منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   الف ) حسابداری مالی :

-حسابداری میانه ۱ ــ کتاب حسابداری میانه یک-انتشارات دانشگاه پیام نور- تالیف مهدی مشکی

حسابداری میانه 1 (جلد اول ـ صورتهای مالی) ـ سازمان حسابرسی – دکتر موسی بزرگ اصل

- حسابداری میانه ۲ ـ کتاب حسابداری میانه دوـ انتشارات دانشگاه پیام نور

- حسابداری پیشرفته۱ ــ کتاب حسابداری پیشرفته یک   انتشارات ترمه ـ   تالیف حسن   همتی

حسابداری پیشرفته۲ ــ کتاب حسابداری پیشرفته دو انتشارات ترمه ـ    تالیف دکتر شکراله خواجوی

-مباحث جاری حسابداری  ــ کتاب مباحث جاری حسابداری-  تالیف مهدی مشکی یا مباحث جاری حسابداری تالیف حسن همتی

 استانداردهای حسابداری  ــ سازمان حسابرسی     

-         مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری مالی- جمشید اسکندری    
 
ب- حسابداری صنعتی :

 - حسابداری صنعتی ۱ :

    ــ  کتاب حسابداری صنعتی۱ انتشارات سازمان حسابرسی -  تالیف عزیز عالی ور

    ــ کتاب حسابداری صنعتی- جلد اول  و دوم- انتشارات ترمه -  تالیف دکتر محمد قسیم عثمانی و علی  قاسم زاده

- حسابداری صنعتی ۲   :

     ـ کتاب صنعتی ۲ پیام نور

     ـ جلد دوم حسابداری صنعتی سازمان حسابرسی - عزیز عالی ور

 - حسابداری صنعتی ۳ :

       ــ کتاب حسابداری صنعتی - جلد ۳ سازمان حسابرسی

       ــ کتاب حسابداری مدیریت - سازمان حسابرسی

   ج) حسابرسی :

- اصول حسابرسی ــ دکتر خواجوی -ـ جلد ۱و۲ - انتشارات ترمه

- استانداردهای حسابرسی ــ انتشارات سازمان حسابرسی  

- پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی - دکتر کیهان مهام- چاپ دوم  از انتشارات جامعه حسابداران رسمی

  د) آمار :

        ـ کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت ــ جلد 1و2 ــ  انتشارت سمت -  تالیف دکتر عادل آذر

   ذ) ریاضیات :

 - کتاب تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی ــ   انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی ــ تالیف جین وبر ــ   ترجمه حسین     

     علی  پور کاظمی.

 - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )

 - تستهای ریاضی کارشناسی ارشد- هادی رنجبران

 

  ه) زبان تخصصی :

   - زبان تخصصی حسابداری ــ تالیف دکتر داود  اقوامی

   - زبان تخصصي حسابداري تأليف آقاي عبدالرضا تالانه – انتشارات كيومرث – چاپ اول –  سال 1382.

   - مجموعه سئوالات طبقه بندي شده زبان تخصصي حسابداري ( اقتباس شده از آزمونهاي CPA و CMA) – ترجمه آقاي سعيد باقرزاده  – انتشارات نگاه دانش

 و) کتاب تست :

 ـ کتاب تست کارشناسی ارشد رشته حسابداری ـ پردازش- تالیف دکتر مدرس

 ـ مجموعه پرسش های چهار گزینه های استانداردهای حسابداری- تالیف : جمشید اسکندری- انتشارات کیومرث

- مجموعه پرسش های چهار گزینه های حسابداری صنعتی - تالیف : جمشید اسکندری- انتشارات کیومرث

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
سئوالات ارشد حسابداری-90-86   323k v. 3 Aug 11, 2011, 3:49 AM mehdi meshki
Ċ
View Download
- سری کامل سئوالات 90 mahan8506 :رمز  2533k v. 6 Aug 20, 2011, 3:32 AM mehdi meshki
ć
View Download
پاورپونت- درصد قبولی، سهمیه   2953k v. 3 Aug 11, 2011, 3:50 AM mehdi meshki
Ċ
View Download
سرفصل مطالب ارائه شده در دوره های آموزشی  62k v. 1 Oct 1, 2011, 2:07 AM mehdi meshki
Comments