NOVAS‎ > ‎

DOCUMENTOS

Repositorio de documentos ou enlaces a eles sobre diversos temas: actas da asociación, documentos FEDADi, estudos educativos, ferramentas para a dirección, lexislación, etc... Se queres envíar algunha suxestión envía un correo a addigalicia@gmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Ver
  10 mar 2015, 9:20 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Acta da asemblea do día 1 de febreiro de 2012  504 kb v. 3 7 may 2012, 10:44 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Ver Descargar
Asamblea do XXIV Congreso de Almería  57 kb v. 4 22 abr 2012, 11:11 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Asemblea Extraordinaria do XXIV Congreso de Almería  63 kb v. 4 22 abr 2012, 11:11 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Acta asemblea maio 2012 Madrid  57 kb v. 2 18 nov 2012, 9:07 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Convocatoria XXV Congreso Madrid  62 kb v. 3 22 abr 2012, 11:11 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Ver Descargar
Documento de identificación de grupos de interese e obxectivos.   68 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento sobre a función directiva.  107 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento sobre o Regulamento Orgánico de Centro  184 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento FEDADi sobre o proxecto de dirección  81 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Pacto Educativo. Consideracións previas  78 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento FEDADi sobre a formación para a función directiva  235 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento FEDADi sobre a formación inicial do profesorado.  250 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento del XXV congreso de FEDADi sobre las medidas del RD de racionalización del gasto en Educación  108 kb v. 3 6 may 2012, 2:45 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento de conclusións do XXIX Congreso de FEDADi celebrado en maio de 2014 en Cartagena - Murcia  83 kb v. 2 13 may 2014, 6:58 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
  4 dic 2012, 8:33 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento FEDADi sobre o Pacto Educativo  152 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Documento FEDADi sobre a profesionalización da función directiva.  236 kb v. 3 24 abr 2012, 12:31 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Documentos da Permanente Estatal  30 abr 2012, 9:02 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Recomendacións para os procesos de selección de directivos saídas do XXIX Congreso de FEDADi  63 kb v. 2 13 may 2014, 6:59 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Ver
Páxina de Joan Teixido con moitos documentos relacionados coa función directiva e o liderado pedagóxico.   6 may 2012, 9:45 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Ferramenta para analizar e avaliar estes riscos  1 may 2012, 4:23 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Ferramentas de xestión do estress en centros escolares  3348 kb v. 3 1 may 2012, 4:39 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Ver
Análise de actuacións en europa que están tendo resultados  30 abr 2012, 8:46 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Informe da Fundación Botín  4 dic 2012, 7:29 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Evolución de los sistemas educativos europeos durante la última década  30 abr 2012, 8:59 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Estudo comparativo europeo sobre a competencia lingüística do alumnado en linguas estranxeiras  3 jul 2012, 8:35 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Pruebas nacionales de evaluación del alumnado en Europa: objetivos, organización y utilización de los resultados  21 nov 2012, 7:55 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Táboa comparativa inter-comunidades sobre as datas das probas extraordinarias e o carácter lectivo das mesmas nos correspondentes calendarios escolares  95 kb v. 2 28 feb 2013, 7:41 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria  30 abr 2012, 8:42 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Política de educación y formación. Mejorar el liderazgo escolar  30 abr 2012, 8:56 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Educación en España: motivos para la esperanza  20 may 2012, 5:17 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Curso 2010-11  28 feb 2013, 6:53 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Ver
Compendio de lexislación educativa no ámbito galego e outros recursos dende o IES AS MARIÑAS   6 may 2012, 9:43 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
  18 mar 2013, 1:21 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Novo decreto de admisión para ensinanzas non universitarias de Galicia  5 mar 2013, 0:55 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
RECOMENDABLE: Compendio de lexislación sobre determinadas actuacións (EN AZUL) que a Administración pode considerar como vulneración dos nosos deberes  183 kb v. 3 6 may 2012, 10:30 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Orde que desenvolve o novo decreto de admisión en infantil, primaria, secundaria e bacharelato  18 mar 2013, 1:20 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Medidas urxentes de racionalización do gasto en Educación  190 kb v. 3 6 may 2012, 9:37 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre la cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020 (2010/2234(INI))  28 feb 2013, 7:16 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Ver Descargar
Anteproxecto de Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa  212 kb v. 3 28 oct 2012, 14:10 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
  21 nov 2012, 8:01 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Dictamen do Consello de Estado sobre o anteproxecto da LOMCE  608 kb v. 2 27 abr 2013, 8:06 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Unha proposta de nove puntos para unha reforma de consenso  28 oct 2012, 14:12 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
INFORME PRELIMINAR AL -DOCUMENTO DE “PROPUESTAS PARA EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA  21 nov 2012, 8:08 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Informe preliminar de FEDADi sobre o anteproxecto LOMCE  155 kb v. 2 21 nov 2012, 8:10 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
  4 dic 2012, 8:32 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Anteproxecto de lei LOMCE última versión  553 kb v. 2 4 dic 2012, 7:03 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Último documento LOMCE enviado ao Consello de Estado. Febreiro 2013  625 kb v. 2 28 feb 2013, 7:57 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Nova versión do documento  199 kb v. 3 28 oct 2012, 14:10 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Informe de AXIA (Catalunya) sobre a función directiva no anteproxecto LOMCE  104 kb v. 2 28 feb 2013, 6:45 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Proxecto de Lei aprobado no Consello de Ministros do 17 de maio de 2013 para o seu trámite parlamentario  307 kb v. 2 21 may 2013, 9:42 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Texto refundido de LOE e LOMCE. O texto refundido do BOE aínda está en proceso.  839 kb v. 2 15 dic 2013, 10:54 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Memoria da análise de impacto normativo  1473 kb v. 2 4 dic 2012, 7:03 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Xaneiro 2013  28 feb 2013, 7:37 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Decembro 2012  28 feb 2013, 7:31 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y alarmados por la actual política educativa, con objeto de animar el debate y de generar un compromiso con la mejora, declaramos:  28 oct 2012, 14:10 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Explicación sobre o proxecto de lei LOMCE aprobado no Consello de Ministros do 17 de maio de 2013  1226 kb v. 2 21 may 2013, 9:42 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
Tamén se amosan os proxectos de 14 títulos de FP Básica. O prazo para facer achegas remata o 3 de xaneiro de 2014.  15 dic 2013, 10:58 ADDIGA IES de Galicia
ċ

Ver
O período de información pública remata o 3 de xaneiro de 2014  15 dic 2013, 10:58 ADDIGA IES de Galicia
Ċ
Ver Descargar
Cadros resumo da arquitectura deseñada na última versión do anteproxecto LOMCE  624 kb v. 2 4 dic 2012, 7:03 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Ver
Monográfico sobre a disrupción nas aulas  4 dic 2012, 7:48 ADDIGA IES de Galicia
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Ver Descargar
  185 kb v. 2 5 dic 2012, 0:30 ADDIGA IES de Galicia