Khatam Terjemahan

                                                              [Previous] [Next] [Home]

[10] YUNUS, dari surah 81~90; 

81. Maka tetakala mereka mulai, Musa berkata;  “apa yang kamu bawa itu sihir, sesungguhnya Allah akan batalkan dia, kerana sesungguhnya Allah tidak membaguskan amal orang-orang yang membuat bincana”.

82. “Dan Allah membenarkan barang yang benar dengan kalimat-kalimat nya, walau pun dibenci  oleh orang-orang yang berdusta”.

83. Maka tidaklah beriman kepada Musa, melainkan anak cucu dari kaumnya dengan takut kepada Firaun dan kaumnya, yang ia akan fitnahkan mereka, kerana sesungguhnya firaun berkuasa dibumi dan sesungguhnya ia itu dari mereka yang melewati batas.

84. Dan musa berkata; “hai kaum ku ! jika benar kamu beriman kepada Allah, maka kepadanya lah hendaklah kamu berserah diri, jika betul-betul kamu orang-orang yang menyerahkan diri”.

85. Lalu mereka berkata; “Kepada Allah lah kami berserah diri, hai Tuhan kami ! janganlah engkau jadikan kami percubaan bagi  kaum yang zalim”.

86. Dan selamatkan lah kami, dengan rahmat mu, dari kaum yang kafir”.

87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya; “hendaklah kamu berdua buatkan bagi kaum kamu beberapa rumah di Mashar, dan jadikan lah rumah-rumah kamu kiblat, dan dirikan sembahayang, dan gembirakan lah orang-orang yang beriman”.

88. Dan Musa berkata; “hai Tuhan kami ! sesungguhnya engkau telah beri kepada firaun dan kaumnya, perhiasan dan harta dalam penghidupan dunia, hai Tuhan kami ! pemberian mu itu akibatnya untuk menyesatkan manusia  dari jalan mu, Hai Tuhan kami ! binasakan lah harta-harta mereka dan keraskan lah hati-hati mereka, supaya mereka tidak percaya, sehingga mereka lihat azab yang pedih”.

89. Allah berfirman; “Sesungguhnya telah diperkenankan permintaan kamu berdua, lantaran itu, hendaklah kamu berdua tetap dijalan yang lurus dan janganlah kamu berdua turut jalan orang-orang yang tidak tahu”.

90. Dan kami telah jadikan Bani Isreal menyeberangi lautan itu, lalu  firaun dan bala tentera nya ikut mereka kerana  hendak menzalimi dan hendak melewati batas, sehingga apabila ia hampir tenggelam, ia berkata; “aku beriman, bahawa tidak ada Tuhan, melainkan yang dipercayai oleh bani Isreal dan aku ini dari golongan orang-orang menyerah diri”.Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/173851289402645/doc/262784337176006

Following Twitter,
[] https://twitter.com/DuniaPutaralam/status/688669853813587969


.
Comments