"Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστίν"


Ο παρών Ιστότοπος αναφέρεται αποκλειστικά στην τοπική Εκκλησία της Καστοριάς. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει τις παρακάτω αναγραφόμενες θεματικές ενότητες, που είναι καταχωρημένες στις συνημμένες Υποσελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας:

1) Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς
2) Εκκλησιαστική Ιστορία της Καστοριάς
3) Βυζαντινά μνημεία
4) Θεολογία ιερών εικόνων
5) Θεολογικά κείμενα Καστοριανών συγγραφέων
5α) Κείμενα Γ. Τ. Αλεξίου
6) Εκκλησιαστική ειδησεολογία
7) Φωτογραφίες
8) Βιντεοταινίες

Συντάκτης του Ιστοτόπου είναι ο Γιώργος Τ. Αλεξίου, πτυχιούχος Θεολογίας και Βυζαντινής Αρχαιολογίας.

http://sites.google.com/site/gabc1952/