ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 10/2008 αναφέρεται στο Π.Δ 106/2007 για την Ελεύθερη Κυκλοφορία και Διαμονή στην Ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. (Σχετικό: Κ.Υ.Α. 23443/07-09-2011)       332k έκδ. 7 17 Οκτ 2011, 2:32 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 11/2016 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 26/2016 και 2) ΟΓΑ - Εγκύκλιος 9/2016)     4432k έκδ. 1 31 Ιαν 2017, 4:55 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Στην Εγκύκλιο 1/2008 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ταυτότητάς τους.     112k έκδ. 5 6 Ιουν 2010, 7:17 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 12/2012 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4018/2011 (Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»).   138k έκδ. 2 9 Απρ 2012, 4:11 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 12/2014 παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του Ν.4251/2014. (Σχετικό: Τίτλος:Παροχή Διευκρινίσεων Εγκυκλίου 12_2014, Κατηγορία: Έγγραφα)    147k έκδ. 1 29 Μαΐ 2014, 11:37 μ.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 13/2010 (Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης) συμπληρώνει την υπ'αριθμ. 8/2010 Εγκύκλιο.    316k έκδ. 6 3 Αυγ 2010, 9:57 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 13/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα). (Σχετικό: Εγκύκλιος 20/2013)    111k έκδ. 2 28 Νοε 2013, 3:48 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Με την Εγκύκλιο 13/2017 ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014 (άδεια διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους).   207k έκδ. 1 31 Μαρ 2017, 4:34 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
H Εγκύκλιος 15/2009 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3731/2008. (Σχετικό: Εγκύκλιος 28/2009)    257k έκδ. 4 5 Ιουν 2010, 7:01 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 15/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα). (Σχετικό: Εγκύκλιος 20/2013)    91k έκδ. 1 28 Νοε 2013, 3:48 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 17/2006 αναφέρεται στην ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου και εισάγει τον Τύπο υπολογισμού ελάχιστων ημερών ασφάλισης.    88k έκδ. 4 6 Ιουν 2010, 7:17 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 18/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα). (Σχετικό: Εγκύκλιος 20/2013)     126k έκδ. 1 28 Νοε 2013, 3:48 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 20/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα) και ενσωματώνει τις διευκρινίσεις που είχαν παρασχεθεί με τις Εγκυκλίους 13,15 και 18 του 2013 οι οποίες εφ' εξής αντικαθίστανται από την παρούσα.  130k έκδ. 1 28 Νοε 2013, 3:46 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 21/2008 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3613/2007.      150k έκδ. 4 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 2/2018 αναφέρεται στη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου.  1828k έκδ. 1 7 Σεπ 2018, 4:50 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 26/2016 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 11/2016 και 2) ΟΓΑ - Εγκύκλιος 9/2016)  89k έκδ. 1 31 Ιαν 2017, 4:56 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.15/2009 Εγκυκλίου (παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3731/2008).    129k έκδ. 3 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 28/2015 παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4332/2015.  263k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 3:17 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Χορήγηση - Ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που φοιτούν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ). (Σχετικά: 1) Π.Δ. 101/2008, 2) Π.Δ. 131/2006 και 3) Εγκύκλιος 33/2006)     92k έκδ. 5 27 Οκτ 2010, 12:57 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 29/2015 παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4332/2015 (Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας).  1297k έκδ. 1 14 Δεκ 2016, 4:52 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 30/2007 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3536/2007. (Σχετικό: Εγκύκλιος 53/2007)   329k έκδ. 3 5 Ιουν 2010, 7:08 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 3/2018 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4540/2018.  975k έκδ. 1 14 Νοε 2018, 4:23 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 33/2006 αναφέρεται στο Π.Δ. 131/2006 (αφορά την οικογενειακή επανένωση, την αυτοτελή άδεια διαμονής, δικαιώματα και υποχρεώσεις). Στη σελίδα 16 υπάρχει και η συμπλήρωση της Εγκυκλίου 33/2006 (πως αποδεικνύεται η παραχώρηση κατοικίας σε υπήκοο τρίτης χώρας). (Σχετικό: Εγκύκλιος 29/2010)  235k έκδ. 7 19 Οκτ 2010, 12:33 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου. Η Εγκύκλιος 33/2014 παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθείται από τους πολίτες και τις υπηρεσίες για την πληρωμή των παραβόλων ηλεκτρονικά από 1-6-2014.  195k έκδ. 1 25 Ιουν 2014, 4:40 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 34/2008 παρέχει διευκρινήσεις για τα κριτήρια και τη διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία. (Σχετικά: 1) Κ.Υ.Α.12311/2008 2) Κ.Υ.Α. 27846/2008 και 3) Κ.Υ.Α. 3411/90/2014)      175k έκδ. 7 2 Απρ 2014, 1:22 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Απόφαση επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν.3907/2011.  167k έκδ. 5 31 Μαρ 2016, 4:22 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 38/2010 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 22037/2010 (ΦΕΚ 1629 Β) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο». (Σχετικό: Κ.Υ.Α. 22037/2010)    155k έκδ. 15 12 Δεκ 2010, 11:31 μ.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2015 παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4332/2015.  162k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 4:21 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 47/2006 αναφέρεται στο καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006, 2) Κ.Υ.Α. 16928/2007 και 3) Κ.Υ.Α. 999/2008)    450k έκδ. 3 5 Ιουν 2010, 7:36 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 5/2010 παρέχει διευκρινήσεις για τα άρθρα 43&44 του Νόμου 3801/2009: α) πρόσβαση στην αγορά εργασίας των κατόχων αυτοτελών αδειών διαμονής, β) γονείς ανήλικων ημεδαπών, γ) μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιρειών και δ) πρόσληψη και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών - κυρώσεις.        126k έκδ. 13 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 53/2007 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3536/2007. (Σχετικό: Εγκύκλιος 30/2007)    345k έκδ. 7 5 Ιουν 2010, 7:09 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.      229k έκδ. 5 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του N. 4018/11 τα οποία αντικαθιστούν τα άρθρα 16 & 16Α του Ν.3386/05 και αφορούν στην είσοδο πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών αντίστοιχα.   184k έκδ. 5 2 Μαρ 2012, 4:04 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. (Σχετικά: 1) Νόμοι: Ν.3284/04 και Ν.3838/2010 και 2) Εγκύκλιος 13/2010)     468k έκδ. 6 3 Αυγ 2010, 9:20 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 15055/546/10-08-2011 (Φ.Ε.Κ. Β/1886/25-08-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 131/06. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ελάχιστος αριθμός ημερομιθίων που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους από 01/10/2014 έως 30-09-2015 καθορίζεται από την ΚΥΑ 51738/10-10-2014.      100k έκδ. 6 23 Δεκ 2014, 4:25 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του Ν.4332/2015.  335k έκδ. 1 31 Μαρ 2016, 4:30 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 8/2009 παρέχει διευκρινήσεις για τη νέα διαδικασία ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. (Σχετικό: Εγκύκλιος 9/2007 του Ο.Γ.Α.)   146k έκδ. 3 5 Ιουν 2010, 6:44 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Εγκύκλιος 9/2007 παρέχει διευκρινήσεις για την εγγραφή και ασφάλιση των αλλοδαπών υπηκόων στον Ο.Γ.Α. (Σχετικό: Εγκύκλιος 8/2009 του Ο.Γ.Α.)     229k έκδ. 6 5 Ιουν 2010, 6:45 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Α) Ασφάλιση στον ΟΓΑ παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας. Β) Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αναγνωρισμένων από την Ελληνική Πολιτεία ως δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, των αιτούντων Διεθνή Προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για Ανθρωπιστικούς Λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του Ν.4375/2016. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 11/2016 και 2) Εγκύκλιος 26/2016)        315k έκδ. 1 2 Φεβ 2017, 6:26 π.μ. adeia diamonis