رزومه - مهر 1394

                                            مشخصات فردی و سوابق علمی و آموزشی  (رزومه)                                                                            

         1-    مشخصات فردی

نام :  مهدي         نام خانوادگی :  مشكي مياوقي       شماره شناسنامه :      5        تاریخ تولد: 44/10/1

صادره از :  اروميه     مرتبه علمی : دستیار £ مربی £  استاد یار £  دانشیار £  استاد£       پایه :19

آدرس محل کار :   رشت، بلوار امام خمینی، دانشگاه پيام نور           شماره تلفن با کد شهرستان:  6669915-0131

                                                                                

پست الکتونیکی:                                                                                  m_meshki@pnu.ac.ir

 

2-    سوابق تحصیلی :

عنوان مدرک دانشگاهی

رشته تحصیلی وگرایش

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

کارشناسی

حسابداري

دانشگاه مازندران

1367

بابلسر

کارشناسی ارشد

حسابداري

دانشگاه تهران

1370

تهران

دکتری

مديريت مالي

دانشگاه تهران

1389

تهران

3-     وضعیت اشتغال :

وضعیت استخدامی

نام دانشگاه و موسسه محل خدمت

سنوات خدمت

ملاحظات

 

از

تا

رسمي قطعي

پيام نور - رشت

1371

تاکنون

 

 

 

 

 

4- -سوابق اجرائی و مسئولیت ها :

زمینه مسئولیت

سازمان متبوع

دوره زمانی

 ملاحظات

عضو کمیته منتخب دانشکده

دانشگاه پیام نور

از 85

سازمان مرکزی

عضو شورای پژوهشی

دانشگاه پیام نور

از 84 تا 90

رشت

مسئول رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

از 86 تا 90

رشت

عضو شورای تخصصی حسابداری

دانشگاه پیام نور

از سال 90

سازمان مرکزی


5. سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات:

ردیف

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی

و داوری مقالات

عنوان نشریه

نوع نشریه

1

عضو هیات تحریه

پژوهش های نوین حسابداری

(انتشارات دانشگاه پیام نور)

علمی - پژوهشی

2

عضو هیات داوری

فصلنامه بررسی های حسابداری

(دانشگاه تهران)

علمی - پژوهشی

3

عضو هیات داوری

فصلنامه تحقیقات مالی

(دانشگاه تهران)

علمی - پژوهشی


 6.  عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای:

ردیف

 

1

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

2

عضو انجمن علمی حسابداران مدیریت

3

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 

 7.  موفقیت های شغلی و تحصیلی

ردیف

عنوان

مرجع تایید کننده

1

فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه تهران- سال 1370

دانشگاه تهران

2

پژوهشگر برگزیده پیام نور استان گیلان – سال 1391

مدیریت دفتر تحقیقات پیام نور و ریاست دانشگاه

3

پژوهشگر برتر استان در سال 1392

استاندار گیلان

4

پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور – مرکز رشت در سال 1393

ریاست پیام نور استان

 

 8. تألیف یا تدوین کتب چاپی

ردیف

عنوان

مولفین

نوع فعالیت

ناشر

سال انتشار

تعداد صفحه

دوره چاپ

تیراژ

چاپ

1

حسابداري ميانه 1

مهدی مشکی

عبدالکریم مقدم

تاليف

دانشگاه پيام نور

1383

تهران

یازدهم

6000

2

حسابداري ميانه 2

عبدالکریم مقدم

مهدی مشکی

تاليف

دانشگاه پيام نور

1388

تهران

چهارم

15000

3

مباحث جاري حسابداري

مهدی مشکی

تاليف

دهسرا

1383

رشت

اول

5000

4

مباحث جاری حسابداری

مهدی مشکی

تالیف

دانشگاه پیام نور

1393

تهران

اول

5000

 9. عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ، ISI و ISC

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان مقاله- بترتیب

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

کندوکاوی در نظریات مربوط به ارزشگذاری سهام و عوامل موثر بر آن

مهدی مشکی

فصلنامه تحقیقات اقتصادی ISC

زمستان 80

دانشگاه تهران

2

بررسی اثرات ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دکتر محمدی،

دکتر قالیباف

مهدی مشکی

فصلنامه تحقیقات مالی

ISC

زمستان 88

دانشگاه تهران

3

تعيين عوامل موثر بر عملكرد شركت های بورسی با استفاده از  روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) و حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي(EGLS)

مهدی مشکی

فصلنامه پیشرفت های حسابداری ISC

دوره سوم- شماره اول

تابستان 90

 

دانشگاه شیراز

4

کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی  در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

فرخ دهدار

فصلنامه تحقیقات مالی

 

ISC

شماره 31

تابستان 90

 

دانشگاه تهران

5

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

 

 

مهدی مشکی

رضا فتاحی

فصلنامه بورس اوراق بهادار(علمی- پژوهشی)

شماره 16

زمستان 90

سازمان بورس اوراق بهادار

6

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

مهدی مشکی

محمود عاصی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

ISC

شماره 66

زمستان 90

 

دانشگاه تهران

7

بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

لطیف نوردیده

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی

(علمی-پژوهشی)

شماره 11

بهار 91

دانشگاه اصفهان

8

یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی(مطالعه موردي استان فارس)

مهدی مشکی

یعقوبیان، همتی

پژوهش های تجربی حسابداری

 

شماره 5

سال 91

 

دانشگاه الزهرا

9

بررسی مقایسه ای نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

مریم پورمحمد

 

فصلنامه تحقیقات مالی

(1)16

1393

 

دانشگاه تهران

10

دیدگاه کارکنان دانشگاه در باره ارتباط طرح خودگردانی با عملکرد بیمارستان های علوم پزشکی گیلان

مهدی مشکی

اسماعیل رمضانپور

یزدان سپرده

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

(90)22

1393

 

 

دانشگاه گیلان

11

تأثير سطح عدم اطمينان بر واكنش قيمت سهام به اخبار خوب و اخباربد در طول چرخه هاي تجاري

مهدی مشکی

حسین اشرفی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

ISC

(1)21

1393

دانشگاه تهران

12

بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده

مهدی مشکی

سمانه الهی رودپشتی

 

 

پژوهش های تجربی حسابداری

ACCEPTED

 

دانشگاه الزهرا

13

تاثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

مهدی مشکی

فرزاد ممی زاده

فصلنامه

تحقیقات مالی

ACCEPTED

دانشگاه تهران

14

بررسی تغییر پذیری زمانی نرخ نهایی و ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

مهیار صنایعی

 

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

ACCEPTED

دانشگاه تهران

15

بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

اکبر دلیریان

فصلنامه

پژوهش های بازرگانی

ACCEPTED

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

16

A Comparison on Liquidity and Tobin’s Q Ratio of Growth and Value stock in Accepted Companies in Tehran  Stock Exchange

Mehdi Meshki

Pourmohammad

World of Sciences Journal

 

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

17

The relationship between companies’ performance and the price of petroleum in Iran

Mehdi Meshki

Arghavan Rezazadeh  Morteza Nabizadeh

World of Sciences Journal

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

18

A study on investors’ personality characteristics and behavioral biases: Conservatism bias and availability bias in the Tehran Stock Exchange

Mahmoud Moradi Mehdi Meshki

Zeinab Mostafaeic

Management Science Letters

 

ISSN:1923-9335

2013

ISC

 

Scopus

19

A study on relationship between income, health and family relationship and happiness

Mahmoud Moradi Mehdi Meshki Amaneh Jabbarzade

Management Science Letters

 

ISSN:1923-9335

2013

ISC

 

Scopus

20

The Relation between the Firm's Characteristics and the Quality of Profit

Accrual Items

Shaer Biyabani

Mehdi Meshki

Morteza Malekpour

Journal of Basic and Applied

Scientific Research

 

ISSN: 2090-4304

 

2013

 

ISI

 

 

21

A Study of the Relationship between Economic Criteria and Performance

Evaluation Accounting with Market’s Value added

Zeynab Roze

Mehdi Meshki

Reza Pourali

 

 

Research Journal of Recent Sciences

 

ISSN: 2277-2502

 

2013

 

ISI

22

Relationship between institutional ownership and audit delay and impact of information asymmetry for the companies listed in Tehran Stock Exchange

 

Mehdi Meshki

Mahshid Jozi

International research Journal of Finance and economics

 

ISSN:1450-2887

2013

I

23

Investigation Effect of Disclosure  Quality and Ownership Type in Descriptive of Stock Return

Mehdi Meshki

Ramezanpour

Hosseinpoor

World of Sciences Journal

 

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

24

Examing the relationship between growth and value stock and liquidity in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Mahmoud Hematfar  Saeed Bahrami

World of Sciences Journal

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

25

Investigatin the relationship between the dividend, stock’s book value and BPS with the market value of the companies admitted to Tehran’s Stock Exchange

Mehdi Meshki

Fahim Zeynab

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

26

Examining the relationship between growth and value stock and liquidity in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Mahmoud Hematfar

Saeed Bahrami

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

27

 

The effect of ownership concentration on optimal and

adverse risk standards in accepted companies in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Maral Keshvari

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

28

Effect of Governmental Ownership on the Intellectual Capital Index in Accepted Corporation in Tehran Stock exchange

Noorhosseini

Mehdi Meshki

Mahfouzi

International SAMANM Journal of Finance and Accounting

2308-2356

2013

International

29

The Effects of Ownership Structure (mix and concentration) on Stock's Liquidity in the Tehran Stock Exchange (TSE)

Mehdi Meshki

Maryam Hashemi

Fatemeh Karkon

Management and Administrative Sciences Review

2014

International

 


10. عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی و مجلات حرفه ای

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نوع فعالیت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

عوامل موثر بر تصمیم گیری در اجاره یا خرید

 

تالیف

پیک نور

(علمی- ترویجی)

زمستان 82

تهران

2

فلسفه تولید بهنگام

دکتر دانش

ترجمه

مجله علمی و کاربردی مدیریت دولتی

بهار 74

تهران

3

اجاره اهرمی

 

تالیف

مجله حسابدار

(حرفه ای)

تیر 76

تهران

4

سرقفلی و استهلاک آن

 

تالیف

مجله حسابدار

(حرفه ای)

اسفند 75

تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

1

بررسی نقش عوامل تولید ناب در بهبود شاخص های عملکرد با استفاده از معیارهای مالی

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

ملی

دانشگاه الزهرا

91

مهدی مشکی

2

ارزیابی عملکرد و نقدشوندگی سهام

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

بین المللی

تهران

91

اسماعیل رمضانپور

مهدی مشکی

مریم چهره

3

توانمند سازی بخش دولتی در سنجش و مدیریت دارایی های دانشی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

بین المللی

زنجان

2012

مهدی مشکی

صنم تقی خواه

خاتون عاقبتی

4

تاثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

ملی

گرگان

92

مهدی مشکی

معصومه بی غم

5

بررسی رابطه بین بازده سهام و وجه نقد نگهداری شده با در نظر گرفتن فرصت سرمایه گذاری

دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

ملی

گرگان

92

مهدی مشکی

زینب امام دوست

 

6

رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

ملی

گرگان

92

مهدی مشکی

مهسا غیاثمند

7

اثر مالکیت شرکتی بر شاخص سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دومین همایش ملی

مباحث نوین در حسابداری، حسابدهی و پاسخگویی

ملی

نیشابور

92

مهدی مشکی

نورحسینی

8

اثر مالکیت دولتی بر شاخص سرمایه فکری

دومین همایش ملی

مباحث نوین در حسابداری، حسابدهی و پاسخگویی

ملی

نیشابور

92

مهدی مشکی

نورحسینی

9

بررسی رابطه بین نوع مالکیت نهادی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بورس اوراق بهادار

کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها

بین المللی

شیراز

92

محمد حسن قلیزاده

معصومه قاسمی

مهدی مشکی

10

بررسی تاثیر سیاستهای سرمایه درگردش بر مدیریت ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بین المللی

رشت

93

مهدی مشکی

محسن نوش آذر

اسماعیل گلیج

11

حاکمیت شرکتی و ضرورت بکارگیری آن

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بین المللی

رشت

93

مهدی مشکی

مریم هاشمی

فاطمه کارکن

12

بررسی تاثیر تمرکز و نوع مالکیت بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بین المللی

رشت

93

مهدی مشکی

مریم هاشمی

فاطمه کارکن

 

13

حسابداری و ارزشگذاری منابع انسانی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

بین المللی

شیراز

93

مهدی مشکی

آریا امین پور

فرید غلامی

14

Examining Relationship between Criteria of Stock Liquidity and Abnormal Returns Considering to the Level of Institutional Ownership in Tehran Stock Exchange

International Conference on Economic, Accounting, Management and Social Sciences

بین المللی

لهستان

2014

افسانه مبرهن

مهدی مشکی

15

طبقه بندی از سرمایه شرکتها در سرمایه فکری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

بین المللی

شیراز

1393

مهدی مشکی

شعیب رستمی

16

بررسی اثر سود تقسیمی بر عملکرد مالی شرکتها با توجه به عوامل محدودیت مالی و رقابت

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

ملی

تهران

1394

مهدی مشکی

فاطمه صرفه جو

17

بررسي اثر  محافظه كاري شرطی و غیر شرطی بر كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های GMM و GLS

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

ملی

تهران

1394

مهدی مشکی

آرمان مشکی

18

ابزارها و روش هاي مديريت نقدينگي در بازارهاي بدون ربا

كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و علوم اقتصادي

بین المللی

کیش

1394

مهدی مشکی

فاطمه باقری

بیژن باقری

 


 12.  داوری مقالات علمی - پژوهشی

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

(ماه - سال)

ملاحظات

1

تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی و مالی روی تجدید ارزیابی صورتهای مالی

1392

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

2

ارائه الگوی تصمیم گیری شرکت هلدینگ به منظور سرمایه گذاری در شرکتهای اقماری

1392

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

3

تاثیر تعطیلات رسمی ایران بر شاخص کل بورس

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

4

تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی نفت و طلا با روش کاپیولا

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

5

بررسی اثرات ساختار هیات مدیره بر محدودیت در تامین مالی

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

6

الگوی مدیریت چالش های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

7

بررسی اثر بخشی حد نوسان قیمت در بورس در بازارهای صعودی و نزولی

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

8

رابطه بین تغییرات نسبت گردش کالا و رشد خالص دارایی های عملیاتی

1393

فصلنامه بررسی های حسابداری 

دانشگاه تهران

9

بررسی ارتباط بین مدیریت نقدینگی و مدیریت سرمایه در گردش با کاهش بحران مالی

1393

فصلنامه بررسی های حسابداری 

دانشگاه تهران

10

بررسی تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی قیمتها

1393

فصلنامه بررسی های حسابداری 

دانشگاه تهران

 

11

رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

1393

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری  دانشگاه الزهرا

12

مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی جهت برآورد جریان وجوه نقد

1393

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری  دانشگاه الزهرا

13

مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها به روش انقباظی لاسو

1393

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان

14

بررسی رابطه حسابداری محافظه کارانه و اختلاف بین مالیات تشخیصی و قطعی با مالیات ابرازی

 

1393

فصلنامه پژوهش های نوین حسابداری

15

تاثیر ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1393

فصلنامه پژوهش های نوین حسابداری

16

صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم

1394

فصلنامه پیشرفت های حسابداری

دانشگاه شیراز

17

بررسی رابطه مالکیت نهادی و دستکاری فعالیت های واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

فصلنامه پیشرفت های حسابداری

دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

13- راهنمایی پایان نامه ها(دفاع شده) :

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

دانشجو

نام دالنشگاه

سال تحصیلی

1

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف سود وجریانات نقدی ناشی از عملکرد شرکت ها با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -1388.

ارشد

 

 

 

باقر ضلرب نیا

دانشگاه آزاد اراك

1388

2

بررسی رابطه بین عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن با اندازه، ارزش بازار به دفتری و اهرم مالی

ارشد

نیما سلامتی

دانشگاه آزاد اراک

1388

3

 ارزیابی روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

سمیه حسینی

دانشگاه پيام نور

 

1389

4

بررسی عوامل موثر بر خطای پيش بينی سود مديريت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

محمود عاصی

دانشگاه پيام نور

 

1389

5

بررسی رابطه سودتقسیمی، ارزش دفتری وسود هر سهم باارزش بازارسهام

ارشد

زینب فهیم

دانشگاه پیام نور

1389

6

تاثير محافظه¬كاري حسابداري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام

ارشد

رضا فتاحی

دانشگاه پیام نور

1389

7

بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار

ارشد

مریم علی میری

دانشگاه پیام نور

1390

8

بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

ارشد

صیاد پور ولی

دانشگاه پیام نور

1390

9

بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

ارشد

لطیف نوردیده

دانشگاه پیام نور

1390

10

بررسی تاثیر اعلان تجزیه سهام و سود سهمی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

عفت مرادی

دانشگاه پیام نور

1390

11

تاثير عدم اطمينان كل بازار سهام بر واكنش قيمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه هاي تجاري

ارشد

حسین اشرفی

دانشگاه پیام نور

1390

12

بررسي راهکار های جذب سرمایه های سرگردان طلا و ارز به بازار سرمایه ایران

ارشد

مرتضی مریمی

دانشگاه گیلان

1390

13

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

اکرم پورقربان

دانشگاه پیام نور

1391

14

بررسی رابطه مدیریت سود ونقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا

ارشد

مریم ابراهیمی

دانشگاه گیلان

1391

15

تاثیر روش های تامین مالی بر نقد شوندگی بازار سرمایه

ارشد

مصطفی محمدی

دانشگاه پیام نور

1391

16

تأثیر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مارال کشوری

دانشگاه آزاد رشت

1391

17

بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و بازدهی و سودآوری شرکت ها

ارشد

سیده میر زاهد

دانشگاه پیام نور


18

بررسی توانایی اجزای جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی سود عملیاتی آتی

ارشد

بهرام ملا حیدری

دانشگاه پیام نور

1391

19

بررسی رابطه بین موجودی نقد و اندازه شرکت

ارشد

محمد جواد پور علی

دانشگاه پیام نور

1391

20

خصوصی سازی و بررسی عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار

ارشد

علیرضا خدادادی

دانشگاه گیلان

1391

21

رابطه بین مالکیت نهادی وتاخیر در حسابرسی وتاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مهشید جوزی

 علوم و تحقیقات

1391

22

رابطه بین ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

زینب رز

علوم و تحقیقات

1391

23

بررسی مقایسه ای نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مریم پورمحمد

علوم و تحقیقات

1391

 

24

ارزيابي مزاياي استقرار نظام نوين مالي (حسابداري تعهدي)در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی ، درمانی گيلان

ارشد

محمد رضا پور حسین

دانشگاه پیام نور

1391

25

بررسی تاثیر عوامل میزان سهام شناور و اندازه شرکت بر نقد شوندگی سهام در شرکتهای بورسی

ارشد

قاسم موسی پور

دانشگاه پیام نور

1391

26

بررسی رابطه کیفیت سود و بازده و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از تکنیک های حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته

ارشد

نادیا دلجوی

دانشگاه پیام نور

1392

27

رابطه بین عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و قیمت نفت خام

ارشد

ارغوان رضا زاده

دانشگاه آزاد رشت

1392

28

تاثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

معصومه بی غم

دانشگاه آزاد رشت

1392

29

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده واقعی و مقایسه میانگین صرف ریسک بازار در چرخه های تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

زینب احسانی فر

علو م و تحقیقات

1392

30

بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و انحراف معیار بازدهی با نسبت های عملکرد بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

ابوالحسن شبدینی

علوم و تحقیقات

1392

31

مقایسه قدرت پیش بینی  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) با مدل سه عاملی فاما وفرنچ در تبیین بازده موردانتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مرتضی نبی زاده

دانشگاه آزاد رشت

1392

32

بررسی عوامل مالی تعیین کننده  نگهداشت وجه نقد در موسسات دولتی وخصوصی

ارشد

سید مصطفی فلاح مرادی

دانشگاه آزاد

1392

33

بررسی کیفیت افشا به عنوان عامل صرف ریسک در تبیین بازده سهام

ارشد

حسن حسین پور

دانشگاه گیلان

1392

34

بررسی و تبیین رابطه بتا و ریسک های مطلوب و نامطلوب با محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

المیرا رحیم زاده

علوم و تحقیقات

1392

3536

بررسی اثر نوع مالکیت بر شاخص سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی چگونگی رفتاراساتید مالی و افراد حرفه ای در فرایند تصمیم گیریهای سرمایه گذاری

ارشدارشد

سید حسین نور حسینی


نبی اله خومش قدم

علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسلامی

13921392


37

بررسي رابطه بين حاكميت شركتي با بازده سرمايه گذاري و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

فاطمه محمد زاده

علوم و تحقیقات

1392

38

بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مهدی ملکی

علوم و تحقیقات

1392

39

بررسی تأثیر ساختار مالکیت از دو بعد ترکیب و تمرکز بر خطاي پیش بینی سود مدیریت

ارشد

صنم تقی خواه

علوم و تحقیقات

1392

40

تاثیر طرح خودگردانی بر عملکرد بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ارشد

یزدان سپرده

پردیس دانشگاه گیلان

1392

41

پیش بینی نقد شوندگی سهام شرکتهای بورس

ارشد

مجید رستمی دستجردی

پردیس دانشگاه گیلان

1392

42

بررسی تأثیر ساختار مالکیت و جریان وجه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

خدیجه حقی

علوم و تحقیقات

1392

43

ارتباط بين مدیریت سرمایه در گردش ، سود آوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

ارشد

سوزان حسین زاده

دانشگاه آزاد

1392

44

رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت

ارشد

مهسا غیاثمند

دانشگاه آزاد

1392

45

ارتباط مقدار موجودی نقد و محافظه کاری حسابداری با بازده غیرعادی سهام

ارشد

سمانه الهی رودپشتی

دانشگاه آزاد

1392

46

بررسي اثر معيارهاي حاکميت شرکتي بر احتمال وقوع ورشکستگي

ارشد

مریم هاشمی

دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار

1393

47

بررسی رابطه پایداری سود، ساختار مالکیت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

اکبر دلیریان

پردیس دانشگاه گیلان

1393

48

تاثیر محافظه کاری مشروط وغیر مشروط برکیفیت سود وبازده سهام

ارشد

مریم حسینی

پردیس دانشگاه گیلان

1393

49

نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیم گیری مالی شرکت ها

ارشد

هانیه احمد نژاد

پردیس دانشگاه گیلان

1393

50

بررسی تاثیر نسبتهای مالی،اندازه شرکت و جریان وجوه نقد عملیاتی بر سود هرسهم

ارشد

زهرا کیایی

دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار

1393

51

تاثیر انحراف ازوجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

ارشد

فرزاد ممی زاده

دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار

1393

52

بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با ساختارمالکیت وترکیب هیات مدیره

ارشد

عبداله کشاورز

دانشگاه آزاد

1393

53

بررسیرابطه سیاستتقسیم سود تعدیل شده بر مبناي ریسکبازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام

ارشد

سارا عابد

دانشگاه آزاد

1393

54

بررسی تاثیر وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی بر ارزش نگهداشت وجه نقد

ارشد

مهیار صنایعی

دانشگاه آزاد

1393

55

بررسی ارتباط بین افشای اختیاری و حاکمیت شرکتی

ارشد

مریم میرزایی

دانشگاه آزاد

1393

56

بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل تعدیل‌شده کلارک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

لیلا رمضانپور

دانشگاه آزاد

1393

57

بررسی رابطه بین معیار های نقدشوندگی سهام و بازده غیرعادی با توجه به میزان مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

افسانه مبرهن

دانشگاه آزاد

1393

58

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

ارشد

مریم فنون

دانشگاه آزاد

1393

59

بررسی نقش کارگزاران در توسعه بازار سرمایه ایران

ارشد

حانیه محفوظی

دانشگاه آزاد

1393

60

تاثیر بازده سهام،تورم و ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

لیلا مسیح پور

دانشگاه آزاد

1393

61

بررسی عوامل تعیین کننده میزان نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران (صنعت مواد دارویی، صنعت سیمان،آهک و گچ، صنعت شیمیایی، صنعت خودرو و قطعات)

ارشد

زهرا امینی

دانشگاه آزاد

1393

62

اثر محافظهﻛﺎﺭﻯ بر رفتار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاری شرکت در شرکتﻫﺎی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

میلاد شیخان

دانشگاه آزاد

1393

63

رفتارهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی و اقلام تعهدی

ارشد

هاشم آقاجان زاده

دانشگاه آزاد

1393

64

حقوق و مزایای اجرایی و مدیریت سود

ارشد

سارا آذرنوش

پردیس دانشگاه گیلان

1393

65

تأثیر سیاست پرداخت سود سهام بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

مهناز درویش زاده

غیرانتفاعی کوشیار

1393

66

تاثير چرخه عمر شركت ها بر روي محافظه كاري شركت ها

ارشد

زهرا قربانپور

دانشگاه آزاد

1394

67

بررسی نقش جریان نقدی آزاد در افزایش همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

طاهره ضیایی

دانشگاه آزاد

1394

68

بررسی تاثیرمعیارهای ریسک (مطلوب ونامطلوب ) بر روی بازده مورد انتظارسهام در بورس

اوراق بهادار تهران

ارشد

حلیمه محسنی راد

دانشگاه آزاد

1394

69

بررسی رابطه محافظه کاری مشروط و نا مشروط با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

ارشد

شورا فریور

دانشگاه آزاد

1394

70

بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی

ارشد

فاطمه صرفه جو

دانشگاه آزاد

1394

71

بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محاقظه کاری حسابداری

ارشد

بهزاد نوروزی

غیر انتفاعی کوشیار

1394

 

 

 

 

  14- مشاوره پایان نامه ها(دفاع شده)

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

دانشجو

 

نام دالنشگاه

سال تحصیلی

1

رابطه اندازه شرکت ، بتا و اهرم مالی با سودآوری  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

ارشد

فریبا گلینی مقدم

دانشگاه پیام نور

1388

2

بررسي وي‍ژگي كيفي قابليت اتكا اطلاعات حسابداري در ارزيابي كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارشد

حسنا قهرمانی

دانشگاه آزاد همدان

1388

3

بررسی آثار اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه ایران

ارشد

مهدی همتی

دانشگاه گیلان

1390

4

بررسی نقش سهام ارزشی و رشدی در بازده و سودآوری شرکت ها

ارشد

محدثه طالب زاده

دانشگاه گیلان

1390

 

5

بررسی نقش سیاست های تقسیم سود شرکت در تعیین ارزش بازار سهام

ارشد

کیوان پور جعفریان

دانشگاه گیلان

1390

6

تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش افزوده اقتصادی

ارشد

جواد حسینی

 علوم و تحقیقات

1391

10

ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرذکت ها

ارشد

 

یاسر نصیری

دانشگاه پیام نور

1391

11

بررسی سطحی از محافظه کاری در رویه های حسابداری و تاثیر ان بر مدیریت سود

ارشد

ام البنین غلامی

دانشگاه پیام نور

1392

12

رابطه بین نسبت¬های مالی و قیمت سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

سیما مهدی پور

دانشگاه آزاد رشت

1391

13

بررسی رابطه¬ی بین ویژگیهای شرکت با کیفیت اقلام تعهدی سود

ارشد

مهدی حبیبی

دانشگاه گیلان

1391

14

بررسی ارتباط بین درآمد ، احساس خوشبختی ،بهره وری نیروی انسانی و کیفیت زندگی کاری

ارشد

آمنه جبار زاده

دانشگاه گیلان

1391

15

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران و تورش های رفتاری

ارشد

زینب مصطفایی

دانشگاه گیلان

1391

16

آزمون کارایی بازار بورس تهران در سطح ضعیف

ارشد

افشین امجدی

دانشگاه گیلان

1392

17

تحلیل ارتباط بین محافظه کاری حسابداری وقیمت بازار هرسهم  درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار نهران

ارشد

معصومه احمدی

علوم و تحقیقات

1391

18

بررسی رفتارهای سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در واکنش به نوسان جریانات نقدی و سطح سرمایه در گردش 

ارشد

رویا رادان

علوم و تحقیقات

1391

19

بررسی رابطه بین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد با نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

زهرا طاهری

علوم و تحقیقات


20

شناسایی موانع اجرای استانداردهای حسابرسی و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی و فازی

ارشد

ساناز قدیری

علوم و تحقیقات

1391

21

بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي با تقسيم سود نقدي

ارشد

عمار ضمیری

علوم و تحقیقات

1391

22

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

ارشد

محدثه حجامی

علوم و تحقیقات

1391

23

بررسي ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارشد

محمد محمدی

علوم و تحقیقات

1392

24

بررسی اثر تغییرات مدیریت بر کیفیت سود

ارشد

حمید احمری نژاد

علوم و تحقیقات

1392

25

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارشد

احسان عجمی

علوم و تحقیقات

139215- عناوین طرح های پژوهشی(خانمه یافته)

ردیف

 

 

 

عنوان فعالیت

*موافقت مؤسسه با

انجام فعالیت

(شماره و تاريخ)

تاریخ انجام

سطح فعالیت (1)

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

شروع

پایان

مؤسسه

استانی یا منطقه ای

1

طراحی و ارائه سیستم حسابداری دولتی برای دانشگاه پیام نور

22036/6/0107

19/8/87

19/8/87

24/12/87

 

مهدی مشکی

2

بررسی عوامل موثر بر بازدهی و سودآوری شرکتها

15773/6/0107

8/6/88

8/6/88

15/4/89

 

مهدی مشکی

3

طراحی سیستم قیمت تمام شده شبکه برق رسانی

9841/4463 گ

19/12/88

19/12/88

30/2/90

 

مهدی مشکی

4

بررسی تاثیر تمرکز و نوع مالکیت بر نقدشوندگی سهام

2864/7/0107

27/4/91

27/4/91

20/6/92

 

مهدی مشکی

5

تاثیر سطح عدم اطمینان بر واکنش قیمت سهام

1283/1/0107

3/4/93

3/4/93

23/6/93

 

مهدی مشکی

 

16-  سوابق تدریس :

نام موسسه محل تدریس و محل آن

مدت

مقطع تدریس شده

عناوین دروس تدریس شده

از

 تا

دانشگاه پیام نور

1371

ادامه دارد

 

کارشناسی: اصول 1، 2 و 3، حسابداری میانه 1و 2، پیشرفته 1و2، صنعتی 1، 2 و 3 و حسابداری دولتی

کارشناسی ارشد: تصمیم گیری در مسائل مالی و سمینار در حسابداری

دانشگاه گیلان

1373

ادامه دارد

 

کارشناسی: حسابداری صنعتی 1 و 2و 3

کارشناسی ارشد: - مدیریت سرمایه گذاری

پردیس بین الملل دانشگاه گیلان

1390

ادامه دارد

 

ارشد: تئوری حسابداری 1 و تئوری حسابداری 2

دانشگاه آزاد رشت

1372

ادامه دارد

 

 

کارشناسی: حسابداری میانه 2 – حسابداری صنعتی 2

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری 1 و2 ،بررسی موارد خاص در حسابداری، مدیریت سرمایه گذاری

دکتری: پیشرفت های جاری حسابداری

علوم و تحقیقات رشت

1389

ادامه دارد

 

 

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری1، تئوری حسابداری2،بررسی موارد خاص، تصمیم گیری در مسائل مالی، حسابداری مدیریت

دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار

1388

ادامه دارد

 

کارشناسی: حسابداری میانه 2

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری 1 و 2

مجتمع دانشگاهی علوم دریایی نوشهر

1369

1370

 

 

کارشناسی: حسابداری صنعتی 1 و حسابرسی 1

موسسه تحقيقات و آموزش گيلان- دوره هاي ارشد MBA

1383

1389

 

 

ارشد: حسابداری مدیریت

مرکز آموزش مدیریت دولتی – دوره ارشد

1373

1383

 

ارشد: حسابداری دولتی

 

Comments