Documentació-Arxius

Tota la documentació des de l'inici per ordre de GRUP  i  per Data
( Des del 29-03-2016 )

 
Ordenada per Dates


Grup Resum Important  Data
Síndic Primera consulta sobre el Dret a la Nuesa. *** 01-12-1992
Síndic Justificant  de rebut del Síndic a la primera consulta. 17-12-1992
Síndic Primera resposta del Síndic. 12-01-1993
Síndic Escrit petició de control de no penalització en el nou Codi Penal. *** 09-03-1993
Síndic Resposta del Síndic a on indiquen la Llei Orgànica III del 1989 *** 05-07-1993
AddanDoc-GenCatParlam 1er document sol·licitant Informació sobre Dret a la Nuesa Ignasi Riera *** 07-03-1994
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de M.e.Cuenca Conselleria de Governació  *** 02-08-1994
AddanDoc-GenCatParlam Escrit sol·licitant informació  a Anton Isaac  Conselleria de Justícia *** 07-12-1994
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de  Anton Isaac  Conselleria de Justícia *** 13-01-1995
AddanDoc-GenCatParlam Escrit a Ignasi Riera sobre les respostes de les Conselleries 05-04-1995
MinisterisRei Carta enviada al rei Sobre la seua nuesa publicada. 25-05-1995
MinisterisRei Resposta Rei Casa del Rei 31-05-1995
AddanDoc-GenCatParlam 1er document sol·licitant  un decret No llei sobre Dret a la Nuesa Ignasi Riera *** 09-06-1995
Maragall 1 escrit a l'ajuntament - Any de la tolerància 14-12-1995
Maragall Albert Batlle - sol·licitud audiència nua 13-05-1996
AddanDoc-GenCatParlam Al Consell Plenari AJBCN proposta de gueto en forma de platja naturista 29-05-1996
AddanDoc-GenCatParlam Notificació a Ignasi riera del Parlament de Catalunya, grup ICV. 30-05-1996
AddanDoc-GenCatParlam Escrit adjuntant documentació a Xavier Bosch  del Parlament de Catalunya, grup ERC.  30-05-1996
Maragall Parcs i jardins - Trobada nua 07-06-1996
Maragall Eduard Amoroux - Escrit queixa 17-06-1996
Ajunt-Varis Primera Petició Reivindicació a E.Amoroux Coord. ICV 17-06-1996
AddanDoc-GenCatParlam A la Mesa del Parlament *** 02-07-1996
Ajunt-Varis Rebut de Xavier Bosch Parlament Cat. Petició Proposició NDLL. 02-07-1996
Maragall Eduard Amoroux - Agraïment queixa platja nudista 04-12-1996
Maragall Queixa platja nudista 09-12-1996
AddanDoc-GenCatParlam Escrit a Ignasi Riera sobre informació AJBCN. 10-12-1996
Síndic Queixa per la proposta de gueto Platja Naturista. *** 15-12-1996
Síndic Resposta del Síndic. 12-16-1996
Maragall Gabinet alcaldia - resposta proposta platja nudista 12-02-1997
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de I.Riera comunicant la Resolució 245/V *** 14-02-1997
Ajunt-Varis Escrit Agraïment a Vicent Sanchis Director diari Avui 11-03-1997
Síndic Resposta del Síndic sobre multes a nudistes a Sitges. *** 07-07-1997
Síndic Comunicat al Síndic de la nova Resolució 245/V 14-07-1997
Síndic Justificant  rebut a un escrit. 14-07-1997
Síndic Justificant  rebut a un escrit. *** 16-07-1997
Ajunt-Varis Escrit a Francisco Gor Defensor del Diari El País 24-07-1997
Síndic Resposta informativa que diu que exposen les denuncies al Parlament. 29-07-1997
Ajunt-Varis Rectificació a Francisco Gor 22-09-1997
AddanDoc-GenCatParlam Denuncia al Parlament de Cat. Joan Raventós sobre obstacles dels Ajuntament. *** 29-10-1997
Ajunt-Varis Rebut de L'alcalde de la Senia Explicant detenció d'exhibicionista 16-03-1998
Clos 1er Saluda presentació Addan a Juan Clos 26-05-1998
Clos Escrit a Juan Clos queixa coaccions a platja Bogatell 26-05-1998
Ajunt-Varis Escrit a Antonio Franco Director del Periódico - Aclaracio 10-06-1998
Clos Resposta Clos desviant-nos a la reg. Drets Civils 10-07-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Eulalia Vintro, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, J.M Vergara, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Carme Servitje, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Antonio Santiburcio, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Carme Sanmiquel, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Teresa Sandoval, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Maravillas Rojo, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Pere Alcover, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Albert  Batlle, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Catalina Carreras, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Xavier Casas, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors,Eugeni Forradellas, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors,Francesc Homs, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Juan Fuster, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Ernest Maragall, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Inma Moraleda, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Xavier Muñoz, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, J. De Nadal, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, F. Narvaez, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Josep Puig, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Resposta de Pilar Rahola 22-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Pilar Rahola, explicació Drets i Codi Penal. 12-15-1998
Clos Escrit a Clos referent a que la Carta Municipal no faci referencia al exhibicionisme. 12-16-1998
Clos Resposta de Eulalia Vintro 05-01-1999
Ajunt-Varis Escrit a Ramon Palleja Piscines Picornell Queixa Horaris sobre nuesa naturista  05-02-1999
Ajunt-Varis Escrit a Federació de Municipis Manuel Mas - Presentació Resolucions 17-02-1999
AddanDoc-GenCatParlam Proposta del Parlament Cat. De la nova Resolució 899/V *** 19-02-1999
AddanDoc-GenCatParlam Proposta de la Proposició no de Llei 245/V *** 22-02-1999
AddanDoc-GenCatParlam La Resolució 245/V en el Butlletí Oficial del Parlament de Cat. *** 22-02-1999
Clos Escrit a Clos tercer any resolució , no hi hagi impediments. 09-04-1999
Ajunt-Varis Resposta Ajuntament colera compartint reinvicacions 12-04-1999
Ajunt-Varis Escrit a Ajuntament Salou - Comunicats Resolucions 05-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Federació Municipis M.Mas - Mesures d'intoleràncies 13-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Federació Càmpings de Barcelona - Resolucions 17-05-1999
Clos Escrit a Clos tercer any coaccions  a la Marbella. 18-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Assoc. Càmpings de Tarragona - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Assoc. Càmpings Girona - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit  a Assoc. Càmpings Lleida - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Assoc.. Càmpings Barcelona - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Ramon Palleja Piscines Picornell Queixa dels Horaris naturistes 31-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Piscines Picornell  R.Palleja - Proposicions NDLL. 31-05-1999
Clos Escrit a Clos amb resolució 899/V nova petició de llibertats. 14-03-2000
Clos Escrit a Nuria Carrera notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a Inma Mayol notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a Jordi Portabella notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a Antonio Santiburcio notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a F. Casas notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Ajunt-Varis Escrit Federació de Municipis de Cat. .Mas -  22-03-2000
Cartes-Varis Agraïment a SOS Racisme per la permissió de la Nudactivitat . 23-05-2000
Ajunt-Varis Escrit a La Vanguardia - Queixa i aclariments 14-09-2000
Clos Escrit a J.Clos notificant mostres d'intolerància dels Municipis i Barcelona. 06-05-2001
Clos Escrit a Xavier Casas notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a A. Santiburcio notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a J. Portabella notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Imma Mayol notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Nuria Carrera notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Carme San Miguel notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Albert Batlle  notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Pere Alcober notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Catalina Carreras notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Ajunt-Varis Escrit a Fed.Mun.cat -M.Mas - Recordatori escrits 06-05-2001
Ajunt-Varis Escrit de l'aj. Badalona - Aclaracio nudactivitats 20-07-2001
Ajunt-Varis Varis escrits a Aj.Roses denunciant Resolució restrictiva 18-09-2001
Clos Notificació a Clos sobre la diferencia de nudistes naturistes i nudactius. 20-01-2003
Ajunt-Varis Escrit a A. Franco director del Periódico 04-04-2003
Ajunt-Varis Escrit a Marta Arqué Badalona recordatori Resolucions 05-04-2003
Ajunt-Varis Escrit a Consell de Informació de Cat -CIC - Queixa a EL PERIODICO 24-04-2003
Ajunt-Varis Resposta del Consell de Informació de Cat -CIC  30-04-2003
Clos Escrit a Clos i 6 regidors notificant assistència a Convenció Masculinitats. 06-05-2003
Clos Escrit a Clos i 6 regidors notificant assistència a Convenció Masculinitats. 06-05-2003
Clos Escrit a Clos i 6 regidors  notificant assistència a Convenció Masculinitats. 06-05-2003
Clos Escrit a Roser Veciana Notificant que aquest any es el punt de partida de la Nudactivitat. *** 15-05-2003
Síndic Queixa sobre retenció a la mostra de identitats de Barcelona. 19-05-2003
OND Queixa a Vulneració Drets Nuesa de Institut Cultura de  Barna. 03-06-2003
Cartes-Varis Institut de cultura de Bcn. Demanda de rectificació de dades escrites. 03-06-2003
Ajunt-Varis Escrit a M.Arque Aj-Badalona - Agraïment informació a Ciutadania 14-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a Diari del Barcelonès - Cartes al Director 15-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a M.Arque - Consideracions 17-07-2003
Ajunt-Varis Resposta - Confirmació Dret Nuesa a les Platges - NOTA INFORMATIVA *** 17-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Premia - Comunicació  Resolucions i Drets 19-07-2003
OND Queixa vulneració Drets Nuesa 01-10-2003
OND Recordatori a varies regidories sobre el Dret a la Nuesa Discriminats 01-10-2003
Clos Escrit a P.Valluguera, presentació i petició entrevista. 25-11-2003
Clos Escrit a Clos ( presentació Tríptic d'addan ) *** 19-04-2004
Clos Escrit a Maravillas Rojo ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Jaume Oliveres ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Imma Moraleda ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a R.J Goma ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Eugeni forradellas  ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Xavier Florensa ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Ignasi Fina ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Assupmta Escarp  ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Catalina Carreras ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Nuria Carrera ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Montserrat Ballarin ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Pere Alcover ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Ferran Mascarell ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a J.I. Cuervo ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Imma Mayol ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Jordi Portabella ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Xavier Casas ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Pilar Valluguera ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Marina Subirats ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Resposta de Ignasi Fina 23-04-2004
Clos Resposta de Clos 26-04-2004
Clos Resposta d'Assumpta Escarp 03-05-2004
Clos Resposta de Oriol Illa Cap de Gabinet 06-05-2004
Clos Escrit a Clos - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Pilar Valluguera - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Assumpta Escarp - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Pere Alcober - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Clos presentant el nou Tríptic consensuat, de l'Ajuntament *** 17-08-2004
Síndic Presentació del Tríptic de Barcelona 26-11-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Castelldefels A. Padilla - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Salou Esteve Ferran - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Hospitalet Celestino Corbacho - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Arenys de Mar M.Rubiola - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Premia de Mar Jaume Batlle - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Calella Josep Basart - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Manresa Jordi Valls - Presentació Tríptic 10-12-2004
MinisterisRei Presentació tríptic al Rei J.C. 14-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Colera Josep Rosa - Presentació Tríptic 18-12-2004
AddanDoc-GenCatParlam Presentació del Tríptic a Pasqual Maragall President de Cat. *** 20-12-2004
MinisterisRei Presentació tríptic a JL. Rodriguez Zapatero 20-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Fed.Munc.Cat - M.Bustos - Reconeixement Tríptic 20-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Badalona M.Arque - Presentació Tríptic 20-12-2004
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de Pasqual Maragall. Comunica al Departament d'Interior. *** 11-01-2005
Ajunt-Varis Resposta Aj.Hospitalet 13-01-2005
Ajunt-Varis Resposta Aj.Mongat 03-02-2005
MinisterisRei Presentació Tríptic a Jose Fernandez Perez DG. Costas 21-02-2005
MinisterisRei Presentació Tríptic a Cristina Narbona M. Medio Ambiente 21-02-2005
MinisterisRei Presentació Tríptic Jose a. Alonso Suarez M. Interior 12-04-2005
AddanDoc-GurbanaB Escrit presentació Tríptic a GUB. FX.Vilaro. 19-04-2005
MinisterisRei Resposta Ministeri Interior Tríptic. 21-04-2005
MinisterisRei Resguard Certificat Correos envio document 10-05-2005
MinisterisRei Explicacions no ajustades al Dret a JA. Suarez M.Interior 10-05-2005
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Palamos - Comunicació Tríptic 17-05-2005
MinisterisRei Petició resposta a J.A. Alonso Suarez M. Interior 06-06-2005
Ajunt-Varis Resposta GEN.CAT J.Saura - Comunicació sobre el nou Estatut a les Corts 10-10-2005
Clos Escrit a Clos pregunta si nova ordenança serà discriminadora. 09-11-2005
Clos Escrit a Marina Subirats pregunta si nova ordenança serà discriminadora. 09-11-2005
MinisterisRei Denuncia a DG. Costas a C.Narbona M.Med.Ambiente 26-12-2005
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Pamplona - Petició retirada Nova Ordenança Navarra 26-01-2006
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Las Palmas GC. - Comunicació Drets Nuesa i Resolucions 26-01-2006
Clos Resposta Clos - Carta Municipal Aprovada- sense cap delimitació *** 01-02-2006
AddanDoc-GenCatParlam Escrit petició a M.Tura Conselleria Interior per reunió sobre Mossos D'e. *** 02-05-2006
Clos Escrit a  Pilar Balluguera sobre  el nou Tríptic i la Guardia Urb. 04-05-2006
OND Nova queixa sobre cossos policia 04-05-2006
AddanDoc-GurbanaB Nova queixa sobre retencions dels GUBCN. 04-05-2006
OND ** Resposta de Clos sobre la Desestimació de regular  a la ordenança 11-07-2006
OND Queixa sobre la retenció d'un mosso d'Esquadra. 11-07-2006
OND Queixa sobre fer vestir d'un Mosso d'Esquadra. 11-07-2006
OND Nova queixa sobre Guardia Urbana. 18-04-2007
AddanDoc-GurbanaB Nou escrit sobre queixa de les continues retencions dels GUBCN. 18-04-2007
Hereu Escrit a Guardia Urbana - queixa per retencions 18-04-2007
Hereu Resposta Hereu - Convocatòria al Consell de Ciutat 20-05-2007
OND Reflexió sobre el Guàrdies Urbans de BCN  i menys retencions. 07-06-2007
Hereu Escrit a Hereu explicacions activitats Addan 2007 07-06-2007
Hereu Resposta Carles Marti - Disposició. 13-07-2007
OND Escrit explicant la participació nua en les eleccions i del nou Estatut. 01-10-2007
AddanDoc-GurbanaB Nou escrit sobre queixa de les continues retencions dels GUBCN. 01-10-2007
Hereu Escrit Hereu i 8 Regidors notificant anar a votar NU 01-10-2007
Hereu Escrit Hereu i 8 Regidors notificant anar a votar NU 01-10-2007
Hereu Escrit Hereu i 8 Regidors notificant anar a votar NU 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Carles Marti - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Ramon Nicolau - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu Joaquim Mestre - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Catalina Carreras  - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Ricard Goma - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Imma Mayol - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Assumpta Escarp sobre multa. 24-10-2007
Hereu Escrit a Francesc Narvaez - sobre Multa 25-10-2007
OND Fax sobre la tramitació d'una multa. 30-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i 14 Regidors - Queixa Nova persecució art. 63.1B *** 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Imma Mayol - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Ricard Goma - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Joaquim Mestre - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Ramon Nicolau - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Catalina Carreras - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Francesc Narvaez - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Itziar Gonzalez - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Immaculada Moraleda - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Montserrat Sanchez - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Jordi Portabella - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Oficina N o D. - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Guardia Urbana - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i ERC Parlament Cat - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i ICV Parlament Cat - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Assumpta Escarp - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit a Hereu i Montserrat Sanchez - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit a Hereu i Joaquim Mestre - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit a Hereu i Of. No Discrim. - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
OND Escrit explicatiu del Recurs sobre la multa. 10-09-2008
Hereu Escrit nova queixa a Assumpta Escarp 10-09-2008
Hereu Escrit a Carles Marti - Suggeriments PAM 19-09-2008
Cartes-Varis Direcció de Ports denuncia Cartells discriminatoris a les platges. 31-10-2008
OND Segon escrit explicatiu del Recurs sobre la multa. 21-11-2008
Hereu Escrit a Assumpta Escarp - Segon recurs a multa 21-11-2008
Trias Queixa aplicació nova ordenança 16-12-2008
Trias Queixa a Carles Marti nova ordenança 16-12-2008
Hereu Escrit a Rosa M. Boda - Queixa a les coaccions i nova petició de llibertats 19-04-2009
Hereu Escrit a Assumpta Escarp - Petició entrevista 20-05-2009
Hereu Escrit a Hereu - Notificació fet de votar Nu a les eleccions Parlament EU. 10-06-2009
Hereu Escrit a R. Bada - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a A. Escarp - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a M. Sanchez - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a OND - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a Hereu - Intervenció al Consell de Ciutat 30-12-2009
Hereu Escrit Hereu i 5 mes - Exposició i queixa sobre cartells discriminadors 16-06-2010
OND Escrit queixa a Hereu sobre el gueto Platja Naturista. 26-07-2010
Hereu Escrit Hereu i 4 mes - Nova queixa a la retallada de Drets - 26-07-2010
Ada Colau 4 Escrits Solicitant la  anulacio de la  Normativa ( pendent de modificacions ) 05-10-2015
Ada Colau 3 respostas Ajuntament ( pendent de modificacions ) 12-01-2016

Ordenada per GRUPS Grup Resum Important  Data
Trias Queixa aplicació nova ordenança 16-12-2008
Trias Queixa a Carles Marti nova ordenança 16-12-2008
Maragall 1 escrit a l'ajuntament - Any de la tolerància 14-12-1995
Maragall Parcs i jardins - Trobada nua 07-06-1996
Maragall Albert Batlle - sol·licitud audiència nua 13-05-1996
Maragall Eduard Amoroux - Escrit queixa 17-06-1996
Maragall Queixa platja nudista 09-12-1996
Maragall Eduard Amoroux - Agraïment queixa platja nudista 04-12-1996
Maragall Gabinet alcaldia - resposta proposta platja nudista 12-02-1997
Clos 1er Saluda presentació Addan a Juan Clos 26-05-1998
Clos Escrit a Juan Clos queixa coaccions a platja Bogatell 26-05-1998
Clos Resposta Clos desviant-nos a la reg. Drets Civils 10-07-1998
Clos Escrit a Clos referent a que la Carta Municipal no faci referencia al exhibicionisme. 12-16-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Pilar Rahola, explicació Drets i Codi Penal. 12-15-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Eulalia Vintro, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, J.M Vergara, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Carme Servitje, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Antonio Santiburcio, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Carme Sanmiquel, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Teresa Sandoval, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Maravillas Rojo, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Pere Alcover, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Albert  Batlle, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Catalina Carreras, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Xavier Casas, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors,Eugeni Forradellas, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors,Francesc Homs, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Juan Fuster, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Ernest Maragall, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Inma Moraleda, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Xavier Muñoz, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, J. De Nadal, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, F. Narvaez, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Carta oberta  a Clos i regidors, Josep Puig, explicació Drets i Codi Penal. 15-12-1998
Clos Resposta de Pilar Rahola 22-12-1998
Clos Resposta de Eulalia Vintro 05-01-1999
Clos Escrit a Clos tercer any resolució , no hi hagi impediments. 09-04-1999
Clos Escrit a Clos tercer any coaccions  a la Marbella. 18-05-1999
Clos Escrit a Clos amb resolució 899/V nova petició de llibertats. 14-03-2000
Clos Escrit a Nuria Carrera notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a Inma Mayol notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a Jordi Portabella notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a Antonio Santiburcio notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a F. Casas notificant l'escrit a Clos del 14-03-2000 14-03-2000
Clos Escrit a J.Clos notificant mostres d'intolerància dels Municipis i Barcelona. 06-05-2001
Clos Escrit a Xavier Casas notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a A. Santiburcio notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a J. Portabella notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Imma Mayol notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Nuria Carrera notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Carme San Miguel notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Albert Batlle  notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Pere Alcober notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Catalina Carreras notificant l'escrit a Clos del 2001-05-06 06-05-2001
Clos Escrit a Clos i 6 regidors notificant assistència a Convenció Masculinitats. 06-05-2003
Clos Escrit a Clos i 6 regidors notificant assistència a Convenció Masculinitats. 06-05-2003
Clos Escrit a Clos i 6 regidors  notificant assistència a Convenció Masculinitats. 06-05-2003
Clos Escrit a Roser Veciana Notificant que aquest any es el punt de partida de la Nudactivitat. *** 15-05-2003
Clos Notificació a Clos sobre la diferencia de nudistes naturistes i nudactius. 20-01-2003
Clos Escrit a P.Valluguera, presentació i petició entrevista. 25-11-2003
Clos Escrit a Clos ( presentació Tríptic d'addan ) *** 19-04-2004
Clos Escrit a Maravillas Rojo ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Jaume Oliveres ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Imma Moraleda ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a R.J Goma ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Eugeni forradellas  ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Xavier Florensa ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Ignasi Fina ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Assupmta Escarp  ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Catalina Carreras ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Nuria Carrera ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Montserrat Ballarin ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Pere Alcover ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Ferran Mascarell ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a J.I. Cuervo ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Imma Mayol ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Jordi Portabella ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Xavier Casas ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Pilar Valluguera ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Escrit a Marina Subirats ( presentació Tríptic d'addan ) 19-04-2004
Clos Resposta de Ignasi Fina 23-04-2004
Clos Resposta de Clos 26-04-2004
Clos Resposta de Oriol Illa Cap de Gabinet 06-05-2004
Clos Escrit a Clos - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Pilar Valluguera - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Assumpta Escarp - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Escrit a Pere Alcober - ( Per primera vegada invitació als ciutadans a viure nus ) 14-05-2004
Clos Resposta d'Assumpta Escarp 03-05-2004
Clos Escrit a Clos presentant el nou Tríptic consensuat, de l'Ajuntament *** 17-08-2004
Clos Escrit a Clos pregunta si nova ordenança serà discriminadora. 09-11-2005
Clos Escrit a Marina Subirats pregunta si nova ordenança serà discriminadora. 09-11-2005
Clos Resposta Clos - Carta Municipal Aprovada- sense cap delimitació *** 01-02-2006
Clos Escrit a  Pilar Balluguera sobre  el nou Tríptic i la Guardia Urb. 04-05-2006
AddanDoc-GenCatParlam 1er document sol·licitant Informació sobre Dret a la Nuesa Ignasi Riera *** 07-03-1994
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de M.e.Cuenca Conselleria de Governació  *** 02-08-1994
AddanDoc-GenCatParlam Escrit sol·licitant informació  a Anton Isaac  Conselleria de Justícia *** 07-12-1994
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de  Anton Isaac  Conselleria de Justícia *** 13-01-1995
AddanDoc-GenCatParlam Escrit a Ignasi Riera sobre les respostes de les Conselleries 05-04-1995
AddanDoc-GenCatParlam 1er document sol·licitant  un decret No llei sobre Dret a la Nuesa Ignasi Riera *** 09-06-1995
AddanDoc-GenCatParlam A la Mesa del Parlament *** 02-07-1996
AddanDoc-GenCatParlam Al Consell Plenari AJBCN proposta de gueto en forma de platja naturista 29-05-1996
AddanDoc-GenCatParlam Notificació a Ignasi riera del Parlament de Catalunya, grup ICV. 30-05-1996
AddanDoc-GenCatParlam Escrit a Ignasi Riera sobre informació AJBCN. 10-12-1996
AddanDoc-GenCatParlam Escrit adjuntant documentació a Xavier Bosch  del Parlament de Catalunya, grup ERC.  30-05-1996
AddanDoc-GenCatParlam Proposta de la Proposició no de Llei 245/V *** 22-02-1999
AddanDoc-GenCatParlam La Resolució 245/V en el Butlletí Oficial del Parlament de Cat. *** 22-02-1999
AddanDoc-GenCatParlam Denuncia al Parlament de Cat. Joan Raventós sobre obstacles dels Ajuntament. *** 29-10-1997
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de I.Riera comunicant la Resolució 245/V *** 14-02-1997
AddanDoc-GenCatParlam Proposta del Parlament Cat. De la nova Resolució 899/V *** 19-02-1999
AddanDoc-GenCatParlam Presentació del Tríptic a Pasqual Maragall President de Cat. *** 20-12-2004
AddanDoc-GenCatParlam Resposta de Pasqual Maragall. Comunica al Departament d'Interior. *** 11-01-2005
AddanDoc-GenCatParlam Escrit petició a M.Tura Conselleria Interior per reunió sobre Mossos D'e. *** 02-05-2006
Síndic Primera consulta sobre el Dret a la Nuesa. *** 01-12-1992
Síndic Justificant  de rebut del Síndic a la primera consulta. 17-12-1992
Síndic Primera resposta del Síndic. 12-01-1993
Síndic Resposta del Síndic a on indiquen la Llei Orgànica III del 1989 *** 05-07-1993
Síndic Escrit petició de control de no penalització en el nou Codi Penal. *** 09-03-1993
Síndic Queixa per la proposta de gueto Platja Naturista. *** 15-12-1996
Síndic Resposta del Síndic. 12-16-1996
Síndic Comunicat al Síndic de la nova Resolució 245/V 14-07-1997
Síndic Resposta del Síndic sobre multes a nudistes a Sitges. *** 07-07-1997
Síndic Justificant  rebut a un escrit. 14-07-1997
Síndic Justificant  rebut a un escrit. *** 16-07-1997
Síndic Resposta informativa que diu que exposen les denuncies al Parlament. 29-07-1997
Síndic Queixa sobre retenció a la mostra de identitats de Barcelona. 19-05-2003
Síndic Presentació del Tríptic de Barcelona 26-11-2004
OND Queixa vulneració Drets Nuesa 01-10-2003
OND Queixa a Vulneració Drets Nuesa de Institut Cultura de  Barna. 03-06-2003
OND Recordatori a varies regidories sobre el Dret a la Nuesa Discriminats 01-10-2003
OND ** Resposta de Clos sobre la Desestimació de regular  a la ordenança 11-07-2006
OND Queixa sobre la retenció d'un mosso d'Esquadra. 11-07-2006
OND Reflexió sobre el Guàrdies Urbans de BCN  i menys retencions. 07-06-2007
OND Nova queixa sobre cossos policia 04-05-2006
OND Queixa sobre fer vestir d'un Mosso d'Esquadra. 11-07-2006
OND Nova queixa sobre Guardia Urbana. 18-04-2007
OND Escrit explicant la participació nua en les eleccions i del nou Estatut. 01-10-2007
OND Fax sobre la tramitació d'una multa. 30-10-2007
OND Escrit explicatiu del Recurs sobre la multa. 10-09-2008
OND Segon escrit explicatiu del Recurs sobre la multa. 21-11-2008
OND Escrit queixa a Hereu sobre el gueto Platja Naturista. 26-07-2010
AddanDoc-GurbanaB Escrit presentació Tríptic a GUB. FX.Vilaro. 19-04-2005
AddanDoc-GurbanaB Nova queixa sobre retencions dels GUBCN. 04-05-2006
AddanDoc-GurbanaB Nou escrit sobre queixa de les continues retencions dels GUBCN. 18-04-2007
AddanDoc-GurbanaB Nou escrit sobre queixa de les continues retencions dels GUBCN. 01-10-2007
Cartes-Varis Agraïment a SOS Racisme per la permissió de la Nudactivitat . 23-05-2000
Cartes-Varis Institut de cultura de Bcn. Demanda de rectificació de dades escrites. 03-06-2003
Cartes-Varis Direcció de Ports denuncia Cartells discriminatoris a les platges. 31-10-2008
MinisterisRei Carta enviada al rei Sobre la seua nuesa publicada. 25-05-1995
MinisterisRei Resposta Rei Casa del Rei 31-05-1995
MinisterisRei Presentació tríptic al Rei J.C. 14-12-2004
MinisterisRei Presentació tríptic a JL. Rodriguez Zapatero 20-12-2004
MinisterisRei Presentació Tríptic a Jose Fernandez Perez DG. Costas 21-02-2005
MinisterisRei Presentació Tríptic a Cristina Narbona M. Medio Ambiente 21-02-2005
MinisterisRei Presentació Tríptic Jose a. Alonso Suarez M. Interior 12-04-2005
MinisterisRei Resposta Ministeri Interior Tríptic. 21-04-2005
MinisterisRei Resguard Certificat Correos envio document 10-05-2005
MinisterisRei Petició resposta a J.A. Alonso Suarez M. Interior 06-06-2005
MinisterisRei Explicacions no ajustades al Dret a JA. Suarez M.Interior 10-05-2005
MinisterisRei Denuncia a DG. Costas a C.Narbona M.Med.Ambiente 26-12-2005
Hereu Escrit a Hereu explicacions activitats Addan 2007 07-06-2007
Hereu Resposta Carles Marti - Disposició. 13-07-2007
Hereu Escrit a Guardia Urbana - queixa per retencions 18-04-2007
Hereu Escrit Hereu i 8 Regidors notificant anar a votar NU 01-10-2007
Hereu Escrit Hereu i 8 Regidors notificant anar a votar NU 01-10-2007
Hereu Escrit Hereu i 8 Regidors notificant anar a votar NU 01-10-2007
Hereu Resposta Hereu - Convocatòria al Consell de Ciutat 20-05-2007
Hereu Escrit a Hereu i Carles Marti - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Ramon Nicolau - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu Joaquim Mestre - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Catalina Carreras  - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Ricard Goma - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i Imma Mayol - Explicacions Votació Nua. 01-10-2007
Hereu Escrit a Assumpta Escarp sobre multa. 24-10-2007
Hereu Escrit a Francesc Narvaez - sobre Multa 25-10-2007
Hereu Escrit a Hereu i 14 Regidors - Queixa Nova persecució art. 63.1B *** 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Imma Mayol - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Ricard Goma - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Joaquim Mestre - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Ramon Nicolau - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Catalina Carreras - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Francesc Narvaez - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Itziar Gonzalez - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Immaculada Moraleda - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Montserrat Sanchez - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Jordi Portabella - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Oficina N o D. - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Guardia Urbana - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i ERC Parlament Cat - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i ICV Parlament Cat - Queixa Nova persecució art. 63.1B 16-01-2008
Hereu Escrit a Hereu i Assumpta Escarp - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit a Hereu i Montserrat Sanchez - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit a Hereu i Joaquim Mestre - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit a Hereu i Of. No Discrim. - Nova queixa, persecució, multes i Conviccions   04-06-2008
Hereu Escrit nova queixa a Assumpta Escarp 10-09-2008
Hereu Escrit a Carles Marti - Suggeriments PAM 19-09-2008
Hereu Escrit a Assumpta Escarp - Segon recurs a multa 21-11-2008
Hereu Escrit a Assumpta Escarp - Petició entrevista 20-05-2009
Hereu Escrit a Rosa M. Boda - Queixa a les coaccions i nova petició de llibertats 19-04-2009
Hereu Escrit a Hereu - Notificació fet de votar Nu a les eleccions Parlament EU. 10-06-2009
Hereu Escrit a R. Bada - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a A. Escarp - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a M. Sanchez - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a OND - Agraïment poder assistir a la Mostra D'Entitats 2009 19-10-2009
Hereu Escrit a Hereu - Intervenció al Consell de Ciutat 30-12-2009
Hereu Escrit Hereu i 5 mes - Exposició i queixa sobre cartells discriminadors 16-06-2010
Hereu Escrit Hereu i 4 mes - Nova queixa a la retallada de Drets - 26-07-2010
Ajunt-Varis Primera Petició Reivindicació a E.Amoroux Coord. ICV 17-06-1996
Ajunt-Varis Rebut de Xavier Bosch Parlament Cat. Petició Proposició NDLL. 02-07-1996
Ajunt-Varis Escrit Agraïment a Vicent Sanchis Director diari Avui 11-03-1997
Ajunt-Varis Escrit a Francisco Gor Defensor del Diari El País 24-07-1997
Ajunt-Varis Rectificació a Francisco Gor 22-09-1997
Ajunt-Varis Rebut de L'alcalde de la Senia Explicant detenció d'exhibicionista 16-03-1998
Ajunt-Varis Escrit a Antonio Franco Director del Periódico - Aclaracio 10-06-1998
Ajunt-Varis Escrit a Ramon Palleja Piscines Picornell Queixa Horaris sobre nuesa naturista  05-02-1999
Ajunt-Varis Escrit a Ramon Palleja Piscines Picornell Queixa dels Horaris naturistes 31-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Federació de Municipis Manuel Mas - Presentació Resolucions 17-02-1999
Ajunt-Varis Resposta Ajuntament colera compartint reinvicacions 12-04-1999
Ajunt-Varis Escrit a Ajuntament Salou - Comunicats Resolucions 05-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Federació Municipis M.Mas - Mesures d'intoleràncies 13-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Federació Càmpings de Barcelona - Resolucions 17-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Assoc. Càmpings de Tarragona - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Assoc. Càmpings Girona - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit  a Assoc. Càmpings Lleida - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Assoc.. Càmpings Barcelona - Comunicat Resolucions 21-05-1999
Ajunt-Varis Escrit a Piscines Picornell  R.Palleja - Proposicions NDLL. 31-05-1999
Ajunt-Varis Escrit Federació de Municipis de Cat. .Mas -  22-03-2000
Ajunt-Varis Escrit a La Vanguardia - Queixa i aclariments 14-09-2000
Ajunt-Varis Escrit a Fed.Mun.cat -M.Mas - Recordatori escrits 06-05-2001
Ajunt-Varis Escrit de l'aj. Badalona - Aclaracio nudactivitats 20-07-2001
Ajunt-Varis Varis escrits a Aj.Roses denunciant Resolució restrictiva 18-09-2001
Ajunt-Varis Escrit a A. Franco director del Periódico 04-04-2003
Ajunt-Varis Escrit a Marta Arqué Badalona recordatori Resolucions 05-04-2003
Ajunt-Varis Escrit a Consell de Informació de Cat -CIC - Queixa a EL PERIODICO 24-04-2003
Ajunt-Varis Resposta del Consell de Informació de Cat -CIC  30-04-2003
Ajunt-Varis Escrit a M.Arque Aj-Badalona - Agraïment informació a Ciutadania 14-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a Diari del Barcelonès - Cartes al Director 15-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a M.Arque - Consideracions 17-07-2003
Ajunt-Varis Resposta - Confirmació Dret Nuesa a les Platges - NOTA INFORMATIVA *** 17-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Premia - Comunicació  Resolucions i Drets 19-07-2003
Ajunt-Varis Escrit a Fed.Munc.Cat - M.Bustos - Reconeixement Tríptic 20-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Badalona M.Arque - Presentació Tríptic 20-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Colera Josep Rosa - Presentació Tríptic 18-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Castelldefels A. Padilla - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Salou Esteve Ferran - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Hospitalet Celestino Corbacho - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Arenys de Mar M.Rubiola - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Premia de Mar Jaume Batlle - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Calella Josep Basart - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Manresa Jordi Valls - Presentació Tríptic 10-12-2004
Ajunt-Varis Resposta Aj.Hospitalet 13-01-2005
Ajunt-Varis Resposta Aj.Mongat 03-02-2005
Ajunt-Varis Resposta GEN.CAT J.Saura - Comunicació sobre el nou Estatut a les Corts 10-10-2005
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Palamos - Comunicació Tríptic 17-05-2005
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Pamplona - Petició retirada Nova Ordenança Navarra 26-01-2006
Ajunt-Varis Escrit a Aj.Las Palmas GC. - Comunicació Drets Nuesa i Resolucions 26-01-2006
Ada Colau 4 Escrits Solicitant la  anulacio de la  Normativa ( pendent de modificacions ) 05-10-2015
Ada Colau 3 respostas Ajuntament ( pendent de modificacions ) 12-01-2016