Anunturi‎ > ‎

Ultima oră

VREŢI SĂ AVEŢI O AFACERE? PUTEŢI ÎNCEPE DE LA 1 FEBRUARIE!

posted Jan 29, 2013, 1:18 AM by acmrrspp spp


NALTIM CLOSE PROTECTION

Bucureşti, sector 5, Str.Soldat Ene Modoran nr.9

J40/11321/02.10.2012, CIF RO 30737471

Cont nr.: RO58BRDE200SV43329422000

Banca BRD Sucursala Tg JiuSocietatea noastră organizează curs "Manager de Securitate“ începând cu data de 01 februarie 2013, pentru care vă informăm:

  1. Cursul durează 14(patrusprezece) zile, la finalul căruia se va elibera Certificat de Absolvire avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale / Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

  2. Prezenţa la examen cu actul de identitate;

  3. Tematica cursului este pusă la dispoziţia fiecăruia de către SC NALTIM CLOSE PROTECTION SRL la sediul din Str.Toamnei nr.103,sector 2, tel:0747037298;0745148105;

  4. Completarea dosarului de curs: - copie B.I./C.I. - copie certificat naştere - cazier judiciar în original - copie diplomă studii superioare sau adeverinţă de student - aviz medicina muncii şi psihologie - contract de şcolarizare - cerere admitere curs

Valoarea cursului este 1600lei, plata se va face în 2(două) rate: - rata I este în valoare de 800lei la înscrierea şi depunerea dosarului - rata II este în valoare de 800lei până la susţinerea examenuluiCu deosebit respect,Col.(r)dr.ing.Vasile Nalbaru-BordeaLA MULŢI ANI!

posted Jun 2, 2011, 10:48 PM by acmrrspp spp

Pentru membrii Asociaţiei noastre născuţi în luna iunie, un călduros LA MULŢI ANI, urări de sănătate, viaţă lungă, bunăstare şi bucurii, alături de cei dragi!
CONSILIULUI DIRECTOR

SCRISOARE - APEL

posted May 31, 2011, 5:38 AM by acmrrspp spp

Luni, 06.06.2011, de la orele 09.00, AM, în Camera Deputaților vor avea loc dezbaterile pe marginea proiectului Legii de aprobare a OUG nr.1/2011, iar marți dimineața acesta va fi votat în plen. Într-o scrisoare-apel adresată partidelor reprezentate în Parlament, precum și reprezentanților minorităților naționale, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza” a supus atenției acestora o serie de amendamente. Dacă acestea vor fi luate sau nu în seamă, rămâne de văzut.

Prezentăm în continuarea textul scrisorii.

 

 

SCRISOARE -APEL

Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva și in Retragere "Alexandru loan Cuza", promotoare consecventa a civismului inaintat, in spiritul devizei sale "Patrie, Onoare, Demnitate", in numele membrilor sai și a peste 82.000 de pensionari militari proveniti din activitate In Armata Romana va adreseaza rugamintea ca reprezentantii Dumneavoastra in Parlamentul Romaniei sa abordeze cu deplina atentie și grija problemele privind drepturile legitime și interesele vitale ale importantului segment socio-profesional pe care 11 reprezentam -cadrele militare in rezerva și in retragere, pensionari militari, Armata de rezerva a tarii .

Deși am salutat adoptarea O.U.G. m.l/20ll, ea corectand unele masuri legislative cu impact negativ asupra valorificarii drepturilor de pensie cuvenite fostelor cadre militare active, nu a reușit totuși sa inlature toate nedreptatile care preocupa cadrele militare in rezerva și in retragere, fapt sesizat și de puterea judecatoreasca prin controlul jurisdictional exercitat In procesul aplicarii legii, impunandu-se imbunatatirea in continuare a prevederilor acesteia.

De aceea, pentru a da stabilitate sistemului de pensii cuvenite militarilor va adresam rugamintea de a accepta și sprijini completarea și corectarea O.U.G. nr. l/20ll cu amendamentele propuse de noi, aflate in dezbaterea Parlamentului Romaniei astfel :

1.-Art.l al (4) sa aiba urmatorul continut : "In cazul prevazut la al. (1), pentru care cel mai tarziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar, pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie detinute de militar in perioadele respective, conform datelor existente in Memoriul Personal sau in Fisa Personala a acestuia"

2.-Art.5 al.(2) sa aibii urmatorul continut : Al.(2) ,,Pensiile revizuite pe baza documentelor care atesta veniturile realizate și a caror cuantumuri sunt mai mari decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010, raman defmitiv in plata conform deciziilor de revizuire"

3. -Art.6 sa fie completat cu un nou aliniat (3) avand urmatoarea formulare :

• Al.(3)" Pensiile revizuite pe baza documentelor care atesta veniturile realizate și a caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010, raman in plata in cuantumul pensiei din luna decembrie 2010".

4.-Art.? alin.(1) sa aiba urmatorul continut : Se abroga art.196 liLr din Legea 263/2010 mentinand in vigoare prevederile referitoare la corelarea pensiilor militarilor cu soldele de grad sau de functie ale cadrelor militare active astfel cum sunt prevazute in art. 11 al.l ~i 2 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

Prin acceptarea acestor amendamente la actul normativ mai sus mentionat, in cuprinsul sau astfel formulat se VOl' regasi urmatoarele : a/ Principiul neretroactivitatii legii civile statuat de Constitutia Romaniei (Art. 15 al.2) și de Codul Civil (Art.1).

b/ Principiul stabilitatii și apararii proprietatii cuantumului pensiei (cuantumul pensiei fiind un bun mobil transmis de stat in proprietatea pensionarilor prin decizia de pensionare, recalculare sau revizuire) aparat de Constitutia Romaniei (Art.4? al.2, Art.44 al.I,2 și 8).

c/ Principiul prin care Armata este subordonata exclusiv vointei poporului, prevamt de Constitutia Romaniei (Art.118 al.l).

Toate acestea sunt de natura sa dovedeasca faptul ca sistemullegislativ romanesc respecta principiile de drept consaerate de Legea fundamentala a tarii și ca admiteti insemnatatea socio-profesionala a segmentului pe care îl  reprezentam -corpul cadrelor militare in rezerva și in retragere, acordfindu-i drepturile necesare unui trai decent.

Avand incredere in intelepciunea reprezentantilor Partidului Dumneavoastra in Parlamentul Romaniei, așteptam ca O.U.G. nr. l/2011 sa fie corectata și completata in sensul propus.

In incheiere, va uram succes deplin in realizarea raspunderilor asumate și in activitatea pe care o desfașurati.  

Acest document a fost difuzat la :

-Partidul Democrat Liberal ; Partidul Social Democrat; Partidul Liberal; Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania; Partidul Conservator; Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei; Grupul Parlamentar al Minoritaților Nationale.

ZIUA REZERVISTULUI MILITAR

posted May 29, 2011, 11:21 PM by acmrrspp spp   [ updated Jun 2, 2011, 10:38 PM ]

Instituită în urmă cu un an, prin Hotărârea de Guvern nr. 467 din 12 mai, „Ziua Rezervistului Militar” a fost celebrată, sâmbătă, 28 mai, la Cercul Naţional Militar Naţional. Activitatea a fost organizată de conducerea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Al. I. Cuza”, în colaborare şi cu sprijinul Comitetului Naţional de Iniţiativă. La eveniment au luat parte personalităţi ale vieţii publice româneşti, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, Primarul Sectorului 2, Neculai Onţanu, reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, ai celorlalte instituţii din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, reprezentanţi ai conducerii Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi ai conducerii Asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere. Cu ocazia acestui eveniment s-au acordat Diplome de Excelenţă unor cadre militare în rezervă şi în retragere, care fac parte din ANCMRR, în semn de preţuire pentru o viaţă dedicată serviciului militar, domniile lor reprezentând adevărate modele de patriotism.

Cu acest prilej, Asociaţiei noastre i s-a acordat medalia aniversară „Rezervistul Militar”, însoţită de atestatul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” , sub semnătura preşedintelui acesteia, domnul general (r.) prof. univ. dr. Mihai Iliescu şi a domnului gen. mr. (r) dr. Primar Neculai Onţanu, co-preşedinte al Comitetului Naţional de Iniţiativă Român.

LA CEA DE-A DOUA ANIVERSARE A „ZILEI REZERVISTULUI MILITAR”, CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI UREAZĂ TUTUROR MEMBRILOR ACESTEIA MULTĂ SĂNĂTATE, NOROC ŞI NUMAI BUCURII ALĂTURI DE CEI DRAGI!

LA MULŢI ANI!

 

LA MULŢI ANI!

posted May 20, 2011, 8:47 AM by acmrrspp spp

DE ZIUA SFINŢILOR ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA, ADRESĂM UN CĂLDUROS LA MULŢI ANI TUTUROR CELOR CARE POARTĂ ACESTE NUME, PRECUM ŞI DERIVATE ALE ACESTORA, ŞI LE DORIM MULTĂ SĂNĂTATE, NOROC ŞI BUCURII ALĂTURI DE CEI DRAGI!
CONSILIUL DIRECTOR

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI (ȘI NU NUMAI!)

posted May 10, 2011, 4:12 AM by acmrrspp spp   [ updated May 10, 2011, 4:20 AM ]

Colegii din Asociație sau membrii familiilor acestora, precum și alte persoane care completează fișa anuală fiscală pot depune, dacă doresc, suma de 2% din impozitul pe venit în contul Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. Datele necesare pentru completarea fișei fiscale sunt:

-                          Denumirea asociaţiei: ASOCIAŢIA CADRELOR SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE;

-                          Cont BCR: RO46RNCB0082044168800001;

-                          Cod identificare fiscală: 1374771

Vă mulțumim!

COMITETUL DIRECTOR

ANUNŢ IMPORTANT

posted May 6, 2011, 1:03 AM by acmrrspp spp

Datorită condiţiilor improprii (teren umed), activităţile ce urmau să se desfăşoare cu ocazia aniversării Zilei Serviciului de Protecţie şi Pază, sâmbătă, 07 mai, vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară.

CONSILIUL DIRECTOR

LA MULŢI ANI!

posted May 4, 2011, 10:43 PM by acmrrspp spp

Cu ocazia aniversării zilei Serviciului de Protecţie şi Pază, Consiliul Director al Asociaţiei cadrelor militare în rezervă şi în retragere adresează un călduros LA MULŢI ANI tuturor celor care şi-au desfăşurat activitatea în această instituţie, punând mai presus de orice îndeplinirea cu cinste a sarcinilor ce le-au revenit.

Totodată, îi felicităm pe colegii noştri în activitate pentru rezultatele obţinute zi de zi şi le urăm succes în continuare în îndeplinirea misiunilor.


Ca recunoaştere a contribuţiei aduse de-a lungul carierei la înfiinţarea şi modernizarea Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi pentru menţinerea şi întărirea legăturilor dintre cadrele în activitate şi cele în rezervă sau în retragere, conducerea instituţiei îi invită pe membrii Asociaţiei noastre să participe la activităţile organizate cu acest prilej, sâmbătă, 07 mai, începând cu ora 12,00.

Pentru relaţii suplimentare, puteţi suna la: 0721219098 sau 0745189429 (colonel r. Bâtcă Ilie)


LA MULŢI ANI!

UN PAŞTE FERICIT!

posted Apr 22, 2011, 2:30 AM by acmrrspp spp

Popor al meu cu suflet schilodit,
mai urci şi azi golgotele durerii
şi visul tău, de-o viaţă răstignit,
aşteaptă primul semn al Învierii.

Din partea Consiliului Director,
cele mai sincere urări de sănătate, viaţă lungă, bucurii şi multă fericire, alături de cei dragi!
UN PAŞTE FERICIT!

SĂPTĂMÂNA MARE

posted Apr 20, 2011, 12:40 AM by acmrrspp spp


Suntem în Săptămâna Mare!
S-aprindem azi o lumânare
Pentru acei se sunt pământ,
Pentru acei ce-n viaţă sunt,
Pentru acei ce or să vină!
Lumina noastră din lumină!

1-10 of 39

Comments