ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ


Ανακοινώσεις - Άρθρα - Δελτία Τύπου

 • Έξοδος και Eπανείσοδος Aλλοδαπών

  Με απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 7 και άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4251/2014επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2019, η έξοδος και επανείσοδος τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και η βεβαίωση κατάθεσης ή η ειδική βεβαίωση, που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη, είναι σε ισχύ.

  Κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές.

  Επιπλέον επιτρέπεται η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του έτους 2018, κατ’ εφαρμογή της από 20-12-2017 προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, για να επισκεφθούν την πατρίδα τους και δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική απόφαση.

  Οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

  • Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ.
  • Βεβαίωσης κατάθεσης ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 & άρθρο 9 παρ.4 του Ν. 4251/2014 ή
  • Ειδικής Βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4251/2014.

  Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγ.5 του Ν.4251/2014.

  Διαβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

  Αναρτήθηκε στις 7 Ιαν 2019, 4:08 π.μ. από το χρήστη adeia diamonis
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 1 από 1. Προβολή περισσότερων »


Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας για Άδεια ΔιαμονήςΟ Νέος Μεταναστευτικός Νόμος (4251/2014) τροποποιημένος, όπως ισχύει σήμεραΝόμοι

 • Ν. 4605_2019.pdf   1982k - 27 Ιουν 2019, 4:25 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Το άρθρο 42 του Ν.4605/2019 τροποποιεί το άρθρο 16 του Ν.4251/2014.‎
 • Ν. 4589 2019.pdf   1104k - 27 Ιουν 2019, 4:07 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Το άρθρο 68 του Ν.4589/2019 τροποποιεί το άρθρο 20 του Ν. 4251/2014.‎
 • Ν. 4587_2018.pdf   921k - 27 Ιουν 2019, 3:43 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Το άρθρο 3 του Ν.4587/2018 τροποποιεί τα άρθρα 18, 20, 30 και 136 του Ν.4251/2014.‎
 • Ν. 4554_2018.pdf   10039k - 27 Ιουν 2019, 3:44 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Το άρθρο 46 του Ν.4554/2018 τροποποιεί την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.4251/2014. ‎
 • ΝΟΜΟΣ 4546 2018.pdf   734k - 1 Μαρ 2019, 3:55 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Άρθρο 38 Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων,τελών και προστίμων (Τροποποιεί το Ν. 4251/2014). (Σχετικά: 1) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων, κατηγορία: Έγγραφα, 2) Είδη Παραβόλων από 12-09-2018, κατηγορία: Διάφορα - Βοηθήματα και 3) Κ.Y.A. 43965/27-12-2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)   ‎
 • ΝΟΜΟΣ 4540_2018 Τροποποίηση του N. 4251_2014.pdf   316k - 14 Νοε 2018, 4:25 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎O ΝΟΜΟΣ 4540/2018 περιέχει προσθήκες και τροποποιήσεις του Μεταναστευτικού Νόμου 4251/2014. (Σχετικό: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2018)‎
 • Ν. 4531_2018 Άρθρο 31 Θεματα Ιθαγένειας.pdf   1728k - 7 Μαΐ 2018, 4:11 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎O Nόμος 4531_2018 στο άρθρο 31 (σελ. εγγράφου pdf 118) περιέχει ρυθμίσεις θεμάτων Ιθαγένειας.‎
 • ΝΟΜΟΣ 4332_2015.pdf   245k - 14 Δεκ 2016, 4:54 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Ο ΝΟΜΟΣ 4332/2015 τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως επίσης τροποποιεί διατάξεις του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν.4251/2014). (Σχετικά: 1) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2015), 2) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2015, 3) Άδειες Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους, κατηγορία: Έγγραφα, 4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2015 και 5) ΟΓΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2016)      ‎
 • Άρθρo 31 Α.Ν. 1846_1951 και Άρθρα 20 και 22 Ν.3863_2010.pdf   161k - 23 Δεκ 2014, 3:44 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Στο Άρθρο 31 του Α.Ν. 1846/1951 και στα Άρθρα 22 και 20 του Ν. 3863/2010 προβλέπεται ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2014 έως 30-09-2015 που καθορίζει η ΚΥΑ 51738/10-10-2014.‎
 • Άρθρο 142 Νόμου 4251_2014 Θέματα Ιθαγένειας.pdf   88k - 6 Ιουν 2014, 4:25 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Το Άρθρο 142 του Νόμου 4251/2014 αφορά Θέματα Ιθαγένειας. (Σχετικό: Νόμος 3838/2010) ‎
 • Ο ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (4251_2014).pdf   407k - 10 Οκτ 2018, 4:58 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Ο ΝΟΜΟΣ 4251/2014 είναι ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης. Η ισχύς του Νόμου 4251/2014 αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2014, πλην των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν από την 1η Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από την 13η Μαρτίου 2014. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 12/2014, 2) Οδηγίες για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν. 4251/2014, κατηγορία: Έγγραφα, 3) K.Y.A 30825/4-6-2014, 4) Κ.Υ.Α. 41712/11-08-2014, 5) Κ.Υ.Α. 51738/10-10-2014, 6) Κ.Υ.Α. 53821/21-10-2014 , 7) Τύποι Αδειών Διαμονής - Δικαίωμα Πρόσβασης στην Εργασία, κατηγορία: Έγγραφα, 8) Νόμος 4332/2015, 9) Κ.Υ.Α. 68019/2015/16-10-2015), 10) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2015, 11) Ν. 4540/2018, 12) Ν. 4546/2018 και 13 Κ.Υ.Α. 31399/18-09-2018)       ‎
 • Ν.4071_2012.pdf   480k - 10 Ιουν 2014, 1:07 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Το άρθρο 42 του παρόντος Νόμου τροποποιεί τά άρθρα 2,3,6,7,8,9,16,17 και 22 του Π.Δ 106/2007 που αφορά την "Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους". ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 22-41 ΤΟΥ Ν.4071/2012, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.‎
 • Ν.4018_11.pdf   510k - 10 Ιουν 2014, 12:59 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας.‎ (Σχετικό: Εγκύκλιος 12/2012 - Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4,7 & 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.4018/2011, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.‎
 • N.3907_2011.pdf   180k - 6 Ιουν 2014, 4:49 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎(1) Με τα άρθρα 16 έως και 41 του Ν.3907/2011 ρυθμίζονται θέματα για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. (Σχετικό: Εγκύκλιος 37/2011). (2) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 3907/2011 αντικαθίσταται το άρθρο 44 του Ν. 3386/2005 (Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους). (Σχετικό: Δικαιολογητικά για χορήγηση και ανανέωση Αδειών Διαμονής για Ανθρωπιστικούς Λόγους και για Εξαιρετικούς Λόγους, κατηγορία: Αποφάσεις). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3907/2011, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.      ‎
 • Νόμος33862005τροποποιημένος.pdf   738k - 17 Ιουν 2014, 1:20 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.24)
  ‎Νόμος 3386/2005 (Ο παλιός Μεταναστευτικός Νόμος, ισχύς έως 31/05/2014). Ο ΝΟΜΟΣ 3386/2005 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014, ΕΝΩ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 76,77,78,80,81,82,83 & 89 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3) ΤΟΥ Ν.3386/2005.             ‎
 • N.3838 2010.pdf   156k - 6 Ιουν 2014, 4:28 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις. (Σχετικά: 1) Νόμος 3284/04, 2) Νόμος 4251/2014 Άρθρο 142)   ‎
 • Ν.3801_09.pdf   1001k - 6 Ιουν 2014, 4:49 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.8)
  ‎Τα άρθρα 43 & 44 του Ν.3801/09 αφορούν την αυτοτελή άδεια διαμονής και τροποποιούν τα άρθρα 17,86 & 94 του Ν.3386/05.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1&2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.3801/2009,σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014   ‎
 • Ν.3284 04.pdf   91k - 5 Ιουν 2010, 2:26 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας. (Σχετικό: Νόμος 3838/2010)    ‎
 • N.3731_08.pdf   206k - 10 Ιουν 2014, 1:04 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Ο Νόμος 3731/2008 περιέχει ρυθμίσεις θεμάτων Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρα 37-41 και 45). (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 15/2009, 2) Εγκύκλιος 28/2009 και 3) υπ' αριθμ. 1768/30-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατηγορία: Αποφάσεις). ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3731/2008 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39, ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4,5,6,7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45,σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.     ‎
 • N.3536_07.pdf   353k - 6 Ιουν 2014, 4:46 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Ο Νόμος 3536/2007 περιέχει τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων του Νόμου 3386/2005. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1,18&19 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3536/2007, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014. (Σχετικά: 1) Νόμος 3613/2007, 2) Εγκύκλιος 30/2007 και 3) Εγκύκλιος 53/2007)    ‎
 • N.3613_07.pdf   141k - 6 Ιουν 2014, 4:48 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎Ο Νόμος 3613/2007 περιέχει τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων του Ν.3386/2005 και του Ν.3536/2007. (Σχετικό: Εγκύκλιος 21/2008). ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Ν.3613/2007, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014. ‎
Εμφάνιση 21 αρχείων από τη σελίδα ΝΟΜΟΙ.


Προεδρικά Διατάγματα

 • Π.Δ. 60 2010 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας - Τροποποίηση.pdf   141k - 6 Αυγ 2010, 1:55 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.2)
  ‎Τροποποίηση του Π.Δ. 363/1998 "Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας".‎
 • Π.Δ. 363 1998 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.pdf   583k - 6 Αυγ 2010, 2:42 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. (Σχετικό: Π.Δ. 60/2010)‎
 • Π.Δ. 150 2006 Επί μακρόν διαμένοντες.pdf   287k - 17 Ιουν 2014, 1:13 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.15)
  ‎Το Π.Δ. 150/2006 προσαρμόζει την Ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών oι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 47/2006, 2) Κ.Υ.Α 16928/2007, 3) Κ.Υ.Α. 999/2008, Κατηγορία: Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 4) υπ' αριθμ. 1768/30-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Κατηγορία: Αποφάσεις, 5) παρ. 2 του άρθρου 30 του Νόμου 3838/2010 και 6) Τίτλος: Πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών, αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, Κατηγορία: Έγγραφα). ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ. 150/2006 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.            ‎
 • Π.Δ. 131 2006 Οικογενειακή Επανένωση.pdf   197k - 22 Οκτ 2012, 4:45 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.8)
  ‎Το Π.Δ. 131/2006 αφορά την οικογενειακή επανένωση, την αυτοτελή άδεια διαμονής, δικαιώματα και υποχρεώσεις. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 167/2008, 2) Κ.Υ.Α. 13096/2007, 3) Εγκύκλιος 33/2006 και 4) Εγκύκλιος 29/2010)  ‎
 • Π.Δ. 106 2007.pdf   124k - 29 Αυγ 2018, 4:32 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.9)
  ‎Το Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στην Ελεύθερη Κυκλοφορία και Διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 10/2008, 2) Κ.Υ.Α. 23443/07-09-2011, 3) άρθρο 42 Νόμου 4071/2012 και 4) άρθρο 32 Νόμου 4540/2018)       ‎
 • Π.Δ 167 2008 Οικογενειακή επανένωση.pdf   93k - 5 Ιουν 2010, 4:12 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.8)
  ‎Το Π.Δ. 167/2008 συμπληρώνει το Π.Δ. 131/ 2006 που αφορά την οικογενειακή επανένωση. ‎
 • Π.Δ 101 2008 - Φοιτητές-Εθελοντική υπηρεσία.pdf   125k - 17 Ιουν 2014, 1:16 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Το Π.Δ. 101/2008 περιέχει τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. (Σχετικό: Εγκύκλιος 29/2010).ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ. 101/2008 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.   ‎
 • Π.Δ 128 2008.pdf   125k - 17 Ιουν 2014, 1:14 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.2)
  ‎Το Π.Δ. 128/2008 αναφέρεται στην ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας. ΤΟ ΠΑΡΟΝ Π.Δ. 128/2008 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4251/2014.  ‎
Εμφάνιση 8 αρχείων από τη σελίδα ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.


Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

 • ΚΥΑ 8480_289_2019 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2019-2020.pdf   301k - 1 Μαρ 2019, 5:24 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎H K.Y.A. 8480/289/2019 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020.  ‎
 • ΚYA_43965_27-12-2018 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΨΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ.pdf   499k - 1 Μαρ 2019, 4:06 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 43965/27-12-2018 ανακαθορίζει το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. (Σχετικά: 1) Νόμος 4546/2018, 2) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων, κατηγορία: Έγγραφα και 3) Είδη Παραβόλων από 12-09-2018, κατηγορία: Διάφορα - Βοηθήματα) ‎
 • ΚΥΑ 31399_18-09-2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ν. 4251_2014.pdf   198k - 10 Οκτ 2018, 4:33 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎H Κ.Υ.Α. 31399/18-09-2018 τροποποιεί την Κ.Υ.Α. 30825/4.6.2014 (1528 Β΄) και καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014. ‎
 • ΚΥΑ 15380 04 - 04-2017.pdf   228k - 12 Ιαν 2018, 4:32 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 15380/04-04-2017 συμπληρώνει τη με αριθμό 23443/7.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.‎
 • ΚΥΑ 4872_105_2017 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2017-2018.pdf   198k - 3 Μαρ 2017, 5:01 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎H K.Y.A. 4872/105/2017 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018. ‎
 • ΚΥΑ 11656_241_26-08-2016 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 24990_366_2015 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2015-2016).pdf   131k - 6 Δεκ 2016, 3:54 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎H ΚΥΑ 11656/241/26-08-2016 τροποποιεί την ΚΥΑ 24990/366/2015 που καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. ‎
 • ΚΥΑ 68019_2015 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (τροποποίηση της ΚΥΑ 30825_2014).pdf   169k - 31 Μαρ 2016, 4:39 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 68019/2015/16-10-2015 (ΦΕΚ 2272/21-10-2015/Β') τροποποιεί την υπ’ αριθ. 30825/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών (καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4251/2014) ‎
 • ΚΥΑ 41712_11_08_2014 ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ν.4251_2014.pdf   80k - 31 Μαρ 2016, 1:47 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 41712/11-08-2014 καθορίζει το ύψος και τον τρόπο απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του ν.4251/2014.‎
 • ΚΥΑ 24990_366_2015 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2015-2016.pdf   310k - 28 Ιαν 2016, 4:56 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 24990/366/2015 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. (Σχετικό: άρθρο 11 Ν. 4251/2014) ‎
 • ΚΥΑ 6855_105_2015 ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ 2015-2016.pdf   501k - 28 Ιαν 2016, 4:56 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 6855/105/2015 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016. (Σχετικό: άρθρο 11 Ν. 4251/2014)  ‎
 • ΚΥΑ 53821 21-10-2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.pdf   140k - 22 Δεκ 2014, 5:11 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η ΚΥΑ 53821/21-10-2014 καθορίζει το σύνολο των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.‎
 • KYA 51738 10-10-2014 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ.pdf   136k - 7 Ιαν 2019, 4:50 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η ΚΥΑ 51738/10-10-2014 καθορίζει για το χρονικό διάστημα από 1-10-2014 έως 30-09-2019 (με βάση την τροποποίηση που αναφέρεται κατωτέρω) τον ελάχιστο αριθμό ημερομιθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά διετία ή τριετία που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014. Με την υπ'αριθμ.: οικ.43366/2016/29-09-2016 ΚΥΑ, παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της υπ'αριθμ. 51738/2014 ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 1-10-2016 έως 30-09-2017. Με την υπ'αριθμ.: οικ.35686/2018/08-10-2018 ΚΥΑ, παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της υπ'αριθμ. 51738/2014 ΚΥΑ έως 30-09-2019. (Σχετικό: Άρθρo 31 Α.Ν. 1846/1951 και Άρθρα 20 και 22 Ν.3863/2010, Κατηγορία: Νόμοι)    ‎
 • ΚΥΑ 30651 3-6-2014 ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.pdf   257k - 11 Ιουν 2014, 2:37 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α 30651/3-6-2014 καθορίζει την κατηγορία άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και τον τύπο, τη διαδικασία και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της.‎
 • ΚΥΑ 30825_4-6-2014 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ν.4251_2014.pdf   505k - 10 Οκτ 2018, 4:52 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎H K.Y.A 30825/4-6-2014 καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014. ΟΙ Κ.Υ.Α. 68019/16-10-2015 ΚΑΙ 31399/18-09-2018 τροποποιούν την Κ.Υ.Α. 30825/4-6-2014.   ‎
 • ΚΥΑ 3411 90 2014.pdf   296k - 2 Απρ 2014, 1:19 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 3411/90/2014 (ΦΕΚ 206/04-02-2014) αφορά τις μετακλήσεις και συγκεκριμένα καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία ανά νομό για το έτος 2014. (Σχετικά: 1) Κ.Υ.Α.12311/2008 2) Εγκύκλιος 34/2008 και 3) Κ.Υ.Α. 27846/2008) ‎
 • ΚΥΑ 13096_20-06-2007.pdf   140k - 22 Οκτ 2012, 4:47 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 13096/2007 καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από τη Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στη χώρα τους. (Σχετικό: Π.Δ.131/2006 - Οικογενειακή Επανένωση)‎
 • Κ.Υ.Α.5512_ 18.03.2008.pdf   110k - 14 Οκτ 2011, 9:36 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 5512/08/18.03.2008 καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α΄, Β΄ & Γ΄ Εθνικής κατηγορίας)‎.  ‎
 • Κ.Υ.Α. 23443_07-09-2011   97k - 7 Σεπ 2018, 4:18 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 106/2007 και 2) Κ.Υ.Α. 15380/04-04-2017). Η Κ.Υ.Α. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4540/2018.  ‎
 • Κ.Υ.Α. 15055_546-25-08-2011.pdf   129k - 31 Μαρ 2016, 4:37 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 15055/546/10-08-2011 (Φ.Ε.Κ.1886/25-08-2011/Β') καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του Ν.3386/2005 (μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας). (Σχετικό: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Κατηγορία: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ελάχιστος αριθμός ημερομιθίων που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους από 01/10/2014 έως 30-09-2015 καθορίζεται από την ΚΥΑ 51738/10-10-2014.     ‎
 • ΚΥΑ 12514 12-5-2011.pdf   433k - 29 Ιουν 2011, 1:00 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.2)
  ‎Η Κ.Υ.Α 12514/2011 αποτελεί συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία). (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 34/2008 και 2) Κ.Υ.Α. 2782/132/2011) ‎
 • ΚΥΑ 22037 01-10-2010.pdf   81k - 12 Δεκ 2010, 11:26 μ.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 22037/2010 καθορίζει τον τύπο ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 38/2010, 2) Τίτλος: Έκδοση απορριπτικής απόφασης σε κάτοχο βεβαίωσης τύπου Α΄ ενόσω παραμένει στη χώρα προέλευσής του, Κατηγορία: Έγγραφα)    ‎
 • KYA 4415 17-03-06.pdf   76k - 5 Ιουν 2010, 6:16 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/05.  ‎
 • ΚΥΑ 27846 23-12-2008.pdf   108k - 2 Απρ 2014, 1:21 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.7)
  ‎Η Κ.Υ.Α 27846/08 αποτελεί συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12311/08 Κ.Υ.Α. (διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία). (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 34/2008 και 2) Κ.Υ.Α. 3411/90/2014)     ‎
 • ΚΥΑ 22467 29-10-2008.pdf   128k - 6 Ιουν 2010, 7:16 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 22467/2008 καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.   ‎
 • ΚΥΑ 16928 17-08-2007.pdf   112k - 5 Ιουν 2010, 7:32 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 16928/2007 αναφέρεται στην πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006, 2) Εγκύκλιος 47/2006 και 3) Κ.Υ.Α. 999/2008)    ‎
 • ΚΥΑ 12311 09-06-08.pdf   109k - 2 Απρ 2014, 1:20 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.8)
  ‎Η Κ.Υ.Α 12311/08 αφορά τη διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 34/2008 2) Κ.Υ.Α 27846/08 και 3) Κ.Υ.Α. 3411/90/2014)        ‎
 • ΚΥΑ 999 04-03-2008.pdf   125k - 5 Ιουν 2010, 7:33 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Η Κ.Υ.Α. 999/2008 τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 16928/2007 Κ.Υ.Α. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006 και 2) Εγκύκλιος 47/2006)  ‎
Εμφάνιση 27 αρχείων από τη σελίδα ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.


Αποφάσεις

 • Δικαιολογητικά - Υποκεφάλαιο Β3 Ανάπτυξη Στρατηγικών Επενδύσεων - Κεφάλαιο ΙΒ Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτήτες Ακινήτων στην Ελλάδα.pdf   94k - 11 Ιουν 2013, 5:12 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.2)
  ‎Η υπ' αριθμ. 23195/20-5-2013 απόφαση τροποποιεί την Κ.Υ.Α 933/16-1-2009 "Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3386/2005".  ‎
 • Δικαιολογητικά για χορήγηση και ανανέωση Αδειών Διαμονής για Ανθρωπιστικούς Λόγους και για Εξαιρετικούς Λόγους.pdf   138k - 4 Σεπ 2011, 11:38 μ.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011 (Ανθρωπιστικοί και Εξαιρετικοί Λόγοι).‎
 • Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.3386 2005.pdf   552k - 13 Οκτ 2011, 12:24 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Καθορισμός του τύπου των βεβαιώσεων που χορηγούνται στους υπηκόους τρίτων χωρών που καταθέτουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής στη χώρα βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005. ‎
 • Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα.pdf   182k - 5 Ιουν 2010, 2:28 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Καθορισμός δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. (Σχετικό: Νόμος 3838/2010)     ‎
 • Επί μακρόν διαμένοντες.pdf   46k - 5 Ιουν 2010, 7:42 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.10)
  ‎Η υπ' αριθμ. 1768/30-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος των τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση (παρ. 7 του άρθρου 40 του Νόμου 3731/2008). (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006 και 2) Εγκύκλιος 47/2006)   ‎
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.pdf   182k - 11 Ιουν 2013, 5:12 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎Η υπ' αριθμ. 933/19-01-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση και Ανανέωση της Άδειας Διαμονής.(Σχετικό:Απόφαση 23195/20-5-2013)     ‎
Εμφάνιση 6 αρχείων από τη σελίδα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.


Εγκύκλιοι

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 2018.pdf   975k - 14 Νοε 2018, 4:23 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 3/2018 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4540/2018.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 2018.pdf   1828k - 7 Σεπ 2018, 4:50 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 2/2018 αναφέρεται στη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 2017.pdf   207k - 31 Μαρ 2017, 4:34 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Με την Εγκύκλιο 13/2017 ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014 (άδεια διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους). ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 2016.pdf   89k - 31 Ιαν 2017, 4:56 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 26/2016 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 11/2016 και 2) ΟΓΑ - Εγκύκλιος 9/2016)‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 2016.pdf   4432k - 31 Ιαν 2017, 4:55 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 11/2016 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν.4251/2014 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 26/2016 και 2) ΟΓΑ - Εγκύκλιος 9/2016)   ‎
 • ΟΓΑ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9_2016.pdf   315k - 2 Φεβ 2017, 6:26 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Α) Ασφάλιση στον ΟΓΑ παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας. Β) Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αναγνωρισμένων από την Ελληνική Πολιτεία ως δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, των αιτούντων Διεθνή Προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για Ανθρωπιστικούς Λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του Ν.4375/2016. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 11/2016 και 2) Εγκύκλιος 26/2016)      ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29_2015.pdf   1297k - 14 Δεκ 2016, 4:52 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 29/2015 παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 4332/2015 (Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας).‎
 • ΟΓΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2_2016.pdf   335k - 31 Μαρ 2016, 4:30 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του Ν.4332/2015.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42_2015.pdf   162k - 31 Μαρ 2016, 4:21 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2015 παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4251/2014, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4332/2015.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28_2015.pdf   263k - 31 Μαρ 2016, 3:17 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 28/2015 παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4332/2015.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 2014.pdf   195k - 25 Ιουν 2014, 4:40 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου. Η Εγκύκλιος 33/2014 παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθείται από τους πολίτες και τις υπηρεσίες για την πληρωμή των παραβόλων ηλεκτρονικά από 1-6-2014.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2014.pdf   147k - 29 Μαΐ 2014, 11:37 μ.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 12/2014 παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του Ν.4251/2014. (Σχετικό: Τίτλος:Παροχή Διευκρινίσεων Εγκυκλίου 12_2014, Κατηγορία: Έγγραφα)  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 2013.pdf   130k - 28 Νοε 2013, 3:46 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 20/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα) και ενσωματώνει τις διευκρινίσεις που είχαν παρασχεθεί με τις Εγκυκλίους 13,15 και 18 του 2013 οι οποίες εφ' εξής αντικαθίστανται από την παρούσα.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 2013.pdf   126k - 28 Νοε 2013, 3:48 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 18/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα). (Σχετικό: Εγκύκλιος 20/2013)   ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 2013.pdf   91k - 28 Νοε 2013, 3:48 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Η Εγκύκλιος 15/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα). (Σχετικό: Εγκύκλιος 20/2013)  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 2013.pdf   111k - 28 Νοε 2013, 3:48 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.2)
  ‎Η Εγκύκλιος 13/2013 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.3386/05 (χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Πολίτες Τρίτων Χωρών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα). (Σχετικό: Εγκύκλιος 20/2013)  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ.pdf   100k - 23 Δεκ 2014, 4:25 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 15055/546/10-08-2011 (Φ.Ε.Κ. Β/1886/25-08-2011) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 131/06. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ελάχιστος αριθμός ημερομιθίων που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους από 01/10/2014 έως 30-09-2015 καθορίζεται από την ΚΥΑ 51738/10-10-2014.    ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2012.pdf   138k - 9 Απρ 2012, 4:11 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.2)
  ‎Η Εγκύκλιος 12/2012 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4018/2011 (Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»). ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 2012.pdf   184k - 2 Μαρ 2012, 4:04 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του N. 4018/11 τα οποία αντικαθιστούν τα άρθρα 16 & 16Α του Ν.3386/05 και αφορούν στην είσοδο πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών αντίστοιχα. ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 2011.pdf   167k - 31 Μαρ 2016, 4:22 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Απόφαση επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν.3907/2011.‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 2010.pdf   155k - 12 Δεκ 2010, 11:31 μ.μ. από adeia diamonis (έκδ.15)
  ‎Η Εγκύκλιος 38/2010 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 22037/2010 (ΦΕΚ 1629 Β) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο». (Σχετικό: Κ.Υ.Α. 22037/2010)  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 2010.pdf   92k - 27 Οκτ 2010, 12:57 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Χορήγηση - Ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που φοιτούν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ). (Σχετικά: 1) Π.Δ. 101/2008, 2) Π.Δ. 131/2006 και 3) Εγκύκλιος 33/2006)   ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 2010.pdf   316k - 3 Αυγ 2010, 9:57 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Η Εγκύκλιος 13/2010 (Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης) συμπληρώνει την υπ'αριθμ. 8/2010 Εγκύκλιο.  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 2010.pdf   229k - 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.    ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 2010.pdf   468k - 3 Αυγ 2010, 9:20 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. (Σχετικά: 1) Νόμοι: Ν.3284/04 και Ν.3838/2010 και 2) Εγκύκλιος 13/2010)   ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 2010.pdf   126k - 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.13)
  ‎Η Εγκύκλιος 5/2010 παρέχει διευκρινήσεις για τα άρθρα 43&44 του Νόμου 3801/2009: α) πρόσβαση στην αγορά εργασίας των κατόχων αυτοτελών αδειών διαμονής, β) γονείς ανήλικων ημεδαπών, γ) μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιρειών και δ) πρόσληψη και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών - κυρώσεις.      ‎
 • ΟΓΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 2009.pdf   146k - 5 Ιουν 2010, 6:44 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Η Εγκύκλιος 8/2009 παρέχει διευκρινήσεις για τη νέα διαδικασία ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. (Σχετικό: Εγκύκλιος 9/2007 του Ο.Γ.Α.) ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 2009.pdf   129k - 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.15/2009 Εγκυκλίου (παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3731/2008).  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 2007.pdf   329k - 5 Ιουν 2010, 7:08 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Η Εγκύκλιος 30/2007 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3536/2007. (Σχετικό: Εγκύκλιος 53/2007) ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 2006.pdf   88k - 6 Ιουν 2010, 7:17 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎Η Εγκύκλιος 17/2006 αναφέρεται στην ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου και εισάγει τον Τύπο υπολογισμού ελάχιστων ημερών ασφάλισης.  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 2006.pdf   235k - 19 Οκτ 2010, 12:33 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.7)
  ‎Η Εγκύκλιος 33/2006 αναφέρεται στο Π.Δ. 131/2006 (αφορά την οικογενειακή επανένωση, την αυτοτελή άδεια διαμονής, δικαιώματα και υποχρεώσεις). Στη σελίδα 16 υπάρχει και η συμπλήρωση της Εγκυκλίου 33/2006 (πως αποδεικνύεται η παραχώρηση κατοικίας σε υπήκοο τρίτης χώρας). (Σχετικό: Εγκύκλιος 29/2010)‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 2006.pdf   450k - 5 Ιουν 2010, 7:36 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.3)
  ‎Η Εγκύκλιος 47/2006 αναφέρεται στο καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. (Σχετικά: 1) Π.Δ. 150/2006, 2) Κ.Υ.Α. 16928/2007 και 3) Κ.Υ.Α. 999/2008)  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 2009.pdf   257k - 5 Ιουν 2010, 7:01 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎H Εγκύκλιος 15/2009 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3731/2008. (Σχετικό: Εγκύκλιος 28/2009)  ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 2008.pdf   150k - 6 Ιουν 2010, 7:18 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.4)
  ‎Η Εγκύκλιος 21/2008 παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3613/2007.    ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 2008.pdf   332k - 17 Οκτ 2011, 2:32 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.7)
  ‎Η Εγκύκλιος 10/2008 αναφέρεται στο Π.Δ 106/2007 για την Ελεύθερη Κυκλοφορία και Διαμονή στην Ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. (Σχετικό: Κ.Υ.Α. 23443/07-09-2011)     ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 2008.pdf   112k - 6 Ιουν 2010, 7:17 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.5)
  ‎Στην Εγκύκλιο 1/2008 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ταυτότητάς τους.   ‎
 • ΟΓΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 2007.pdf   229k - 5 Ιουν 2010, 6:45 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.6)
  ‎Η Εγκύκλιος 9/2007 παρέχει διευκρινήσεις για την εγγραφή και ασφάλιση των αλλοδαπών υπηκόων στον Ο.Γ.Α. (Σχετικό: Εγκύκλιος 8/2009 του Ο.Γ.Α.)   ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 2008.pdf   175k - 2 Απρ 2014, 1:22 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.7)
  ‎Η Εγκύκλιος 34/2008 παρέχει διευκρινήσεις για τα κριτήρια και τη διαδικασία μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία. (Σχετικά: 1) Κ.Υ.Α.12311/2008 2) Κ.Υ.Α. 27846/2008 και 3) Κ.Υ.Α. 3411/90/2014)    ‎
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53 2007.pdf   345k - 5 Ιουν 2010, 7:09 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.7)
  ‎Η Εγκύκλιος 53/2007 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 3536/2007. (Σχετικό: Εγκύκλιος 30/2007)  ‎
Εμφάνιση 39 αρχείων από τη σελίδα ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ.


Έγγραφα

Εμφάνιση 9 αρχείων από τη σελίδα ΕΓΓΡΑΦΑ.


Διάφορα - Βοηθήματα

 • Είδη Παραβόλων από 12-09-2018.pdf   3771k - 12 Ιουν 2019, 4:33 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Είδη παραβόλων με βάση την Αναβάθμιση στις 12/09/2018 του Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας.(Σχετικά: 1) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων, κατηγορία: Έγγραφα, 2) Κ.Y.A. 43965/27-12-2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)  ‎
 • ΚΩΔΙΚΟΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ.pdf   1209k - 17 Ιαν 2019, 2:45 π.μ. από adeia diamonis (έκδ.1)
  ‎Κωδικοί Ηλεκτρονικών Παραβόλων για Χορήγηση Άδειας Διαμονής.‎
Εμφάνιση 2 αρχείων από τη σελίδα ΔΙΑΦΟΡΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.