Üzleti szabályzat

Kérem, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi

 tájékoztatót, mielőtt böngészne vagy vásárolna

 a weboldalról!

    Azzal, hogy belépett a weboldalunkra oldalakra, elfogadja a Jogi nyilatkozatban és az Adatvédelmi szabályzatban leírt feltételeket. A weboldal oldalon található tartalom, információs oldalak, fotók, leírások, grafikák, a "Betyárpohár" üzemeltetőjének kizárólagos szellemi tulajdonát képzik. Az "Betyárpohár" webáruházunkban mindenki vásárolhat, aki helyesen kitölti az adatlapot, és elfogadja jelen üzletszabályzatunkat.

    A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az oldalon megjelenő árak Forintban értendőek és kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényesek. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák Fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát (még a rendelés elküldése után is).

    A "Betyárpohár" jogosult az oldalán keresztül megrendelt termékek számának korlátozására.

    A "Betyárpohár" jogosult a termékre vonatkozó megrendelés visszautasítására illetve törlésére 2 munkanapon belül még akkor is, ha a termék megrendelése visszaigazolásra került.

    Az e-mailnek tartalmaznia kell a vásárló megadott adatait, a forgalmazó nevét, a termék/szolgáltatás megnevezését, a vásárolt/igényelt mennyiséget, színt és egyéb lényeges információt amely a termék/szolgáltatás azonosításához szükséges.

  Amennyiben a Felhasználó nem a megadott határidőn belül vagy módon mondja le a megrendelést, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

  A termékek forgalmazója a termékek és javak tulajdonjogát fenntartja a termékek és javak vételárának kiegyenlítéséig. A vételár illetve díj kiegyenlítésekor a tulajdonjog, ill. a jogosultság átszáll a vevőre.

  A 'Betyárpohár' mindent megtesz, hogy az oldalon megjelenő színek megfeleljenek a valóságnak. Ezen erőfeszítések ellenére az adott esetben látható színek eltérhetnek a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a felhasználó által használt monitortól, illetve annak beállításától. A "Betyárpohár" az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

  A jelen jogi nyilatkozatban nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

Vásárlás feltételei 

17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

4. §

(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. §

  A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot :

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.

Kiskorú felhasználó 

  Kérjük kiskorú látogatóinkat, hogy a weboldalt csak szülői felügyelet mellett használják! Bár a weboldal gyermekeknek való termékeket is forgalmazhat, de ezzel nem célja közvetlenül a kiskorúak felé értékesíteni, sem kiskorúaktól információt gyűjteni.

Adatvédelmi szabályzat 

    Kijelentjük, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személy részére nem adjuk ki, csakis és kizárólag a megrendelések ill. szállítások lebonyolításához valamint nyilvántartásunkhoz használjuk fel. Külön kérésre hirlveleket is küldhetünk az új vagy akcíós termékeinkről ill. legközelebbi vásári megjelenéseinkről, erről a tájékoztató E-malekről azomban bármikor lemondhatnak.

Jótállás, szavatosság 

    Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II. 5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Az eladó az általa értékesített árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Ács Zoltán egyéni vállalkozó által üzemeltetett "Betyárpohár" internetes áruházban kizárólag új, termékek kerülnek értékesítésre, az ettől való eltérést külön kiemelten közlöm.

    Az általunk forgalmazott új termékekre a vevő részére történt átadás napjától 12 hónap jótállást vállalunk.

5. § (c) Alapján itt adunk tájékoztatást arról is, hogy az Unióból, vagy más országból származó termékek esetén a megrendelést követő szerződésünk kötelezi mindkét felet a teljesítésre, de mivel a termék(ek) beszerzése a vevő kifejezett kérése eme szerződésünk alapján történik, azaz a vevő személyéhez kötött, ezért ilyen esetekben a vevő nem gyakorolhatja a 14 munkanapos elállási jogát.

    A terméket csak eredeti, új állapotában, hiánytalan csomagolásával, és minden tartozékával együtt veszünk vissza. Ha a terméket használatba vették, eltávolították a címkéket, védőcsomagolást, és láthatóan igénybe vették, akkor a termék már használttá vált, értéke csökkent.

    A termékek jótállásáról általában elmondjuk, hogy csak abban az esetben érvényes a hibás termékre, ha a hiba a rendeltetésszerű használat mellett következik be. A hibát a lehető legrövidebb időn belül jelezni kell, és a hibás terméket szintén rövid időn belül el kell juttatnia hozzánk, hogy a további károkat megelőzzük.

    A "Betyárpohár" az általa üzemeltetett internetes szakáruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Ez a változás azonban nem érintheti a már megrendelt áruk árát, illetve a már megrendelt áruk szállítására vonatkozó határidőt.

    Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

    Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a "Betyárpohár" szabadon érvénytelennek nyilváníthatja megrendelését, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

   A "Betyárpohár" fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse illetve megszüntesse. Az általa üzemeltetett internetes szakáruház vásárlás feltételeit és szabályait szabadon módosíthatja.

Rendelés és az áru átvétele 

    Az áru átvételekor a vevő köteles az általa megrendelt árut ellenőrizni. Az áru átvételét követően kizárólag gyártásból származó hibákra vonatkozó reklamációkat áll módunkban elfogadni.A törést vagy sérülést a szállítónak kel jelezni még az áru átvétele előtt, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Sérült csomagolású küldeményt nem köteles átvenni a rendelő, de erről szintén jegyzőkönyvnek kel készülni, ellenkező esetben a rendelőt terheli a szállítás költsége.

    Az oldalakon előforduló sajtóhibákért, elírásokért, téves árakért felelősséget nem vállalunk, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a pontos árakról telefonon, vagy email-ben minden esetben érdeklődjön. A rendelés visszaigazolásakor az esetleges eltérések esetén a rendelés mindig függőben marad még a pontos ár nem tisztázott -amennyiben a fent említett hiba előfordulna.

      Amennyiben a választott termék raktáron van, és azonnal szállítható, vagy átvehető, és ezt visszaigazolásunkban fel is tüntetjük, akkor létrejön a szerződés a vevő és az eladó között. A rendelést a lehető legrövidebb idő alatt teljesítjük. A megrendelt termékekről email-ben írásos visszaigazolást küldünk Visszaigazolásunk tartalmazza a várható szállítási határidőt. A vevő elfogadja az üzletszabályzatunkat, mint szerződési feltételeket, ettől kezdve végleges a megrendelés. Vitás esetben Polgári Törvénykönyv idevonatkozó részei irányadók.

Az áru átvételének lehetőségei 

    Kiszállítás postai utánvéttel(általában kisebb csomagoknál).

    Kiszállítás futárral (általában nagyobb csomagoknál).

    Személyes házhoz szállítás (külön egyeztetéssel)

Szállítási feltételek 

Szállítási határidő:

    A szállítási határidő raktáron lévő termékek esetén 3-4 munkanap (sürgősségi díj ellenében 1 munkanap)de maximum 10 munkanap. Amennyiben a terméket az alapoktól kezdve kell elkészíteni úgy a szállítási határidő 3-5 hét is lehet, ez esetben mindig írásban (e-mail) és / vagy telefonon egyeztetünk a várható beérkezés időpontjáról.

Kiszállítás díjak  (Árakat és aktuális megjegyzéseket)

Üzemeltető adatai 

A webbolt neve: betyarpohar

A 'Betyárpohár' webbolt fenntartójának neve (cégnév): Ács Zoltán egyéni vállalkozó
Adószáma: 64115535-1-37
Váll. Ig. száma: ES-207983
Székhelye: 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt. 23.

A telephelyének adatai:

Telephely címe: 7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt. 23.
Telefon: 06/20/936-5200
Kapcsolattartó: Ács Zoltán 06/20/936-5200

Comments