Naša spoločnosť

Spoločnosť ADESCOM s.r.o. sme založili v polovici roku 2008, pretože sme sa v plnej miere rozhodli prevziať zodpovednosť za svoje aktivity a pokračovať v zdokonaľovaní nadobudnutých vedomostí a schopností.  Pri spolupráci s klientmi dodržuje nasledovné pravidlá:
  • iniciatívnosť
  • cieľavedomosť
  • efektivita
  • súčinnosť
  • zrozumiteľnosť
  • odbornosť
Výpis z obchodného registra nájdete tu.

Fakturačné údaje spoločnosti:

Názov:   ADESCOM s.r.o.
Sídlo:     Pasienkova 1471, 900 41 Rovinka
IČO:       44262841
DIČ:       2022643040 (nie sme platcom DPH)

V prípade, že máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s našimi službami, jednoducho nás kontaktujte!
Podstránky (2): Odbornosť Spoločníci
Comments