แคตาล็อกปากกาสกรีนโลโก้

Code

Price (1,000Pcs)

Price (3,000Pcs)

 

Code

Price (1,000Pcs)

Price (3,000Pcs)

626T / S

4.50

4.10

 

444

14.30

13.90

6181

8.30

7.90

 

445

 

29.90

8382

5.30

4.90

 

446

10.30

9.90

8680

4.90

4.50

 

447

16.30

15.90

8330 (G)

5.10

4.70

 

448

16.30

15.90

929

7.90

7.50

 

449

11.30

10.90

9291

8.30

7.90

 

450

11.30

10.90

C561

10.30

9.90

 

451

10.30

10.30

F

4.70

4.30

 

452

12.30

11.90

430

13.70

13.30

 

453

10.30

9.90

431

12.30

11.90

 

454

11.30

10.90

432

10.30

9.90

 

455

8.00

7.60

433

10.30

9.90

 

456

13.30

12.90

434

10.30

9.90

 

460

14.30

13.90

435

11.30

10.90

 

461

12.30

11.90

436

12.30

11.90

 

462

13.30

12.90

437

11.30

10.90

 

463

10.30

9.90

438

9.30

8.90

 

464

10.30

9.90

439

12.30

11.90

 

465

14.30

13.90

440

6.70

6.30

 

466

10.30

9.90

442

8.30

7.90

 

467

11.30

10.90

443

7.30

6.90

 

468

13.30

12.90

 
Remark :
 
 
- ราคาดังกล่าวรวมค่าสกรีนแล้ว 1 สี 1 จุด
 
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
- ระยะเวลาส่งมอบภายใน 3 สัปดาห์ (ภายใน 21 วัน)

กรณีงานไม่สกรีน ลดลง 0.5 บาท/ด้าม ส่งมอบภายใน 5 วันทำการ

ดูตัวอย่างผลงานเพียงบางส่วนได้ที่่New Arrival!! Original!

 
 
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
 
 
บริษัท แอ็คมี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
Tel.081-682-1555  Fax.02-642-6909

email: acme_contact@yahoo.com