ติดต่อสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
เลขที่ 171/2 หมู่ที่ 2 ถ.วิจารณ์รังสรรค์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-360994 โทรสาร. 042-360995 
อีเมล  academicpcbu@gmail.com