Associació per a la Defensa del Dret a la Nuesa

       La Nudactivitat /  els  GAN's     
                                                                                 (  Aconsejamos usar el treductor de GOOGLE, que consideramos el más fiable  ==>  PULSA )
( We suggest using GOOGLE translator, we consider the most reliable ==> CLICK )
( Wir empfehlen die Verwendung von Google Übersetzer, betrachten wir die verlässlichste ==>  KLICKEN )
( Nous suggérons d'utiliser GOOGLE traducteur, nous considérons le plus fiable ==> CLIQUEZ )

Estem celebrant 28 anys de la Llei Orgànica III, del 1989, que despenalitzà la Nuesa. !!!!


          La Nuesa, es un dels teus Drets Fundamentals.
                             Fes que te'l respectin,  ja  !!!

 Descripció

La nuesa és l'estat humà original, per tant qui prefereixi de mantenir-s'hi només segueix un bon costum i gaudeix del benestar més natural i ètic. Cobrir certes parts del cos és, en canvi, una acció o conducta, que ha de ser lliure.

Amb l'ensenyament es transmeten mentides, repressions i menysteniments, com sexisme, pudor genital ("sexe" o "vergonyes"), moral única, vestidisme, racisme, superioritat cultural, nudofòbia (malestar per la nuesa pròpia o observada), masclisme, homofòbia, entre d'altres. El poder polític amb "valors" negatius perpetra abusos, persecucions i genocidis. Algunes "autoritzacions
" són abusos aparentment progressistes: seure a les persones de pell fosca si no n'hi ha cap de blanca dempeus*, que les dones puguin prescindir de sostenidors o de vels, que la nuesa hagi d'estar reclosa al gueto. Cal evitar la tergiversació de certs articles, com s'ha fet amb el 63.1b.

Els valors negatius de l'Assumpta Escarp, del Xavier Trias i d'altres han abocat a la perpetració d'una suposada Ordenança de   
( Foto Jacint Ribas Deix, de la Pàgina inicial del Tríptic de Barcelona del 2004 )
Civisme comparable al ban moralista del 1957.

No existeix el dret de no veure ni s'hauria de prohibir la llibertat d'altres persones per la incapacitat de respectar-la: nuesa, cabell de les dones, homosexualitat, deformitats, ètnies fosques. 

Tan respectable és mantenir qualsevol grau de nuesa com vestir-se. Tota "autorització" per recloure persones dins d'un gueto condicional impedeix la convivència i la igualtat de tracte.

Nudactivitat és tota acció dirigida a mostrar aquests convenciments.

Ni som un grup de sexe, ni anti-sexuals. El llenguatge que usem no és de gènere.

*Rosa Parks s'hi va rebel·lar i va aconseguir el mateix tracte.


 Avís : 

La major part de documentació antiga parla encara de "nudisme".)

Amb l'evolució i el temps, aquesta Associació s'ha adonat que el concepte de "nudisme" no s'adiu amb la seva finalitat, perquè allò que defensem és la nuesa, simplement perquè la nuditat no és conseqüència de despullar-se, sinó del manteniment de l'estat natural de les persones. 

A més el mot "nudista" i els seus derivats s'han usat també en sentit pejoratiu. 

Contra la consideració de la cultura que ens domina, per nosaltres cobrir el cos és un acte, mantenir la nuesa no és, doncs ni acte ni conducta. 

Per tant l'obligació d'adquirir i usar peces de roba és una imposició cultural que fins i tot accepten els nudistes dins i fora dels seus àmbits. 

Donat que acceptem que les persones triïn sense imposicions externes tant si volen mantenir la seva nuesa, com si volen seguir la conducta cultural de cobrir parts del seu cos, no usem cap mot que acabi en "isme", perquè no pretenem transformar ningú, només pretenem igualtat de tracte i fi de les imposicions de vestir-se o de despullar-se, en els àmbits tèxtils o nudistes.

A tot allò que fem per explicar els nostres convenciments i a aconseguir igualtat de tracte amb tolerància i respecte, en diem "  Nudactivitat  ".


 Stadistics   Webstats4U - Free web site statistics