Input Verkiezingen 2012

Vooruitlopend op het manifest dat momenteel wordt opgesteld is door de werkgroep dit voorjaar al een aantal punten genoemd die kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzame samenleving en die door politieke partijen geadopteerd kunnen worden in de verkiezingsprogramma’s.
De punten zijn geordend op basis van de thema’s waarin ze in de werkgroep zijn behandeld.
ĉ
Jos B. Oude Elferink,
5 jul. 2012 01:32