Bas Kremer

Ik heb voordat ik mijn praktijk startte in '94, een kleine tien jaar gewerkt binnen psychiatrisch ziekenhuis Licht en kracht te Assen. Toen ik begon binnen de psychiatrie had ik nog volledig de gedachte dat het daar een plek zou zijn waar mensen met hun oud zeer terecht zouden kunnen. Vooral mijn ervaringen de laatste jaren op een voorgezette behandelafdeling al daar, bevestigden voor mij dat psychische klachten en oud zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Iets dat ik ook zelf terugkijkend naar mijn eigen persoonlijke geschiedenis duidelijk heb ervaren. 

Door de jaren heen ben ik me gaan bijscholen in hypnotherapie, NLP, en psychotherapie. Hoewel ik waardevolle ideeën en methodieken bij deze richtingen tegenkwam, bleef het toch zoeken naar een verdere verdieping binnen het therapeutisch werken. In 1997 kwam ik in contact met het werk van Jean Jenson en even later met het werk van Ingeborg Bosch. Onder andere het basisbegrip dat je je geschiedenis niet kan veranderen, de uitgebreide analyse van de afweermechanismen als kern van de problemen in het hier en nu en de ontmanteling van de persoonlijke afweer, gaven mij een gevoel van thuiskomen. In Jenson en Bosch ontmoette ik collega's die dezelfde taal spraken. De inzichten van o.a. Jenson en Bosch ontwikkelden zich de afgelopen jaren tot een nieuwe therapeutische stroming, de "PRI therapie" (past reality integration therapie). Hier volgde ik verschillende workshops, mijn leertherapie en vier jaar van het opleidingsprogramma tot PRI-therapeut. 
Op dit moment zijn we aan het zoeken naar een verdere integratie van verschillende stromingen. We kijken nu meer bewust naar de verschillende (afweer) reacties in je lichaam en we nemen deze mee binnen de "Integratieve Therapie".
Ook de Bad Cluster Eliminatie therapie ontwikkeld door Joop Korthuis geeft weer een verdere verdieping over hoe ons brein functioneert en hoe onze waarneming soms wordt vertroebeld op het moment dat een "bad cluster" wordt aangeraakt.
Het mooie van Eckhart Tolle vind ik weer hoe duidelijk hij beschrijft de moeite die het ons kost om gewoon in het "hier en nu" te kunnen blijven. Sluit mijns inziens zo mooi aan bij de inzichten van Ingeborg Bosch.

In 1997 ontmoette ik Toos Zeelenberg en wij deelden onze enthousiasme voor deze nieuwe manier van kijken en werken. In 1999 besloten wij om samen Mensenwerk op te richten en nauwer te gaan samenwerken.

Samen met mijn collega en partner Hanny van Elburg heb ik een praktijk voor Integratieve Therapie. Naast een gemeenschappelijke praktijk en werkwijze, hebben we samen twee kinderen.

Ik ben lid van Het Nederlands Verbond van Psychotherapeuten, Psychologen en Agogen (NVPA) nr. 236-29071963;
Daarnaast ben ik ook lid van de European Association For Psychotherapy en de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). Binnen de NAP sta ik geregistreerd onder de modaliteit hypno-psychotherapie.


 
Comments