acountries.Versió fins el curs 2008-2009.


     acountries@gmail.com    Anar a la versió pública actualitzada...
PROVES PAU SOBRE EL CURRÍCULUM ANTERIOR AL CURS 2008-2009 : http://sites.google.com/site/acountries002/home2     


0.LA GEOGRAFIA:CIÈNCIA DE SÍNTESI.

EL MEDI NATURAL I L'ACCIÓ HUMANA.RECURSOS


2.L'ESPAI RURAL EN TRANSFORMACIÓ.

 3. INDÚSTRIA I FACTORS DE LOCALITZACIÓ. 


4. EL SECTOR SERVEIS: COMERÇ I TURISME.
 • en PDF:   1 2 3 4 5 6                         en Word:  1 2 3 4 5 6

 • 5. CRISIS ECOLÒGIQUES GLOBALS.
  • en PDF:  1  2 3 4 5 6                                    en Word:  1 2 3 4 5 6

 •  6. LA POBLACIÓ I EL CREIXEMENT DEMOGRÀFIC.
  • en PDF:    1 2 3 4 5 6                               en Word: 

  7. DISTRIBUCIÓ, MOBILITAT I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ. 

  • en PDF: 1 2 3 4 5                                          en Word: 1


  8-9 URBANITZACIÓ I CIUTATS.RESUM
  • en PDF:           WEBS: 1                                       en Word: 1

  10.NORD-SUD i DESENVOLUPAMENT.

  11.GLOBALITZACIÓ I DESEQUILIBRIS ECONÒMICS.

  12.XARXES DE COMUNICACIÓ I TRANSPORT.

  13.ORGANITZACIÓ POLÍTICA I PLANIFICACIÓ DE L'ESPAI. 

  14.CATALUNYA I LA DINÀMICA POLÍTICA I ECONÒMICA EUROPEA .

  15.PODER POLÍTIC I CONFLICTES.

  16.DIVERSITAT CULTURAL I LA SEVA EXPRESSIÓ TERRITORIAL.

  •   en Word: doc


   WEBS D'INTERÈS  *


  ELS MEUS LLOCS


  VÍDEOS EDU3 I YTB