ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
H ΚΥΑ 11656/241/26-08-2016 τροποποιεί την ΚΥΑ 24990/366/2015 που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016.   131k έκδ. 1 6 Δεκ 2016, 3:54 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α 12311/08 αφορά τη διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 34/2008 2) Κ.Υ.Α 27846/08 και 3) Κ.Υ.Α. 3411/90/2014)          109k έκδ. 8 2 Απρ 2014, 1:20 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α 12514/2011 αποτελεί συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία). (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 34/2008 και 2) Κ.Υ.Α. 2782/132/2011)   433k έκδ. 2 29 Ιουν 2011, 1:00 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 13096/2007 καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από τη Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στη χώρα τους. (Σχετικό: Π.Δ.131/2006 - Οικογενειακή Επανένωση)  140k έκδ. 1 22 Οκτ 2012, 4:47 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 15055/546/10-08-2011 (Φ.Ε.Κ.1886/25-08-2011/Β') καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του Ν.3386/2005 (μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας). (Σχετικό: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Κατηγορία: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ελάχιστος αριθμός ημερομιθίων που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους από 01/10/2014 έως 30-09-2015 καθορίζεται από την ΚΥΑ 51738/10-10-2014.       129k έκδ. 6 31 Μαρ 2016, 4:37 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 15380/04-04-2017 συμπληρώνει τη με αριθμό 23443/7.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.  228k έκδ. 1 12 Ιαν 2018, 4:32 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 16928/2007 αναφέρεται στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006, 2) Εγκύκλιος 47/2006 και 3) Κ.Υ.Α. 999/2008)      112k έκδ. 6 5 Ιουν 2010, 7:32 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 22037/2010 καθορίζει τον τύπο ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 38/2010, 2) Τίτλος: Έκδοση απορριπτικής απόφασης σε κάτοχο βεβαίωσης τύπου Α΄ ενόσω παραμένει στη χώρα προέλευσής του, Κατηγορία: Έγγραφα)      81k έκδ. 6 12 Δεκ 2010, 11:26 μ.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 22467/2008 καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.     128k έκδ. 3 6 Ιουν 2010, 7:16 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 106/2007 και 2) Κ.Υ.Α. 15380/04-04-2017). Η Κ.Υ.Α. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4540/2018.    97k έκδ. 6 7 Σεπ 2018, 4:18 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 24990/366/2015 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. (Σχετικό: άρθρο 11 Ν. 4251/2014)   310k έκδ. 1 28 Ιαν 2016, 4:56 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α 27846/08 αποτελεί συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία). (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 34/2008 και 2) Κ.Υ.Α. 3411/90/2014)       108k έκδ. 7 2 Απρ 2014, 1:21 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α 30651/3-6-2014 καθορίζει την κατηγορία άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και τον τύπο, τη διαδικασία και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της.  257k έκδ. 1 11 Ιουν 2014, 2:37 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
H K.Y.A 30825/4-6-2014 καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014. ΟΙ Κ.Υ.Α. 68019/16-10-2015 ΚΑΙ 31399/18-09-2018 τροποποιούν την Κ.Υ.Α. 30825/4-6-2014.     505k έκδ. 1 10 Οκτ 2018, 4:52 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
H Κ.Υ.Α. 31399/18-09-2018 τροποποιεί την Κ.Υ.Α. 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) και καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.   198k έκδ. 1 10 Οκτ 2018, 4:33 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 3411/90/2014 (ΦΕΚ 206/04-02-2014) αφορά τις μετακλήσεις και συγκεκριμένα καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία ανά νομό για το έτος 2014. (Σχετικά: 1) Κ.Υ.Α.12311/2008 2) Εγκύκλιος 34/2008 και 3) Κ.Υ.Α. 27846/2008)   296k έκδ. 1 2 Απρ 2014, 1:19 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 41712/11-08-2014 καθορίζει το ύψος και τον τρόπο απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του ν.4251/2014.  80k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 1:47 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
H K.Y.A. 4872/105/2017 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.   198k έκδ. 1 3 Μαρ 2017, 5:01 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η ΚΥΑ 53821/21-10-2014 καθορίζει το σύνολο των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.  140k έκδ. 1 22 Δεκ 2014, 5:11 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 5512/08/18.03.2008 καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α΄, Β΄ & Γ΄ Εθνικής κατηγορίας)‎.    110k έκδ. 3 14 Οκτ 2011, 9:36 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 68019/2015/16-10-2015 (ΦΕΚ 2272/21-10-2015/Β') τροποποιεί την υπ’ αριθ. 30825/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών (καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4251/2014)   169k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 4:39 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 6855/105/2015 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. (Σχετικό: άρθρο 11 Ν. 4251/2014)    501k έκδ. 1 28 Ιαν 2016, 4:56 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
H K.Y.A. 8480/289/2019 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020.    301k έκδ. 1 1 Μαρ 2019, 5:24 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 999/2008 τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 16928/2007 Κ.Υ.Α. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006 και 2) Εγκύκλιος 47/2006)    125k έκδ. 5 5 Ιουν 2010, 7:33 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Κ.Υ.Α. 43965/27-12-2018 ανακαθορίζει το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. (Σχετικά: 1) Νόμος 4546/2018, 2) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων, κατηγορία: Έγγραφα και 3) Είδη Παραβόλων από 12-09-2018, κατηγορία: Διάφορα - Βοηθήματα)   499k έκδ. 1 1 Μαρ 2019, 4:06 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/05.    76k έκδ. 4 5 Ιουν 2010, 6:16 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η K.Y.A. 46440/1-11-2019 καθορίζει τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και λοιπά θέματα που αφορούν τη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν.4251/2014, όπως προστέθηκε με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4605/19.   520k έκδ. 1 19 Δεκ 2019, 4:50 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η ΚΥΑ 51738/10-10-2014 καθορίζει για το χρονικό διάστημα από 1-10-2014 έως 30-09-2019 (με βάση την τροποποίηση που αναφέρεται κατωτέρω) τον ελάχιστο αριθμό ημερομιθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά διετία ή τριετία που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014. Με την υπ'αριθμ.: οικ.43366/2016/29-09-2016 ΚΥΑ, παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της υπ'αριθμ. 51738/2014 ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 1-10-2016 έως 30-09-2017. Με την υπ'αριθμ.: οικ.35686/2018/08-10-2018 ΚΥΑ, παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της υπ'αριθμ. 51738/2014 ΚΥΑ έως 30-09-2019. (Σχετικό: Άρθρo 31 Α.Ν. 1846/1951 και Άρθρα 20 και 22 Ν.3863/2010, Κατηγορία: Νόμοι)      136k έκδ. 1 7 Ιαν 2019, 4:50 π.μ. adeia diamonis