หน้าแรก


โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 22561 

นักเรียน ม. 3 คนใดสนใจสมัครได้ที่ http://scius.most.go.th/


โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-27 ธันวาคม 2561 

โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์

http://eschool.msu.ac.th/admissions/Scimath  เปิดให้บริการหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-book วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาให้เข้าไปใช้งานได้ฟรี

ได้ที่เว็บไซต์ http://www.scimath.org/ebooks 


 
เชิญครู อาจารย์ สมัครเข้าใช้สื่อออนไลน์ของกระทรวงศึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ฟรี
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญนักเรียน สาธิตทุกท่านศึกษาและฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ
 
 
โครงการ PISA ที่เป็นข้อสอบวัดความรู้และทักษะระดับ
 
 
นานาชาติ ดาวน์โหลดได้ที่ เมนู ข้อสอบ PISA
 
 
 
  

 เชิญเข้าใช้สื่อ ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ของกรมทรัพยากรธรณี ที่
 
หน้าเวปไซต์ ของโรงเรียน ลิงก์สื่อการสอน
 
เผยแพร่ภายใต้โครงการครุวิจัยซากดึกดำบรรพ์   
 
อ.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น
 
 
เข้าใช้ สื่อการเรียนรู้โลกดาราศาสตร์