ACPP al XXV Olimpíada

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU
(text i foto extrets del web de l'ACPP)

ACPP (Assemblea de Cooperació Per la Pau) és un instrument, un punt de trobada de persones que aspiren a viure en un món que es fonamenti en la dignitat, la justícia i la igualtat i s'hi posen per aportar col·lectivament el seu gra de sorra. Les regles del joc no són neutres i el treball d'ACPP s'emmarca en el desig de canviar-les des de la pràctica quotidiana. ACPP tampoc no és neutra, la seva tasca s'orienta a aconseguir una societat més igualitària on totes les persones tinguin la possibilitat de viure una vida digna. La cooperació internacional, l'acció als centres docents, la intervenció social en els nostres barris i en les nostres ciutats i la sensibilització ciutadana són els punts de suport fonamentals en aquesta tasca d'incidència política. ACPP es defineix com a una organització independent, progressista i laica.

Objectius
Promoure el desenvolupament autònom en els països empobrits des del respecte al medi ambient
Promoure el desenvolupament igualitari d'homes i dones
Implicar en el desenvolupament les organitzacions socials del Sud.
Conscienciar la ciutadania europea de la importància del compromís en la construcció d'una societat solidària global per a l'edificació d'un món més juts.

Eines de treball
Intervencions en qualssevol procés de transformació que dugui les persones a convertir-se en agents de canvi social per fer-se responsables del seu futur.