Full Dret d'admissió Gen.Cat


                        
    El Dìptic del Dret d'admissió
                           de la Generalitat de Catalunya.

                           Gestionat per l'Oficina Per la 
                           NO Discriminació de l'Ajuntament
                           de 
Barcelona  ( OND ).