Västerbottens kretshemsida och sportskyttesida
OBS!  ---   Kretsen har ny hemsida  ---  OBS!
http://www.ac-pistol.se/

Denna sida kommer inte längre att uppdateras!


Hemmabaneserie i 3 omg, med final i september.
Start 16:e maj.


Skicka in era önskemål på skyttesporttävlingar till vasterbotten@mail.skyttesport.se
och Kretstävlingar till vbkrets@hotmail.se

Här kommer relevant information som riktar sig till kretsens och sportskyttets klubbar och dess medlemmar att publiceras.
 

Denna sida uppdateras ej längre!

Fripistolcup 30 juli

Nytt: 17-05-29: KM fält B flyttat till Baksmällan.

Nytt: 17-05-09: Inställt, 20 maj fält B i Lycksele.

Nytt 17-05-07: Hemmabaneserie i Fripistol!