El Trìptic d'Addan


El primer Tríptic sobre Nuesa fet per
Jacint Ribas Deix, consensuat per
amics i familia  i  també per 
l'Oficina per a la No Discriminació de
l'Ajuntament de Barcelona. 

Consensuat i Presentat a l'Alcalde Joan Clos.