Associació Aleteia

 • Nova Associació nascuda amb la finalitat de defensar els Drets a la llibertat quant a l'ús d'induments o a la nuditat i els Drets Sexuals de la Declaració de Drets Sexuals de l'Associació Mundial de Sexologia ( WAS ).

Entitat amb voluntat d'organitzar activitats lúdiques i d'altre mena.


Link a la WAS : World Association for Sexology 


SEXUALITAT I DECLARACIÓ  DELS DRETS SEXUALS 

Per Just Roca i Duran, metge i màster en Sexología.

Les persones neixen lliures com cadascuna de les seves manifestacions i característiques, inclosa la sexualitat,  fet que caldria respectar arreu. En efecte, la sexualitat neix lliure amb la persona, però hi ha una rápida preocupació social per canalitzar-la i controlar-la. En la nostra tradició cultural i en d’altres, aquest control ha arribat a ser ofegador i alienant. Són també freqüents les condemnes i/o discriminacions socials o legals per qüestions d’estricta llibertat individual quant al control i ús del propi cos.

 De sempre ha interessat controlar la sexualitat de les persones,  -el motiu bàsic d’aquest fet és lograr-ne el domini i la subordinació a altres interessos-, al mateix temps que han donat diferents arguments per

justificar-ho.

Com a resultat i centrats en la nostra cultura, moltes persones s’han vist abocades al paper de vigilants

d’una moral imposada, en la seva persona i al seu entorn. Les consignes interioritzades impedeixen el lliure gaudiment de la sexualitat i enverinen moltes relacions humanes a causa dels intents controladors i  a la

 resistència o la resignació que poden generar.

 No podem negar el paper de la sexualitat en la construcció de les diferents societats humanes, ja que la

necessitat de relacionar-se i de tenir cura de la descendència és la base de la cooperació entre els individus.

Aquesta cooperació no ha d’acabar, però, amb la llibertat individual de decisió, ja que, d’altra banda, 

diferents societats han adoptat pautes de comportament sexual diverses i han aconseguit un grau de benestar similar.

El repte pendent és saber si serà possible aconseguir la convivència i la tolerància de fets sexuals diferenciats en les anunciades societats multiculturals, com un més dels aspectes convivencials i de mutu respecte.

 La recuperació arreu del dret a la pròpia sexualitat, que en cap cas atempta contra el dret d’altres persones,

 l’hem de considerar com un més dels Drets Humans. La declaració que presento tot seguit és un seriós

 intent, per part de l’Associació Mundial de Sexolgia (que agrupa especialistes en Sexología d’arreu del món), que totes les nacions adoptin, promoguin i defensin amb tots els mitjans de què disposin la següent declaració,

feta en el marc del Congrés Mundial de Sexología de València (1997) i revisat i aprovat en el de

 Hong-Kong (1999).

Traduïda al català per Just Roca i Duran.     

DECLARACIÓ DELS DRETS SEXUALS

 La sexualitat és una part integrant de la personalitat te tot ésser humà. El seu ple desenvolupament depèn de la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques com el desig de contacte, intimitat, expressió emocional, plaer, tendresa i amor.

 Hom construeix la sexualitat a través de la interacció entre l’individu i les estructures socials. El ple desenvolupament de la sexualitat és essencial pel benestar individual, interpersonal i social.

 Els drets sexuals són drets humans universals basats en la llibertat, dignitat i igualtat inherents a tots els

éssers humans. Ja que la salut és un dret humà fonamental, la salut sexual ha de ser un dret humà bàsic.

Per tal d’assegurar el desenvolupament d’una sexualitat saludable en els éssers humans i en les societats,

cal que els següents drets sexuals siguin reconeguts, promoguts, respectats i defensats per totes les

societats amb tots els seus mitjans. La salut sexual és el resultat d’un ambient que coneix, respecta i

exerceix aquests drets sexuals:

 

 1. El dret a la llibertat sexual. La llibertat sexual abasta la possibilitat de la plena expressió del potencial sexual dels individus. Això no obstant, n’exclou tota forma de coerció, explotació i abús sexuals en qualsevol temps i situació de la vida.

 2. El dret a l’autonomia, l’integritat i la seguretat sexual del cos. Aquest dret inclou la capacitat de prendre decisions autònomes sobre la pròpia vida sexual dins del contexte de l’ètica personal i social. També n’estan incloses les capacitats de control i gaudiment dels nostres cossos, lliures de tortura, mutilació i de qualsevol mena de violència.

 3. El dret a la privacitat sexual. Aquest involucra el dret a les decisions i conductes individuals realitzades en l’àmbit de la intimitat, sempre i quan no interfereixin en els drets sexuals d’altres.

 4. El dret a l’equitat sexual. Aquest dret es refereix a l’oposició a totes les formes de discriminació, independentment del sexe, gènere, orientació sexual, edat, raça, classe social, religió o limitació física o emocional.

 5. El dret al plaer sexual. El plaer sexual, inclòs l’autoerotisme, és font de benestar físic, psicològic, intel·lectual i espiritual.

 6. El dret a l’expressió sexual emocional. L’expressió sexual va més enllà del plaer eròtic o dels actes sexuals. Tot individu té dret a expressar la seva sexualitat a través de la comunicació, el contacte, l’expressió emocional i l’amor.

 7. El dret a la lliure associació sexual. Significa la possibilitat de contraure o no  matrimoni, de divorciar-se i d’establir altres menes d’associacions sexuals responsables.

 8. El dret a la presa de decisions reproductives lliures i responsables. Abasta el dret a decidir tenir o no fills i/o filles, el seu espaiament i el dret a l’accés als mètodes de regulació de la fecunditat.

 9. El dret a la informació basada en el coneixement científic. Aquest dret implica que la informació sexual ha de generar-se a través de l’investigació científica lliure i ètica, així com el dret a la difusió apropiada a tots els nivells socials.

 10. El dret a l’educació sexual integral. Aquest és un procés que s’inicia amb el naixement , que dura tota la vida i que hauria d’involucrar totes les institucions socials.

 11. El dret a l’atenció de la salut sexual. L’atenció de la salut sexual ha d’estar disponible per la prevenció i el tractament de tots els problemes, preocupacions i transtorns sexuals.

         ELS DRETS SEXUALS SÓN DRETS HUMANS FONAMENTALS I UNIVERSALS.

 Declaració del 13è Congrés Mundial de Sexologia, 1997, Valencia, Espanya revisada i aprobada per

 l’Assemblea General de L’Associació Mundial de Sexología, WAS, el 26 d’agost del 1999, en el 14è

Congrés Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular Xinesa.