Cenník služieb

Cenové ponuky spracúvame individuálne na vyžiadanie, podľa rozsahu služieb, ktoré klient požaduje. Po predošlých skúsenostiach je podmienkou spracovania cenovej ponuky vždy osobné stretnutie so záujemcom. 

Novým záujemcom o spoluprácu odporúčame, aby si predtým, než nás oslovia, preštudovali stránku www.honorar.sk, ktorá vysvetľuje, čo je to primeraný honorár a čo v sebe spolupráca medzi klientom a architektom zahŕňa. Základom stanovenia našej cenovej ponuky je kalkulácia HONORÁRU ARCHITEKTA

Po zvážení všetkých okolností a vzájomnej dohode s klientom pristupujeme k stanoveniu zmluvnej cenovej ponuky. 

Naša spoločnosť nie je platcom DPH.