Kleinschalig Wonen


Beatrijs Jansen: Leidt kleinschalig wonen tot een betere kwaliteit van leven voor dementerenden

Hier een voortzetting van de discussie gestart door Beatrijs Jansen
(omdat we nu met een open groep werken, zijn de discussies tot nu toe alleen als leesvoer toegankelijk voor leden, daarom de tekst en reacties hier opnieuw geplaatst, ek)

Leidt kleinschalig wonen tot een betere kwaliteit van leven voor dementerende ouderen?
De afgelopen tijd zijn twee grote onderzoeken over de effecten van kleinschalig wonen verschenen (van het Trimbos Instituut) en Universiteit Maastricht). Opvallend is dat in beide onderzoeken nagenoeg dezelfde conclusies worden getrokken: de medewerkerstevredenheid is hoger dan bij 'traditionele' verpleeghuiszorg. Effecten op de kwaliteit van het leven van de bewoners zelf zijn niet echt geconstateerd. Hoe kan dit? Ik zie drie mogelijke verklaringen:
- het maakt voor de bewoners eigenlijk niet uit;
- het meetinstrument voor kwaliteit van leven klopt niet;
- (te)veel kleinschalige woonvormen geven niet goed invulling aan het concept kleinschalig wonen.
Zelf denk ik dat er nogals te makkelijk gedacht wordt over kleinschalig wonen. De bouw is natuurlijk belangrijk. Maar daarmee ben je er niet. Kleinschalig wonen vraagt om een grote omslag in het denken en handelen van verzorgenden, middenkader en management. Daar wordt nog weleens te makkelijk over gedacht. Kleinschalig is een middel om huiselijkheid en vertrouwdheid te realiseren en geen doel op zich!

Ruthmila Cicilia:
Beste Beatrijs,
Ik ben met jou eens.


Ruth Boyd:
Ad1:
het lijkt me niet aannemelijk dat t voor de bewoners en hun naasten niet uitmaakt.
De woonomgeving, de schaalgrootte, de huiselijkheid en de gerichte aandacht, moeten het verschil wel maken t.o.v de verpleeghuissetting.
Ad 2
Ik denk dat dit de belangrijkste oorzaak is. Ik heb de indruk dat er onvoldoende mogelijkheden beschikbaar zijn om kwaliteit van leven bij mensen met dementie te meten. Het Leo Polak heeft meegedaan aan een onderzoek. De Qualidem is als meetinstrument gebruikt. Gaf o.i niet een compleet beeld.
Ad 3
Helaas helemaal mee eens.
Prachtige gebouwen rijzen als paddestoelen uit de grond, werken aan een verbeterde attitude, passend bij de groepswoningen, verandering van managementtaal en organisatie aanpassingen lijken nog altijd ver op de achtergrond .


Eric Krijger • (hier deel 2 van de discussie, nu zijn alle voormalige reacties verwerkt) Schroom niet om uw reactie er bij te plaatsen.

Gustav Breuer:
Bovenstaande is allemaal waar: ik vrees dat het niet zo zwart-wit en niet zo eenduidig is als de aanhangers van alleen maar kleinschalig ons willen doen geloven.
Ten eerste is er volgens mij niet zoiets al 'de dementerende oudere'. Net zo min als er 'de gezonde ouderen zijn'. Ze verschillen allemaal van achtergrond, opvoeding, milieu, opleiding, gezondheid, woonomgeving... Belangrijk aan de onderzoeken van het Trimbos en UvM zijn dat stenen niet zaligmakend zijn. Ik schrik daar niet van, loop dat al jaren te roepen. Maar wel fijn dat dat door hen (en al eerder door Robbert Huisman aan de Erasmus in een kliener onderzoek) is aangetoond. En dus is de groep ook moeilijk meetbaar (en zal er ongetwijfeld tegen die onderzoeken iets ingebracht kunnen worden).
Het is typisch de nederlandse gezondheidszorg dat groepswonen zaligmakend wordt gemaakt (gesubsidieerd) en dat iedereen dan daar ineens achterna rent. Ik heb ooit (in de begin jaren 90) in Zevenaar De Meridiaan gerealiseerd (geïnspireerd op Emmen). Waarom? Er waren wachtlijsten in Zevenaar die voorlopig niet opgelost zouden worden. Ik heb toen aan een landelijke corporatie gevraagd om met individuele groepssubsidie (speciaal experimenteel ingesteld door VROM) woningen te bouwen die zo flexibel waren dat ze tot gezinswoningen konden worden omgebouwd. De oplossing van de stenen was dus ingegeven door gebrek aan realisatiemogelijkheden. Belangrijker: we begonnen meteen heel erg na te denken hoe de zorg en de bejegening daar moest worden. Vorig jaar nota bene werd het project ineens uitegroepen tot 'zorgafdeling van het jaar' en verscheen het overal als voorbeeldproject. Bij mij kwam de gedachte toen op....is er dan helemaal niets gebeurd in al die jaren.
Mijn boodschap: kijk wat er nodig is, kijk naar de omgeving van de dementerende oudere, kijk naar wat de familie wil, kijk naar hoe mensen individueel het beste tot hun recht komen. Kies niet voor één oplossing. Want ik weet vrijwel zeker dat mijn moeder nooit in De Meridiaan zou aarden, hoe mooi het als voorbeeldproject ook is. Maar misschien wel op een kamertje op een verzorgingsafdeling met een lieve, bergipvolle zuster, die begrijpt dat zij graag op haarzelf wil zijn en heel specifieke aandacht wil.

Oh ja, nog iets. Ik ging altijd terug naar gebouwen die ik voor ouderen gerealiseerd had. Ooit had ik als vervanging van een verzorgingshuis een mooi, zeer modern en toegankelijk complex woningen met domotica in Brabant gerealiseerd (denk een jaar of 15 geleden...). Ik vroeg een bewoner na een paar maanden wat ze ervan vond. Als antwoord kreeg ik: al die nieuwigheden vind ik mooi en ik ben hier heel gelukkig. Maar het mooiste vind ik dat ik voor het eerst in mijn leven warme voeten heb. Sindsdien is mijn perspectief wel wat veranderd en sta ik met beide voeten op de grond te adviseren, hoop ik.

Dries Willems:
Is kleinschalig wonen niet iets als een nieuw medicijn: we verwachten er veel van, bij de meeste patiënten slaat het goed aan, maar niet bij iedereen. En soms zijn er vervelende bijwerkingen, maar gelukkig niet bij iedereen.
Ik ben blij dat dit nieuwe medicijn nu op grotere schaal op de markt komt; jammer dat mijn moeder er acht jaar geleden niet van heeft kunnen profiteren. De voordelen waren zeker groter geweest dan de bijwerkingen....
En laten we niet vergeten wat de voordelen van kleinschalig wonen voor de familie zijn: je moeder in een huiselijke omgeving achterlaten geeft toch een minder onmachtig gevoel dan wanneer je het instellingsterrein om 21.30 uur verlaat.bron:http://www.linkedin.com/groups/Beatrijs-Jansen-Leidt-kleinschalig-wonen-2471476.S.44195313?qid=e99a1254-6076-4ad3-8881-a94c556ca1e8&goback=.gmp_2471476.gde_2471476_member_44203213.gmp_2471476