RECERCA PER LA PAU

EN LA RECERCA DEL DESENVOLUPAMENT

En primer lloc, cal dir que el treball de recerca habitualment sol ser vist pels alumnes com una tasca acadèmica indispensable per l’obtenció del títol de batxillerat, equivalent a dos crèdits i que compta un 10% en la nota mitjana final del cicle, que és la que després entrarà en joc amb tot el tema de les ponderacions de selectivitat.
No és gens estrany que el TR resulti d’entrada poc engrescador i es vegi més com una pedra en el camí que no pas com un al·licient per desenvolupar els interessos personals al voltant d’algun tema apassionant.

Realitzades les primeres sessions sorgeix una pluja quasi infinita de possibles temes i perspectives diverses.Després d’anar a visitar alguna mostra on els autors expliquen els treballs més ben valorats d'un curs en el districte de Sants-Montjuïc, després de les xerrades de l'Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP) per proposar i incentivar àmbits de recerca amb sensibilitats i continguts solidaris i socialment emancipatoris, després de fer tot això, arriba un moment en el que sorgeix en els i les alumnes la convicció i el compromís. 

De cop i volta, la seva presa de decisió al voltant d’un tema concret resulta un nou i estrany exercici de llibertat acadèmica al que estan ben poc acostumats, pràcticament inèdit al llarg de el tot el sistema educatiu.

Quan això esdevé, l’interès de l’alumne per l’àmbit escollit augmenta considerablement i la implicació que se’n deriva ens fa parlar en alguns casos d’una veritable maduració moral, d’un compromís conscient.

El sistema educatiu ha preparat per moltes coses però, en general, els i les alumnes en són molt conscients, de les seves mancances i dificultats en l'àmbit expositiu. Defensar les pròpies idees i mirar de convèncer altres persones no forma part del menú de les competències educatives previstes al llarg de la secundària. Fer-ho de cop i volta al final del batxillerat, de manera organitzada, pot resultar i sovint resulta estressant i complicat.

Quan del que es tracta és de treballar continguts que comporten i comprometen valors, com els que contempla el programa “En la recerca del desenvolupament” de l’Assemblea de Cooperació per la Pau, el procés de treball que encaren els alumnes resulta més complex. El llistat obert de temes que presenta el programa de l’Assemblea integra continguts que formen part del coneixement més acadèmic, però alhora inclou també perspectives de valoració i d’anàlisi més properes a la ponderació ètica i a una sensibilitat més social i solidària.


Despertar i alimentar aquestes expectatives i aquests perfils intel·lectuals compromesos és un desig de no pocs professors d’institut. I és, sense cap mena de dubte el que més interessa als alumnes que s’apunten al programa “En la recerca del desenvolupament”: conèixer, però amb criteri i amb sentit crític i transformador.

Per a això resulta indispensable l'ajut de l'ACPP a l’hora d’enfocar i emmarcar certs TR: ningú no pot conèixer millor les vessants concretes d’una determinada realitat social injusta més que les ONG que s'hi comprometen diàriament a fons i miren de transformar-la i millorar-la tant com poden.

(Fragments de la intervenció d'Albert Domingo, coordinador de Batxillerat de l'Institut XXV Olimpíada, el 19 d'abril de 2011 en el lliurament de premis TR de l'ACPP)V EDICIÓ TREBALLS DE RECERCA PER LA PAU APP 22_04_2016

  


ACPP 2015 8_04_2015

 

ACPP 2014

ACPP 2013

 

ACPP 2012


Ċ
XXV Olimpíada Institut d'Educació Secundària,
16 de gen. 2015, 13:23
Ċ
XXV Olimpíada Institut d'Educació Secundària,
16 de gen. 2015, 13:23
ą
XXV Olimpíada Institut d'Educació Secundària,
16 de gen. 2015, 13:25
ą
XXV Olimpíada Institut d'Educació Secundària,
16 de gen. 2015, 13:26