Spoločníci

Ing.arch. Michal Smolec
- sa narodil  v r. 1975 v Martine. Svoje profesné zameranie si zvolil výberom štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Odborné vzdelanie si následne rozšíril na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil v roku 2001. Hneď po skončení školy začal samostatne podnikať ako projektant. V rokoch 2001 až 2008 spolupracoval so spoločnosťou P-T, spol.s r.o., kde pod vedením Ing.arch. Juraja Hermanna postupne prešiel od navrhovania k samostatnému vedeniu projektov v ich jednotlivých stupňoch. Od roku 2008 je Michal Smolec autorizovaným architektom SKA a konateľom spoločnosti ADESCOM s.r.o. Jeho profesný životopis v angličtine nájdete tu.

Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 1
MenoKompetenciePodiel v spolčnostiKontakt
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
MenoKompetenciePodiel v spolčnostiKontakt
Michal Smolec konanie v mene spoločnosti, obchodné rozhodnutia, cenové ponuky, vedenie agendy, finančná kontrola 100%  
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 1
Comments