LES PAU PER TEMES abans del 2010


UNITAT 1 EL MEDI NATURAL: ESCENARI I FONT DE RECURSOS (Vegeu també Unitat 5.Impactes mediambientals)


UNITAT 2.L'ESPAI RURAL EN TRANSFORMACIÓ.


UNITAT 3. INDÚSTRIA I FACTORS DE LOCALITZACIÓ. 


UNITAT 4. EL SECTOR SERVEIS: COMERÇ I TURISME. (+UNIT COMERÇ JUST + COMUNICACIONS I TRANSPORTS)


UNITAT 5.CRISIS ECOLÒGIQUES GLOBALS I RISCOS.


UNITAT 6.POBLACIÓ I CREIXEMENT DEMOGRÀFIC


UNITAT 7.DISTRIBUCIÓ ESPACIAL, ESTRUCTURA I MOBILITAT DE LA POBLACIÓ..

UNITAT 8 i 9 .UN MÓN DE CIUTATS:CIUTAT  I TERRITORI. 

UNITAT 10.UN MÓN DESIGUAL.INDICADORS DE DESENVOLUPAMENT.(IDH)

UNITAT 11.LA GLOBALITZACIÓ.

UNITAT 12.XARXES DE COMUNICACIÓ I TRANSPORT.

UNITAT 13. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI.

UNITAT 14. CATALUNYA I LA DINÀMICA POLÍTICA I ECONÒMICA EUROPEA.  

UNITAT 15. PODER POLÍTIC I CONFLICTES.

UNITAT 16DIVERSITAT CULTURAL

ĉ
acountries McHuerdo,
Jul 12, 2012, 1:23 AM