ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Η υπ' αριθμ. 933/19-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση και Ανανέωση της Άδειας Διαμονής.(Σχετικό:Απόφαση 23195/20-5-2013)       182k έκδ. 4 11 Ιουν 2013, 5:12 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. (Σχετικό: Νόμος 3838/2010)       182k έκδ. 6 5 Ιουν 2010, 2:28 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011 (Ανθρωπιστικοί και Εξαιρετικοί Λόγοι).  138k έκδ. 5 4 Σεπ 2011, 11:38 μ.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η υπ' αριθμ. 23195/20-5-2013 απόφαση τροποποιεί την Κ.Υ.Α 933/16-1-2009 "Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3386/2005".    94k έκδ. 2 11 Ιουν 2013, 5:12 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Η υπ' αριθμ. 1768/30-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος των τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση (παρ. 7 του άρθρου 40 του Νόμου 3731/2008). (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006 και 2) Εγκύκλιος 47/2006)     46k έκδ. 10 5 Ιουν 2010, 7:42 π.μ. adeia diamonis
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός του τύπου των βεβαιώσεων που χορηγούνται στους υπηκόους τρίτων χωρών που καταθέτουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής στη χώρα βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005.   552k έκδ. 3 13 Οκτ 2011, 12:24 π.μ. adeia diamonis