Les Consultes-Llei Orgànica III

    Les Consultes i la Llei Orgànica III
                                      ( Aquest apartat es consultable des del 05-04-2017  )

    Hem cregut oportú, -ja que fins avui, el 05-04-2017 no ho havíem cregut necessari-, de notificar públicament els primers escrits dirigits al Síndic de Greuges de Catalunya, a les Conselleries de Governació i d'Interior de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, iniciades pel Jacint Ribas i Deix. 


Preguntes, propostes i denuncies sobre la Nuesa a Espanya i a Catalunya.

Enviat el primer escrit el 1992 al Síndic de Greugesens comunica per primera vegada l'existència de la Llei Orgànica III del Juny del 1989, en la seva resposta del 1993 

En les següents respostes de les conselleries, els documents notificaven, com ja ho havia fet el Síndic, que amb aquesta Llei Orgànica III la praxis jurisprudencial que havia castigat fins aquell moment el fet de banyar-se nus a les platges, fet que inclou la nuesa a altres llocs, havia quedat definitivament OBSOLETA. 

Per aquesta raó, des d'aquell moment hem pogut defensar, amb arguments sòlids que les platges a Espanya són totes lliures, NO ACOTABLES ni poden resultar discrimintòries.

Pel seu interès Històric, hem cregut convenient de posar consultable aquests documents únics al món, dels quals alguns han servit com a documentació adjunta a la denúncia de la Normativa Cívica de Barcelona al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ( Consultable al seu apartat ).

De documents en tenim moltíssims mes, i si a algú pot interessar-li consultar-los pot proposar-nos una entrevista ( ja n'hem fet moltes ).


Primera i segona Consulta de Jacint Ribas al Síndic de Greuges de Catalunya l'any 1992 i la resposta del Síndic, esmentant per primera vegada la : 

                Llei Orgànica III,  del Juny del 1989


   
                        ( Click  pel  PDF )

   
                ( Click  pel  PDF )

   
                 ( Click  pel  PDF )

Les respostes de les Conselleries de Justìcia i Interior - Son semblants -


Carta de Drets Humans d'Europa ratificada per Espanya a Roma el 10-10-1979 i que tothom coneix.
                
    

          

Projecte de Carta Blanca de Drets a la
Ciutat on sembla que tracten erròniament  
la nuesa simple d'exhibicionisme i de  
provocació sexual. 1991.

    
                   
                 Click  pel  PDF )

Barcelona Ciutat de Drets Humans - Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat.

( Tant quan es va dur a les votacions del Parlament Català com a l'Espanyol, varem comprovar que no hi hagués cap article contra la NUESA i així va sortir aquesta defensant tots els Drets )  12-2001

   

   
                  
                 Click  pel  PDF )