CEIP DE CELEIRO. CELEIRO-VIVEIRO (LUGO)Proxecto colaborativo entre os centro
EEI San Roque
CEIP de Galdo
CEIP de Covas
CEIP de Celeiro


Unha morea de boas prácticas ambientais

Protexe os nosos ecosistemas
CURSO 2014-2015
Proxecto Integrado de Dinamización ALIMÉNTATE BEN,
HORTIÑA QUE EU PRANTEI
Proxecto Integrado de Dinamización "O ANTIGO EXIPTO"
Proxecto Ríos "O río Landro no Concello de Viveiro"
CURSO 2012-2013

Proxecto Integrado de Dinamización "O MAR"
CURSO 2011-2012
Proxecto Integrado de Dinamización "AS ÁRBORES...OS BOSQUES"