RECURSOS DIGITALS PER A CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL  

  M A T E M À T I Q U ES     PÀGINA D'ANTONIO CHICANO


Acompanya't amb aquest "blues"  

Huapachacombo-bluesdelasmatematicas.mp3 

         ACTIVITATS DE REPÀS          

Crea els teus propis exercicis de mates. Al teu ritme...       

  • nombres enters
  • geometria  
  • unitas de mesura
  • operacions bàsiques...        

    Repassa l'€uro i prepra't per als decimals 

Repassa les taules, de manera divertida: multiplica     

Al·lucina i treballa el càlcul mental, practicant les quatre operacions bàsiques. Guanyaràs agilitat mental + - X /

 UNITATS, DESENES I CENTENES

LA DIVISIÓ: Per si no te'n recordes gaire...l'ordinador t'ensenya i et posa divisions cada cop més difícils
Exercicis de tant per cent amb solucions

A LA CARTA: Operacions bàsiques, fraccions, descomposició numèrica, activitats LIC, activitats on line, problemes per nivell,etc.

PER A RECUPERAR CONEIXEMENTS MATEMÀTICS PERDUTS, PER A LA RECERCA DE RECURSOS MATEMÀTICS, I PER ALS ALUMNES QUE SUPERIN EL C.F.I. "NO TINGUIS POR"

 


 

 

 

   
 

cubemag.gif (738 bytes) GEOMETRIA PLANA 

 Aprén a mesurar amb "regla virtual"

Conceptes bàsics de geometria plana:rectes, segments i angles. Utilitza el transportador i mesura angles

 +Conceptes bàsics                            I si t'ho vols imprimir.....

Descobreix les linies que t'envolten i les formes i angles que formen           EL MUNDO DE LAS LÍNEAS   

El perímetre dels polígons. Aprén tu mateix i practica 

L'Àrea dels polígons

Complica't una mica la vida!!           

La longitud de la circumferència

 

    Repassa la divisió i aprén a dividir per dues o tres xifres

      NOMBRES ROMANS:Repassa la teoria  i practica a  ARÀBIGOS VS ROMANOS 

            LA UNITAT SEGUIDA DE ZEROS

MULTIPLICA PER LA UNITAT SEGUIDA DE 000000000

PRACTICA LA UNITAT SEGUIDA DE CEROS AMB LES UNITATS DE LONGITUDS   

             EL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL 

 MASSA, CAPACITATSUPERFÍCIE, AGRÀRIES I DE VOLUM

         APRENEM A TREBALLAR AMB EL                NOMBRE RACIONAL 

Què és un número decimal?

MULTIPLICAR I DIVIDIR AMB DECIMALS

QUÈ ÉS UNA FRACCIÓ?

      Aprén la teoria i l'aplicaió del tant             per cent aquí

 
 
En aquest enllaç s'explica el percentatge, la  proporcionalitat, i l'escala gràfica (el mapa). A més pots treballar exercicis de manera progressiva.
 
 
 
 
 
T'atreveixes a fer sudokus on line?