ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

  • ประกาศ : นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนแก้กิจกรรมฯ ดำเนินการแก้กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 เท่านั้น และรายงานผลการแก้กิจกรรมฯ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมส่งสมุดบันทึกการแก้กิจกรรมฯ ณ สำนักงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

ข่าวครู - บุคลากร

  • ประกาศ : ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 
    กำหนดการถ่ายภาพทำเนียบรุ่นผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
    วันที่ 18 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม.. สำนักงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
  • ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมชมงานแนะแนวเปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ Open House ประจำปีการศึกษา 2561  พิเศษ.. เฉพาะงานนี้เท่านั้น สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ตัดสินใจสมัครเรียน รับทันที โควตาพิเศษ 

 ภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11rruUqRAF9ZSDSF5o9IruxhUjp7c9RHG

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
จัดกิจกรรมงานแนะแนวเปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

 


Facebook ประชาสัมพันธ์ 


http://202.29.242.123/?p=login
Line Admin
นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

QR Code วิทยาลัยฯ