Boken

Adelsfröken eller piga?

Förhållanden kring Eberhard Zacharias Munck af Rosensköld, hans dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof.

En kulturhistorisk släktkrönika.

Gunvor Landen
Vem var mor till Eva Rosander, utomäktenskaplig dotter till medicine professorn och brunnsintendenten vid Ramlösa Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld? Var modern en adelsfröken från Stockholm som inte fått gifta sig med honom, vilket Eva påstått inför son och sondotter, eller var hon en vanlig enkel piga? Och hur gestaltade sig livet för Eva och hennes son Frithiof i skuggan av fadern? Varför blev det process om arvet?

Gunvor Landen, f.d. gymnasieadjunkt i franska, spanska och latin, som är ättling till dessa personer, har forskat i källorna: kyrkböcker, mantalslängder, domböcker, olika arkiv, tidningar och tryckta skrifter. Resultatet har blivit en kulturhistorisk släktkrönika som skildrar livet under 1800-talet i framför allt Lund men också vid Ramlösa brunn och i Helsingborg samt i Södertälje, där Frithiof senare verkade som boktryckare och utgivare av Nya Södertelge Tidning. Borgare och akademiker, makthavare och "vanligt folk" passerar revy, samtidigt som deras yttre omständigheter klarläggs. Gaturenhållning, belysnng, husens brandfarlighet, svårigheter att resa och få lön i natura, men även beskattning, fattigvård, sjukdomar och begravningssed gås igenom.

Som en biprodukt till forskandet uppdagades en del egendomligheter. Varför var Eberhards testamente obevittnat trots försök att få det bevittnat? Hur kunde större delen av hans bibliotek gå på auktion, innan testamentet klandrats? Och var bouppteckningen fullständig? Frågorna hopade sig. Det blev mycket att söka svar på. Ibland lyckades det, ibland inte.

Här finns Sakregistret och Personregistret till boken att ladda ner som PDF-dokument.

Boken är utgiven på MonitorFörlaget och kan beställas på t ex AdLibris eller Bokus.

Under rubriken Skräck för det tryckta ordet har Sveriges Radios program Släktband sänt en intervju med Gunvor Landen, där hon berättar om hur Eberhard drabbas av den inskränkta tryckfriheten. Efter intervjun Tumult i kyrkan följer en efterlysning av Eva Eleonoras okända mor och ett bildspel, som visar titelsidorna till de misshagliga texterna och det ena rättegångsprotokollet.