رزومه - خرداد 1395

     برگ مشخصات فردی و سوابق علمی و آموزشی                                                                              

           دانشگاه پیام نور                                                         (  رزومه  - خرداد 1395  )                         

              استان گیلان

1-    مشخصات فردی

نام :  مهدي         نام خانوادگی :  مشكي مياوقي       شماره شناسنامه :      5        تاریخ تولد: 1/10/44

صادره از :  اروميه     مرتبه علمی : دستیار £ مربی £  استاد یار £  دانشیار ¾  استاد£       پایه :20

آدرس محل کار :   رشت، بلوار امام خمینی، دانشگاه پيام نور           شماره تلفن با کد شهرستان:  33669915-013

                                                                                  

پست الکتونیکی:                                                                                                  m_meshki@pnu.ac.ir

 

2-    سوابق تحصیلی :

عنوان مدرک دانشگاهی

رشته تحصیلی وگرایش

نام دانشگاه

سال اخذ مدرک

محل اخذ مدرک

کارشناسی

حسابداري

دانشگاه مازندران

1367

بابلسر

کارشناسی ارشد

حسابداري

دانشگاه تهران

1370

تهران

دکتری

مديريت مالي

دانشگاه تهران

1389

تهران

 

3-     وضعیت اشتغال :

وضعیت استخدامی

نام دانشگاه و موسسه محل خدمت

سنوات خدمت

ملاحظات

 

از

تا

رسمي قطعي

پيام نور - رشت

1371

تاکنون

 

 

 

 

 


4- -سوابق اجرائی و مسئولیت ها :

زمینه مسئولیت

سازمان متبوع

دوره زمانی

 ملاحظات

عضو کمیته منتخب دانشکده

دانشگاه پیام نور

از 85

سازمان مرکزی

عضو شورای پژوهشی

دانشگاه پیام نور

از 84 تا 90

رشت

مسئول رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

از 86 تا 90

رشت

عضو شورای تخصصی حسابداری

دانشگاه پیام نور

از سال 90

سازمان مرکزی

         

   5.  سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی ، داوری مقالات:

ردیف

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی

و داوری مقالات

عنوان نشریه

نوع نشریه

1

عضو هیات تحریه

پژوهش های نوین حسابداری

(انتشارات دانشگاه پیام نور)

علمی - پژوهشی

2

عضو هیات داوری

فصلنامه بررسی های حسابداری

(دانشگاه تهران)

علمی - پژوهشی

3

عضو هیات داوری

فصلنامه تحقیقات مالی

(دانشگاه تهران)

علمی - پژوهشی

 

6.  عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای:

ردیف

 

1

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

2

عضو انجمن علمی حسابداران مدیریت

3

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

 

  7.  موفقیت های شغلی و تحصیلی

ردیف

عنوان

مرجع تایید کننده

1

فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه تهران- سال 1370

دانشگاه تهران

2

پژوهشگر برگزیده پیام نور استان گیلان – سال 1391

مدیریت دفتر تحقیقات پیام نور و ریاست دانشگاه

3

پژوهشگر برتر استان در سال 1392

استاندار گیلان

4

پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور – مرکز رشت در سال 1393

ریاست پیام نور استان

5

پژوهشگر برگزیده دانشگاه پیام نور استان گیلان در سال 1394

ریاست دانشگاه پیام نور استان

 

   8. تألیف یا تدوین کتب چاپی

ردیف

عنوان

مولفین

نوع فعالیت

ناشر

سال انتشار

تعداد صفحه

دوره چاپ

تیراژ

چاپ

1

حسابداري ميانه 1

مهدی مشکی

عبدالکریم مقدم

تاليف

دانشگاه پيام نور

1383

تهران

یازدهم

6000

2

حسابداري ميانه 2

عبدالکریم مقدم

مهدی مشکی

تاليف

دانشگاه پيام نور

1388

تهران

چهارم

15000

3

مباحث جاري حسابداري

مهدی مشکی

تاليف

دهسرا

1383

رشت

اول

5000

4

مباحث جاری حسابداری

مهدی مشکی

تالیف

دانشگاه پیام نور

1393

تهران

اول

5000

 

 

9. عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی ، ISI و ISC

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان مقاله- بترتیب

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

کندوکاوی در نظریات مربوط به ارزشگذاری سهام و عوامل موثر بر آن

مهدی مشکی

فصلنامه تحقیقات اقتصادی

ISC

زمستان 80

دانشگاه تهران

2

بررسی اثرات ساختار مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دکتر محمدی، دکتر قالیباف

مهدی مشکی

فصلنامه تحقیقات مالی

ISC

زمستان 88

دانشگاه تهران

3

تعيين عوامل موثر بر عملكرد شركت های بورسی با استفاده از  روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) و حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي(EGLS)

مهدی مشکی

فصلنامه پیشرفت های حسابداری

 ISC

دوره سوم- شماره اول

تابستان 90

 

دانشگاه شیراز

4

کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی  در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

فرخ دهدار

فصلنامه تحقیقات مالی

 

ISC

شماره 31

تابستان 90

 

دانشگاه تهران

5

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

 

 

مهدی مشکی

رضا فتاحی

فصلنامه بورس اوراق بهادار

ISC

شماره 16

زمستان 90

سازمان بورس اوراق بهادار

6

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

مهدی مشکی

محمود عاصی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

ISC

شماره 66

زمستان 90

 

دانشگاه تهران

7

بررسی تاثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

لطیف نوردیده

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی

ISC

شماره 11

بهار 91

دانشگاه اصفهان

8

یک مدل ساختاری جهت اخذ مالیات الکترونیکی(مطالعه موردي استان فارس)

مهدی مشکی

یعقوبیان، همتی

پژوهش های تجربی حسابداری

ISC

شماره 5

سال 91

 

دانشگاه الزهرا

9

بررسی مقایسه ای نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

مریم پورمحمد

 

فصلنامه تحقیقات مالی

ISC

(1)16

1393

 

دانشگاه تهران


ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان مقاله- بترتیب

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

10

دیدگاه کارکنان دانشگاه در باره ارتباط طرح خودگردانی با عملکرد بیمارستان های علوم پزشکی گیلان

مهدی مشکی

اسماعیل رمضانپور

یزدان سپرده

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

(90)22

1393

 

 

دانشگاه گیلان

11

تأثير سطح عدم اطمينان بر واكنش قيمت سهام به اخبار خوب و اخباربد در طول چرخه هاي تجاري

مهدی مشکی

حسین اشرفی

بررسی های حسابداری و حسابرسی

ISC

(1)21

1393

دانشگاه تهران

12

بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده

مهدی مشکی

سمانه الهی رودپشتی

 

 

پژوهش های تجربی حسابداری

(13)4

پاییز 1393

 

دانشگاه الزهرا

13

تاثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

مهدی مشکی

فرزاد ممی زاده

فصلنامه

تحقیقات مالی

ACCEPTED

دانشگاه تهران

14

بررسی تغییر پذیری زمانی نرخ نهایی و ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

مهیار صنایعی

 

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

(3)22

پاییز 1394

دانشگاه تهران

15

بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران

 

مهدی مشکی

اکبر دلیریان

فصلنامه

پژوهش های بازرگانی

76

پاییز 1394

1-27

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

16

بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر نقد شوندگی سهام

 

مهدی همتی

مهدی مشکی

محمد حسن قلی زاده

اسماعیل رمضانپور

پژوهش های تجربی  حسابداری

18

زمستان 94

89-108

دانشگاه الزهرا

17

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی

مهدی مشکی میاوقی

مریم هاشمی سعادت

پژوهش حسابداری

17

تابستان 94

37-56

دانشگاه الزهرا


ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

18

A Comparison on Liquidity and Tobin’s Q Ratio of Growth and Value stock in Accepted Companies in Tehran  Stock Exchange

Mehdi Meshki

Pourmohammad

World of Sciences Journal

 

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

19

The relationship between companies’ performance and the price of petroleum in Iran

Mehdi Meshki

Arghavan Rezazadeh  Morteza Nabizadeh

World of Sciences Journal

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

20

A study on investors’ personality characteristics and behavioral biases: Conservatism bias and availability bias in the Tehran Stock Exchange

Mahmoud Moradi Mehdi Meshki

Zeinab Mostafaeic

Management Science Letters

 

ISSN:1923-9335

2013

ISC

 

Scopus

21

A study on relationship between income, health and family relationship and happiness

Mahmoud Moradi Mehdi Meshki Amaneh Jabbarzade

Management Science Letters

 

ISSN:1923-9335

2013

ISC

 

Scopus

22

The Relation between the Firm's Characteristics and the Quality of Profit

Accrual Items

Shaer Biyabani

Mehdi Meshki

Morteza Malekpour

Journal of Basic and Applied

Scientific Research

 

ISSN: 2090-4304

 

2013

 

ISI

 

 

23

A Study of the Relationship between Economic Criteria and Performance

Evaluation Accounting with Market’s Value added

Zeynab Roze

Mehdi Meshki

Reza Pourali

 

 

Research Journal of Recent Sciences

 

ISSN: 2277-2502

 

2013

 

ISI

24

Relationship between institutional ownership and audit delay and impact of information asymmetry for the companies listed in Tehran Stock Exchange

 

Mehdi Meshki

Mahshid Jozi

International research Journal of Finance and economics

 

ISSN:1450-2887

2013

ISI

 

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

25

Investigation Effect of Disclosure  Quality and Ownership Type in Descriptive of Stock Return

Mehdi Meshki

Ramezanpour

Hosseinpoor

World of Sciences Journal

 

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

26

Examing the relationship between growth and value stock and liquidity in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Mahmoud Hematfar  Saeed Bahrami

World of Sciences Journal

 

ISSN: 2307-3071

 

2013

ISC

 

Scopus

27

Investigatin the relationship between the dividend, stock’s book value and BPS with the market value of the companies admitted to Tehran’s Stock Exchange

Mehdi Meshki

Fahim Zeynab

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

28

Examining the relationship between growth and value stock and liquidity in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Mahmoud Hematfar

Saeed Bahrami

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

29

 

The effect of ownership concentration on optimal and

adverse risk standards in accepted companies in Tehran Stock Exchange

Mehdi Meshki

Maral Keshvari

World of Sciences Journal

ISSN: 2307-3071

2013

ISC

 

Scopus

30

Effect of Governmental Ownership on the Intellectual Capital Index in Accepted Corporation in Tehran Stock exchange

Noorhosseini

Mehdi Meshki

Mahfouzi

International SAMANM Journal of Finance and Accounting

2308-2356

2013

International

31

The Effects of Ownership Structure (mix and concentration) on Stock's Liquidity in the Tehran Stock Exchange (TSE)

Mehdi Meshki

Maryam Hashemi

Fatemeh Karkon

Management and Administrative Sciences Review

2014

International

 

10. عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی و مجلات حرفه ای

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران و درصدمشارکت

نوع فعالیت

نام مجله ونوع آن (علمی-پژوهشی بین المللی و..

سال انتشار

محل انتشار

1

عوامل موثر بر تصمیم گیری در اجاره یا خرید

 

تالیف

پیک نور

(علمی- ترویجی)

زمستان 82

تهران

2

فلسفه تولید بهنگام

دکتر دانش

ترجمه

مجله علمی و کاربردی مدیریت دولتی

بهار 74

تهران

3

اجاره اهرمی

 

تالیف

مجله حسابدار

(حرفه ای)

تیر 76

تهران

4

سرقفلی و استهلاک آن

 

تالیف

مجله حسابدار

(حرفه ای)

اسفند 75

تهران

5

بررسي رابطه حاکميت شرکتي با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مشکی

مریم هاشمی

تالیف

فصلنامه پژوهش های حسابداری

accepted

دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

 

 

 


11. مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

1

بررسی نقش عوامل تولید ناب در بهبود شاخص های عملکرد با استفاده از معیارهای مالی

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

ملی

دانشگاه الزهرا

91

مهدی مشکی

2

ارزیابی عملکرد و نقدشوندگی سهام

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

بین المللی

تهران

91

اسماعیل رمضانپور

مهدی مشکی

مریم چهره

3

توانمند سازی بخش دولتی در سنجش و مدیریت دارایی های دانشی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

بین المللی

زنجان

2012

مهدی مشکی

صنم تقی خواه

خاتون عاقبتی

4

تاثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

ملی

گرگان

92

مهدی مشکی

معصومه بی غم


رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

 

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

5

بررسی رابطه بین بازده سهام و وجه نقد نگهداری شده با در نظر گرفتن فرصت سرمایه گذاری

دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

ملی

گرگان

92

مهدی مشکی

زینب امام دوست

6

رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دومین کنفرانس حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

ملی

گرگان

92

مهدی مشکی

مهسا غیاثمند

7

اثر مالکیت شرکتی بر شاخص سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دومین همایش ملی

مباحث نوین در حسابداری، حسابدهی و پاسخگویی

ملی

نیشابور

92

مهدی مشکی

نورحسینی

8

اثر مالکیت دولتی بر شاخص سرمایه فکری

دومین همایش ملی

مباحث نوین در حسابداری، حسابدهی و پاسخگویی

ملی

نیشابور

92

مهدی مشکی

نورحسینی

9

بررسی رابطه بین نوع مالکیت نهادی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بورس اوراق بهادار

کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها

بین المللی

شیراز

92

محمد حسن قلیزاده

معصومه قاسمی

مهدی مشکی

10

بررسی تاثیر سیاستهای سرمایه درگردش بر مدیریت ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بین المللی

رشت

93

مهدی مشکی

محسن نوش آذر

اسماعیل گلیج

11

حاکمیت شرکتی و ضرورت بکارگیری آن

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بین المللی

رشت

93

مهدی مشکی

مریم هاشمی

فاطمه کارکن

12

بررسی تاثیر تمرکز و نوع مالکیت بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

بین المللی

رشت

93

مهدی مشکی

مریم هاشمی

فاطمه کارکن

13

حسابداری و ارزشگذاری منابع انسانی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

بین المللی

شیراز

93

مهدی مشکی

آریا امین پور

فرید غلامی

14

Examining Relationship between Criteria of Stock Liquidity and Abnormal Returns Considering to the Level of Institutional Ownership in Tehran Stock Exchange

International Conference on Economic, Accounting, Management and Social Sciences

بین المللی

لهستان

2014

افسانه مبرهن

مهدی مشکی


رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

 

 

 

 

 

 

 

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

15

طبقه بندی از سرمایه شرکتها در سرمایه فکری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

بین المللی

شیراز

1393

مهدی مشکی

شعیب رستمی

16

بررسی اثر سود تقسیمی بر عملکرد مالی شرکتها با توجه به عوامل محدودیت مالی و رقابت

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

ملی

تهران

1394

مهدی مشکی

فاطمه صرفه جو

17

بررسي اثر  محافظه كاري شرطی و غیر شرطی بر كيفيت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های GMM و GLS

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

ملی

تهران

1394

مهدی مشکی

آرمان مشکی

18

ابزارها و روش هاي مديريت نقدينگي در بازارهاي بدون ربا

كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و علوم اقتصادي

بین المللی

کیش

1394

مهدی مشکی

فاطمه باقری

بیژن باقری

19

بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، با رویکرد ارزش آفرینی

بین المللی

شیراز

1394

مهدی مشکی

کیهان آزادی

بهزاد نوروزی

20

بررسی عوامل تعیین کننده میزان نگهداری وجه نقد

 

 

پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم کشاورزی

بین المللی

منطقه آزاد انزلی

1394

مهدی مشکی

زهرا امینی

21

بررسی نقش سود پیش بینی شده در تعیین پاداش نقدی هیئت مدیره

نخستین کنفرانس بین‏المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی

بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

1395

مهدی مشکی میاوقی

مهدی ذوالفقاری

فاطمه آقایی

22

تمرکز مالکیت، سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

دومین کنفرانس بیا المللی پزوهش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

بین المللی

مالزی

کوالالامپور

2015

حسن فتوحی

مهدی مشکی

محمد حسن قلی زاده

23

بررسی رابطه سرمایه فکری با بازده داراییها، بازده سهام و ارزش شرکتها

 

همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

ملی

تهران

1394

حسن فتوحی

مهدی مشکی

محمد حسن قلی زاده

24

بررسی نقش فرهنگ فاصله قدرت بر اخلاق کارِ حسابداران

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

بین المللی

تهران

1394

اسماعیل رمضانپور

مهدی مشکی

مهان کریمی

 


رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

 

 

 

 

 

 

 

 

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

25

اثر واسطه ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت

نخستین کنفرانس بین‏المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی

بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

95

مهدی مشکی

علی اکبر نجفی

مهردخت البرزی

26

بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع(TQM) بر عملکرد مالی در بانکها

نخستین کنفرانس بین‏المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی

بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

95

مهدی مشکی

مهرداد عبدالهی

27

میزان افشای حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات مالی

نخستین کنفرانس بین‏المللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی

بین المللی

دانشگاه شهید بهشتی

95

مهدی مشکی

محمد حسن قلی زاده

هاجر جعفرزاده

 

    12.  داوری مقالات علمی - پژوهشی

ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ انجام فعالیت

(ماه - سال)

ملاحظات

1

تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی و مالی روی تجدید ارزیابی صورتهای مالی

1392

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

2

ارائه الگوی تصمیم گیری شرکت هلدینگ به منظور سرمایه گذاری در شرکتهای اقماری

1392

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

3

تاثیر تعطیلات رسمی ایران بر شاخص کل بورس

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

4

تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی نفت و طلا با روش کاپیولا

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

5

بررسی اثرات ساختار هیات مدیره بر محدودیت در تامین مالی

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

6

الگوی مدیریت چالش های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

7

بررسی اثر بخشی حد نوسان قیمت در بورس در بازارهای صعودی و نزولی

1393

فصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران

8

رابطه بین تغییرات نسبت گردش کالا و رشد خالص دارایی های عملیاتی

1393

فصلنامه بررسی های حسابداری 

دانشگاه تهران

9

بررسی ارتباط بین مدیریت نقدینگی و مدیریت سرمایه در گردش با کاهش بحران مالی

1393

فصلنامه بررسی های حسابداری 

دانشگاه تهران

10

بررسی تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی بر چسبندگی قیمتها

1393

فصلنامه بررسی های حسابداری 

دانشگاه تهران

 

11

رابطه بین سود قبل از بهره و مالیات و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

1393

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری  دانشگاه الزهرا

12

مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی جهت برآورد جریان وجوه نقد

1393

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری  دانشگاه الزهرا

13

مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها به روش انقباظی لاسو

1393

فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان

14

بررسی رابطه حسابداری محافظه کارانه و اختلاف بین مالیات تشخیصی و قطعی با مالیات ابرازی

 

1393

فصلنامه پژوهش های نوین حسابداری

15

تاثیر ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1393

فصلنامه پژوهش های نوین حسابداری

16

صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم

1394

فصلنامه پیشرفت های حسابداری

دانشگاه شیراز

17

بررسی رابطه مالکیت نهادی و دستکاری فعالیت های واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1394

فصلنامه پیشرفت های حسابداری

دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

 

13- راهنمایی پایان نامه ها(دفاع شده):

راهنمایی بیش از 80 پایان نامه دوره ارشد مالی و حسابداری

مشاوره بیش از  30 پایان نامه دوره ارشد مالی و حسابداری

 

 

     14- عناوین طرح های پژوهشی(خانمه یافته)

ردیف

 

 

 

عنوان فعالیت

*موافقت مؤسسه با

انجام فعالیت

(شماره و تاريخ)

تاریخ انجام

سطح فعالیت (1)

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

شروع

پایان

مؤسسه

استانی یا منطقه ای

1

طراحی و ارائه سیستم حسابداری دولتی برای دانشگاه پیام نور

22036/6/0107

19/8/87

19/8/87

24/12/87

 

مهدی مشکی

2

بررسی عوامل موثر بر بازدهی و سودآوری شرکتها

15773/6/0107

8/6/88

8/6/88

15/4/89

 

مهدی مشکی

3

طراحی سیستم قیمت تمام شده شبکه برق رسانی

9841/4463 گ

19/12/88

19/12/88

30/2/90

 

مهدی مشکی

4

بررسی تاثیر تمرکز و نوع مالکیت بر نقدشوندگی سهام

2864/7/0107

27/4/91

27/4/91

20/6/92

 

مهدی مشکی

5

تاثیر سطح عدم اطمینان بر واکنش قیمت سهام

1283/1/0107

3/4/93

3/4/93

23/6/93

 

مهدی مشکی

 

6

اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده

5367/7/0107

19/1/94

19/1/94

24/6/94

 

مهدی مشکی

 

     

    15-  سوابق تدریس :

نام موسسه محل تدریس و محل آن

مدت

مقطع تدریس شده

عناوین دروس تدریس شده

از

 تا

دانشگاه پیام نور

1371

ادامه دارد

 

کارشناسی: اصول 1، 2 و 3، حسابداری میانه 1و 2، پیشرفته 1و2، صنعتی 1، 2 و 3 و حسابداری دولتی

کارشناسی ارشد: تصمیم گیری در مسائل مالی و سمینار در حسابداری

دانشگاه گیلان

1373

ادامه دارد

 

کارشناسی: حسابداری صنعتی 1 و 2و 3

کارشناسی ارشد: - مدیریت سرمایه گذاری

پردیس بین الملل دانشگاه گیلان

1390

ادامه دارد

 

ارشد: تئوری حسابداری 1 و تئوری حسابداری 2

دانشگاه آزاد رشت

1372

ادامه دارد

 

 

کارشناسی: حسابداری میانه 2 – حسابداری صنعتی 2

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری 1 و2 ،بررسی موارد خاص در حسابداری، مدیریت سرمایه گذاری

دکتری:

1. پیشرفت های جاری حسابداری

2. مدیریت مالی پیشرفته

علوم و تحقیقات رشت

1389

ادامه دارد

 

 

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری1، تئوری حسابداری2،بررسی موارد خاص، تصمیم گیری در مسائل مالی، حسابداری مدیریت

دانشگاه غیر انتفاعی کوشیار

1388

ادامه دارد

 

کارشناسی: حسابداری میانه 2

کارشناسی ارشد: تئوری حسابداری 1 و 2

مجتمع دانشگاهی علوم دریایی نوشهر

1369

1370

 

 

کارشناسی: حسابداری صنعتی 1 و حسابرسی 1

موسسه تحقيقات و آموزش گيلان- دوره هاي ارشد MBA

1383

1389

 

 

کارشناسی ارشد: حسابداری مدیریت

مرکز آموزش مدیریت دولتی – دوره ارشد

1373

1383

 

کارشناسی ارشد: حسابداری دولتی

                                      

Ċ
mehdi meshki,
Jul 1, 2016, 1:21 AM
Comments