatív
 • návrh zjednodušenia
 • kontrola vyhotovenia
 • konzultácie s účastníkmi konania
Comments