KontaktRukovodeći kadar


Direktor:
d.i.g. Stevan Stefanović

Šef marketinga
d.i.g. Žarko Krstić

Rukovodilac inžinjeringa i operative
d.i.g. Svetislav Djikić


AD Crna Trava
16000 Leskovac

Pana Djukića 18

Tel. 016/ 248-607
              248-608

fax.  016/248-608
Comments