Reïntegratietherapie

Sinds kort is er een nieuwe mogelijkheid voor mensen die willen reïntegreren, namelijk reïntegratietherapie.
Sommige mensen hebben vooral baat bij therapie, voordat ze weer op de arbeidsmarkt terug keren. Onze ervaring was al dat veel mensen op eigen kracht in staat waren weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt, bij een goed verlopen therapietraject.
 
Je kan ons vragen het therapeutische (voor)traject te verzorgen. Je vraagt met een IRO (individueel reïntegratie overeenkomst) een persoonlijk reïntegratie budget aan ter bekostiging van het voortraject én het reïntegratietraject. 
Reïntegratietherapie is bedoeld om mensen met een emotioneel probleem te ondersteunen bij het vrij maken van de weg tot een succesvol reïntegratietraject. Tot nu toe werd dit veelal bekostigd binnen het budget dat voor een IRO beschikbaar was. Dat bleek voor veel reïntegratiebureaus een bezwaar te zijn en er nu is er gelukkig een verruiming van de mogelijkheden naar reïntegratietherapie. 
 
Samen met mijn andere collega Toos Zeelenberg hebben we in 1999 het bureau "Mensenwerk" opgericht dat hier een aantal mogelijkheden in biedt. 
 
We bekijken graag met u deze mogelijkheden. Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek om uw mogelijkheden verder te onderzoeken.
Kijk ook eens op: www.re-integratietherapie.nl of op "Mensenwerk" .
Comments