ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Π.Δ. 101/2008 περιέχει τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. (Σχετικό: Εγκύκλιος 29/2010).ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ. 101/2008 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.     125k έκδ. 6 17 Ιουν 2014, 1:16 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στην Ελεύθερη Κυκλοφορία και Διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 10/2008, 2) Κ.Υ.Α. 23443/07-09-2011, 3) άρθρο 42 Νόμου 4071/2012 και 4) άρθρο 32 Νόμου 4540/2018)         124k έκδ. 9 29 Αυγ 2018, 4:32 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Π.Δ. 128/2008 αναφέρεται στην ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ. 128/2008 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.    125k έκδ. 2 17 Ιουν 2014, 1:14 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Π.Δ. 131/2006 αφορά την οικογενειακή επανένωση, την αυτοτελή άδεια διαμονής, δικαιώματα και υποχρεώσεις. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 167/2008, 2) Κ.Υ.Α. 13096/2007, 3) Εγκύκλιος 33/2006 και 4) Εγκύκλιος 29/2010)    197k έκδ. 8 22 Οκτ 2012, 4:45 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Π.Δ. 150/2006 προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 47/2006, 2) Κ.Υ.Α 16928/2007, 3) Κ.Υ.Α. 999/2008, Κατηγορία: Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 4) υπ' αριθμ. 1768/30-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Κατηγορία: Αποφάσεις, 5) παρ. 2 του άρθρου 30 του Νόμου 3838/2010 και 6) Τίτλος: Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών, αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, Κατηγορία: Έγγραφα). ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ. 150/2006 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.              287k έκδ. 15 17 Ιουν 2014, 1:13 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Το Π.Δ. 167/2008 συμπληρώνει το Π.Δ. 131/ 2006 που αφορά την οικογενειακή επανένωση.   93k έκδ. 8 5 Ιουν 2010, 4:12 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. (Σχετικό: Π.Δ. 60/2010)  583k έκδ. 6 6 Αυγ 2010, 2:42 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση του Π.Δ. 363/1998 "Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας".  141k έκδ. 2 6 Αυγ 2010, 1:55 π.μ. adeia diamonis