منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

الف- حسابداری مالی :

- حسابداری میانه 1(صورتهای مالی اساسی) - جلد اول – دکتر موسی بزرگ اصل- نشریه شماره  175

- حسابداری میانه 1- دکتر مهدی مشکی- انتشارات دانشگاه پیام نور( به استثنای فصول 2 و 3 )

- حسابداری میانه 2- دکتر مهدی مشکی- انتشارات دانشگاه پیام نور

- حسابداری پیشرفته 1 و 2 – دکتر حسن همتی

- مباحث جاری حسابداری – دکتر حسن همتی – به استثنای فصول مربوط به حسابداری پیمانکاری

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9 – حسابداری پیمان های بلند مدت – نشریه 185

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 8 – حسابداری مواد و کالا- نشریه 179

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 – حسابداری تسعیر ارز- نشریه 176

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 22 – گزارش های میان دوره ای - نشریه 184

- استاندارد های حسابداری – سازمان حسابرسی.

- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری مالی- جمشید اسکندری

 

ب- حسابداری صنعتی:

 

- حسابداری صنعتی 1:

                      حسابداری صنعتی- جلد 1. دکتر محمد قثیم عثمانی–علی قاسم زاده – انتشارات ترمه

                      حسابداری صنعتی – جلد 1- عزیز عالی ور – سازمان حسابرسی

 

- حسابداری صنعتی 2 :

                      حسابداری صنعتی – جلد 2- عزیز عالی ور(سازمان حسابرسی)

                      حسابداری صنعتی 2 – رضا درگاهی

                      حسابداری صنعتی – جلد 2 – دانشگاه پیام نور

 

- حسابداری صنعتی 3 :

                      حسابداری صنعتی 3 – رضا درگاهی

                      حسابداری صنعتی - جلد 3 – جمشید اسکندری

 

- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی - جمشید اسکندری

 

ج- حسابرسی :

                       حسابرسی – عباس وفادار– فاطمه دادبه- انتشارات کیومرث

                       استانداردهای حسابرسی – سازمان حسابرسی

                       پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی - دکتر کیهان مهام- چاپ دوم- انتشارات جامعه حسابداران رسمی     

                       حسابرسی 1و2 - دکتر خواجوی - انتشارات ترمه 

 

د- ریاضی و آمار:

 

  - ریاضیات در مدیریت و حسابداری – امید محمودیان

  - تست های ریاضی کارشناسی ارشد – هادی رنجبران

  - آمار و کاربرد آن در مدیریت – جلد 1و2 – دکتر عادل اذر

 

ه- زبان تخصصی:

 

-          زبان تخصصی حسابداری – تالیف دکتر داود اقوامی

-          زبان تخصصی حسابداری – تالیف دکتر ایرج نوروش – دکتر بیتا مشایخی

-          زبان تخصصی حسابداری – تالیف عبدالرضا تالانه – انتشارات کیومرث

-          مجموعه سئوالات طبق بندی شده زیان تخصصی- سعید باقر زاده – انتشاران نگاه دانش

 

کتاب تست :

 

     ـ کتاب تست کارشناسی ارشد رشته حسابداری ـ پردازش- تالیف دکتر مدرس  یا :

     - مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری - دکتر نوروش

     توجه:

     1- با توجه به اصلاحات انجام شده در برخی از استانداردها، توصیه می شود تست های مربوط به

     حسابداری مالی از سال 1384 به بعد مطالعه شود.

     2- با توجه به اینکه برخی از سئوالات مربوط به بخش حسابداری مالی، مربوط به مباحث حسابداری

        دولـتی می باشد، لـذا مرور بـخشی از مـباحث مزبور از جمله مـبانی شناسایی درآمـدها و هـزینه و

        عمـلیات حسابداری حسـا ب های مستقل ضروری است. بـرای این بخش پیشنهـاد می شود از کتاب

        حسابداری و کنترل های مالی دولتی» دکتر جعفر باباجانی استفاده شود.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
ظرفیت - رتبه - منابع(اسلاید)  2892k v. 2 Aug 12, 2010, 4:07 AM mehdi meshki
Ċ
View Download
سرفصل های ارائه شده آمادگی ارشد  62k v. 1 Aug 27, 2010, 11:03 PM mehdi meshki
Comments